Важно съобщение

Уважаеми съграждани и гости на Тетевен,

Във връзка със стартиращ проект „Реконструкция на мрежа от информационни центрове на територията на община Тетевен”, Ви уведомяваме, че започва ремонт на сградата на Общинска администрация – Тетевен.
Това налага разпределение на отделите в други административни сгради, както следва:

 

1. В сградата на НУ „Хаджи Генчо” (първи етаж):

Отдел „Административно, правно и информационно обслужване”

Отдел „Устройство на територията, строителство и инвестиционна дейност”

Отдел „Общинска собственост, стопанска политика и туризъм”

Отдел „Стратегии, проекти и програми, околна среда”

Главен архитект

2. В сградата на бившето ТКЗС (над кафе „Авеню”)

Кмет

Председател на Общински съвет – Тетевен

Отдел „Бюджет, финансово-стопанска дейност и управление на собствеността”


Общинският информационен център ще продължава да работи в основната сграда на община Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню