Заповеди на основание чл. 37в,ал.5 от ЗСПЗЗ

Заповед №РД-12-250-8/26.09.2016 г., Заповед №РД-12-205-9/26.09.2016 г., Заповед № РД12-205/26.09.2016 г.,
Заповед №РД-12-205-31/26.09.2016 г., Заповед №РД-12-250-67/06.10.2016 г. и Заповед №РД-12-250-70/10.10.2016 г. на директора на ОД “Земеделие“ Ловеч за разпределение на ползването на масивите за ползване за стоп.2016/2017 г. в землищата на с. Български извор, с. Голям извор, с. Галата, с. Малка Желязна, с. Градежница и с. Гложене, община Тетевен.  ВИЖТЕ ТУК

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню