Инвестиционно предложение

„Промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлен имот с идентификатор 20996.5.160 по кадастралната карта и кадастралния регистър(КККР) на с. Дивчовото, Община Тетевен, местност „При Къщата”.

Подробности вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню