ВАЖНО!!! СЪОБЩЕНИЕ НА ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

ОТДЕЛ  “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” 

 

ОТДЕЛ  “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”  ПРИКАНВА  ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ СТАРИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И  2016 Г. ВКЛ.,  ЗА  ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ДА ЗАПЛАТЯТ СЪЩИТЕ В СРОК ДО 31.01.2017 г.

СЛЕД  ТАЗИ  ДАТА  ВСИЧКИ  НЕКОРЕКТНИ  ПЛАТЦИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ НА ПУБЛИЧНИ И ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ МОЖЕТЕ ДА ПОГАСИТЕ НА КАСАТА В ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” НА УЛ. “ИВАН ВАЗОВ” №42, ПО БАНКОВ ПЪТ ИЛИ ЧРЕЗ КАСА НА „ИЗИПЕЙ” АД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ  НА ТЕЛ. 0678/52200 в.137 или 139.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню