Публичен регистър - приватизация

П у б л и ч е н   р е г и с т ъ р

Партида “А” - Приватизация на дружества с общинско

участие в капитала  вижте тук.

 

 

П у б л и ч е н   р е г и с т ъ р

Партида “Д” Договори подлежащи на следприватизационен контрол, сключени след влизането в сила на ЗПСК вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню