30 вакантни длъжности за приемане на военна служба в 68 бригада „Специални сили”-Пловдив.

Със заповед № ОХ-115/06.02.2017 г. на министъра на отбраната на Република България сa обявявeни 30 вакантни длъжности за приемане на военна служба в 68 бригада „Специални сили”-Пловдив. Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, неосъждани,до 28 години –за неслужили и до 41 години-за освободени военнослужещи, съгласно чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпити по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, изпит-тест и събеседване за времето от 28.06. до 30.06.2017 година. Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана, на ВМС/ в раздел „Новини”/ и на Централно военно окръжие ,в Офиса за водене на военен отчет в община -Тетевен.

 

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 31.03.2017 г.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню