Покана до собственици и управители на хотели, къщи за гости, обекти за спортен риболов, ловни дружества, атракциони

На 7.12.2016г. от 10:00 ч. заседателната зала на Община Тетевен, гр. Тетевен, пл. „С. Младенов“ № 9, етаж първи организираме работна среща на Кмета на общината с представители на хотели и др. места за настаняване в община Тетевен, туроператори, фирми и лица, предлагащи атракциони и дейности в сферата на еко, културен, ловен туризъм.

На срещата ще бъдат споделени и обсъдени идеи за сътрудничество и партньорство, чиято реализация ще издигне  туристическия бизнес в общината на по-високо ниво, ще допринесе за по-активна реклама на общината с нейните природни, културни, туристически забележителности.

Убедени сме, че местната власт трябва да има водеща роля при реализиране на политиката за развитие на туризма. Имаме амбицията нашето място в тази политика да бъде не само на координатори и презентатори по различни форуми, а и на активни партньори. Затова разчитаме на вашето участие и позиции, тъй като смятаме, че всяко сътрудничество е във взаимен интерес и носи активи не само на всеки от нас, поотделно, но и на цялата местна общност.

 

 

Д-Р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню