32 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Национална гвардейска част

Със заповед № ОХ-130/07.02.2017 г. на министъра на отбраната на Република България сa обявявeни 32 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Национална гвардейска част. Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, неосъждани,до 28 години .

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана, на ВМС/ в раздел „Новини”/ и на Централно военно окръжие ,в Офиса за водене на военен отчет в община -Тетевен.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 05.05.2017 г.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню