Покана за публично представяне на Годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на Община Тетевен за 2016 г., Мандат 2015 г. - 2019 г.

Кметът на Община Тетевен – Д-р Мадлена Бояджиева, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 20.03.2017 год. от 16.00 часа в салона на Община Тетевен НА ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ на Годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на Община Тетевен за 2016 г., Мандат 2015 г. -  2019 г.

 

 

 

Уважаеми съграждани,

 

Във връзка с изпълнението чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, бе изготвен Годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на Община Тетевен за 2016 г., Мандат 2015 г. -  2019 г.

 

Водена от убеждението за публичност и прозрачност при вземането на решения, касаещи развитието на общината, смятам за свое задължение да представя публично постигнатите резултати и предприети действия по изпълнение на Програма за управление на Община Тетевен за 2016 г., Мандат 2015 г. -  2019 г..

 

Очакваме Ви!

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню