ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001 „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”

От началото на 2012г. на територията на Община Тетевен се реализира проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”.

Цели по проекта:

  • Предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”
  • Разширяване възможностите за развитие на приемната грижа, чрез увеличаване броят на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в национален мащаб;
  • Създаване на условия за намаляване на бедността чрез осигуряване на заетост като приемни родители на безработни лица;
  • Децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво.

         През месец Декември две от децата настанени в приемни семейства, намeриха свой дом в семейства на осиновители. След провеждане на опознавателни и напасващи срещи между приемни родители и деца, ползващи социална услуга в Център за обществена подкрепа – гр. Тетевен, две деца бяха настанени в приемни семейства.

На 09.12.2013 година в Общински детски комплекс – гр. Тетевен се проведе работна среща на приемни семейства и Екип по приемна грижа – гр. Тетевен, на която бяха обсъдени теми късаещи приемната грижа.

Председателя на Общинския съвет, съвместно с общинските съветници предоставиха щедри подаръци за всички деца, настанени в приемни семейства.

         Ако и Вие искате да станете част от приемните семейства можете да дойдете на място в офиса на Екипа по приемна грижа на ул. „Здравец”19 или да се свържете с нас по телефона: 0886 59 22 17, 0889 21 38 81

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню