Съобщение до собствениците и/или ползвателите на кафе автомати

ДО

СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ

ПОЛЗВАТЕЛИ

НА КАФЕ АВТОМАТИ

НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ГРАД ТЕТЕВЕН

 

Уведомяваме Ви, че на 10.02.2017 г., на кафе - автоматите, за които няма данни за собственик и/или ползвател и същите са поставени на тротоарно пространство или друг общински терен, без издадено разрешение от кмета на Община Тетевен,  са разлепени известия, с които е даден 7 (седем) дневен срок за подаване на искане в Общинския център за информация и услуги на граждани, пл. „Сава Младенов“ №9.  

Редът за издаване на разрешение за ползване на общински терен за търговска дейност на открито е регламентиран в чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията и в Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Тетевен.

Поставените неправомерно преместваеми обекти върху  имоти - общинска собственост, ще бъдат иззети със заповед на кмета на Община Тетевен на основание чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

 

За допълнителна информация: тел. 0678/5-22-00, в. 117.

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню