88 вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формирования

Със заповед № ОХ-109/03.02.2017 г. на министъра на отбраната на Република България сa обявявeни 88 вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формирования на Военноморските сили и 4 вакантни длъжности във ВВМУ"Н.Й.Вапцаров". Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, неосъждани,до 28 години –за неслужили и до 41 години-за освободени военнослужещи, съгласно чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности от обявата.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпити от 29.05. до 06.06.2017 г. за определяне на  физическата годност, тест за проверка на общата култура и събеседване. Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана, на ВМС/ в раздел „Новини”/ и на Централно военно окръжие ,в Офиса за водене на военен отчет в община -Тетевен.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 17.03.2017 г.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню