ПОКАНА

19 Сеп 2016

Уважаеми съграждани,

Община Тетевен има удоволствието да Ви покани на „Традиционен панаир Тетевен 2016“. Той ще се проведе от 30.09.2016г. до 02.10.2016г. включително. Изненадата в програмата на панаира, ще бъде концертът на Силвия Кацарова на пл. „Сава Младенов“ от 19.30ч. на 01.10.2016г., а какво още Ви очаква може да видите тук.

Официалната церемония по откриването на Посетителски център „Вежен“ в Национален парк „Централен Балкан“, се състоя на 17 септември. Това е първият посетителски център в защитената територия, който е изграден по проект „Централен Балкан“ - парк за всички“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. На събитието присъстваха кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, директор на дирекция НП „Централен Балкан“ Генчо Илиев, областният управител Ирина Митева, зам.-областният управител – Драгомир Кавалски, кметът на село Рибарица Пенка Ганева и др.

Посетителският център носи името на връх Вежен, в чието подножие се намира. За най-малките са изградени съоръжения за игра, въжена градина, стена за катерене и „зелена“ класна стая. Богатото разнообразие от растителни и животински видове в Парка и резерват „Царичина“, са представени на 30 информационни пълноцветни табели на български и на английски език, а служители от Парков участък „Тетевен“ ще посрещат гостите на Центъра и ще ги информират какви са условията за отдих и развлечение.

Откриването на Посетителски център „Вежен“ в Национален парк „Централен Балкан“, следва да реализира новата визия за развитие на природозащитната интерпретация в Парка, която е формирана в следствие на натрупания опит в управлението на защитената територия и разширеното познание за съвременните подходи в изграждането на взаимоотношенията между администрацията на Парка и гражданите. Усилията по изграждането и последващото управление на посетителския център, се очаква да бъдат оправдани, защото те следва да информират хората и да носят послания насочени до голям брой различни слоеве от населението, а тези послания трябва да помагат, за опазването и съхраняването на природните богатства на парка. Управлението на посетителския център, ще бъде „отворено“ към целия граждански спектър и най-вече към тези, които не са пешеходни туристи и познавачи на планините и природата, за да им въздейства и подобри тяхното разбиране и одобрение за националния парк и неговото управление.

Проявата е посветена на 25-та годишнина от създаването на защитената територия „Централен Балкан“ и е част от Деня на Парка, организиран от Дирекцията в община Тетевен.

В заседателната зала на Общински съвет – Тетевен, се проведе обществено обсъждане на Наредбата за насърчаване инвестициите с общинско значение и реда за издаване на сертификат клас В, заедно с мотиви, изготвени на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА). Участие в срещата взеха кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, председателят на Общинския съвет Мария Стойчева, директор на дирекция „Специализирана администрация“ Валентина Николаева, общински съветници и служители от администрацията.

С изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите през 2013 г., се създаде възможност за насърчаване на инвестициите с общинско значение. Съгласно чл.22з, ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите, Общинският съвет приема наредба, в която се определят условията и редът за издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките съгласно изискванията на глава трета от Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за неговото прилагане. До настоящия момент Общински съвет – Тетевен, не се е възползвал от правомощието си по чл.22и , т.1, във връзка с чл.22з, ал.1 от Закона, да възложи изготвянето и приеме Наредбата за насърчаване на инвестициите. Приемането на Наредбата се налага и поради динамиката на икономическите процеси в последните години в национален мащаб, които доведоха до концентриране на инвестиционен интерес и реализиране на проекти с обществено-значими  резултати, основно в големите градове и общини. Същевременно малки общини и градове като Тетевен, отчитат показатели като демографски срив, висок процент безработица над средния за страната, липса на реализирани инвестиции в сферата на производството, услугите, иновациите, които  да създават и трайна заетост за населението. Инициативата на местната власт за преодоляване на подобна отрицателна тенденция е не само законово задължение, а критерий за ефективно и ориентирано към обществените потребности управление.

С приемането и прилагането на Наредбата се очакват и следните резултати: Синхронизация  със законовите и подзаконовите нормативни актове от действащото национално законодателство, уреждащо държавната политика за насърчаване на инвестициите; Засилване контакта с държавни и регионални институции по повод общи действия за привличане на инвеститори и реализиране на техния инвестиционен интерес; Ново ниво на партньорство и сътрудничество с местния, национален и международен бизнес по повод привличане  на инвестиционни намерения и реализиране на насърчителни мерки, както и реципрочност на взаимодействието с оглед реализиране на мерки от страна на инвеститорите в обществен интерес, различен от техния предмет на дейност; По-ефективно управление на общинска собственост с оглед доходност, запазване и обновяване на сграден фонд и др.

Активната позиция и работа, касаеща ефективно и целесъобразно управление и разпореждане с общинска собственост, партньорство и сътрудничество с всеки, проявил желание и интерес да влага инвестиции и да създава работни места е задължително условие за постигане на положителни резултати в местното икономическо развитие на общината. С оглед на това, конкретното и точно регламентиране на правомощията и ангажиментите на местната власт в тази насока, включително  и по отношение насърчаване на инвестиции с общинско значение е задължителен елемент от една добре функционираща система на местна власт и самоуправление.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

Община Тетевен    

На 19.09.2016 г. /09:00 - 14:00 ч./ -  Помпени Вик и станция Глобул

На 19.09.2016 г. /13:30 - 14:00 ч./ - Гложене, Общ. Тетевен 0503083 Бряст 1, 2, 3, 4, 5, 6; Васил Драганов 17, 21, 5, 23; Вит 10, 12, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 6; Георги Глож 1; Двадесет и Трети септември 1, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 6, 9, 2; Зорница 1, 11, 12, 17, 19, 2 Вила, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 6, 7; Кокиче 13, 14, 17, 18, 19, 2, 23, 25, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Кулата 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Никола Врачев 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9; Петко Найденов 1; Прогрес 1, 11, 13, 14, 15, 19, 25, 3, 5, 7, 9; Цачо Ненов 13, 8; Градежница; Иван Вазов 130, 20, 62; Малък извор, Общ. Ябланица; Бор 6; Бреза 1, 10, 13, 14, 3, 4, 5, 7, 19, 27, 30; Здравец 10, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Зора 2, 3, 5; Изгрев 1, 3, 2, 5, 7; Леге 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лиса Могила 1, 2, 3, 5; Лисец Тп1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 6, 8, 9, Тп3, Тп5, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 86, 88; Миразчийска 1, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 23, 25, 4; Опаленик, 2, 4, 6; Присойка 1, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 5, 7, 8, 9, Тп4, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 58, 60; Слатина 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Чобаните 10, 11, 13, 15, 21, 25, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тетевен; 72343. 14. 138 Асен и Петър 1, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 39, 4, 41, 59, 6, 8; Вит 1, 10, 12, 6, 6 2, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 1А, 23, 43, 47, 5, 6, 7, 8, 83, 12 Общежитие Полатен Тп2, 15, 17, 37; Вършец 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 5, 51, 6, 8; Девети май 1, 12, 3, 5, 7; Димитър Благоев 62; Кап. Петко Войвода 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 7, 2; Люлин 1, 11, 2, 3, 5, 7; Отец Паисий 10, 30, 4, 8; Павел Лалов 2; Полатен бл. Детски Ясли Тп6, Къща Васко, Къща Мико, УО на Тп6, Училище до Цдг на Тп6, бл. до бл. 2, бл. Пс, бл. УО на МТП13, бл. УО на Тп1, бл. УО на Тп2; Смесите 1, 10, 11, 2, 26, 28, 30, 32, 33, 4, 6, 8; Стария Дъб 12, 4, 6, 8; Стария Мост 10, 2, 2А, 4, 6, 8; Страхил Войвода 1, 10, 11, 12, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Трите Езера 1, 4, 6; Хиляда и Триста Години Къща, 1, 11, 13, 14, 15, 3, 5, 6; Явор 3, 4; Янко Сакъзов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 6, 8, 100, 101, 101А, 102, 103, 105, 106, 107, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76; Ябланица, Общ. Ябланица; 089104 Ангел Кънчев 10; Драгойца 5; Мико Петков 10 Тп3, 104, 105, 105; Рила 17

На 19.09.2016 г. /09:15 - 09:45 ч./ - Гложене, Общ. Тетевен 0503083 Бряст 1, 2, 3, 4, 5, 6; Васил Драганов 17, 21, 5, 23; Вит 10, 12, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 6; Георги Глож 1; Двадесет и Трети септември 1, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 6, 9, 2; Зорница 1, 11, 12, 17, 19, 2 Вила, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 6, 7; Кокиче 13, 14, 17, 18, 19, 2, 23, 25, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Кулата 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Никола Врачев 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9; Петко Найденов 1; Прогрес 1, 11, 13, 14, 15, 19, 25, 3, 5, 7, 9; Цачо Ненов 13, 8; Градежница; Иван Вазов 130, 20, 62; Малък извор, Общ. Ябланица; Бор 6; Бреза 1, 10, 13, 14, 3, 4, 5, 7, 19, 27, 30; Здравец 10, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Зора 2, 3, 5; Изгрев 1, 3, 2, 5, 7; Леге 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лиса Могила 1, 2, 3, 5; Лисец Тп1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 6, 8, 9, Тп3, Тп5, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 86, 88; Миразчийска 1, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 23, 25, 4; Опаленик, 2, 4, 6; Присойка 1, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 5, 7, 8, 9, Тп4, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 58, 60; Слатина 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Чобаните 10, 11, 13, 15, 21, 25, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тетевен; 72343. 14. 138 Асен и Петър 1, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 39, 4, 41, 59, 6, 8; Вит 1, 10, 12, 6, 6 2, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 1А, 23, 43, 47, 5, 6, 7, 8, 83, 12 Общежитие Полатен Тп2, 15, 17, 37; Вършец 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 5, 51, 6, 8; Девети май 1, 12, 3, 5, 7; Димитър Благоев 62; Кап. Петко Войвода 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 7, 2; Люлин 1, 11, 2, 3, 5, 7; Отец Паисий 10, 30, 4, 8; Павел Лалов 2; Полатен бл. Детски Ясли Тп6, Къща Васко, Къща Мико, УО на Тп6, Училище до Цдг на Тп6, бл. до бл. 2, бл. Пс, бл. УО на МТП13, бл. УО на Тп1, бл. УО на Тп2; Смесите 1, 10, 11, 2, 26, 28, 30, 32, 33, 4, 6, 8; Стария Дъб 12, 4, 6, 8; Стария Мост 10, 2, 2А, 4, 6, 8; Страхил Войвода 1, 10, 11, 12, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Трите Езера 1, 4, 6; Хиляда и Триста Години Къща, 1, 11, 13, 14, 15, 3, 5, 6; Явор 3, 4; Янко Сакъзов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 6, 8, 100, 101, 101А, 102, 103, 105, 106, 107, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76; Ябланица, Общ. Ябланица; 089104 Ангел Кънчев 10; Драгойца 5; Мико Петков 10 Тп3, 104, 105, 105; Рила 17

Уведомяваме гражданите имащи право на подпомагане по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, определени по критерии на Агенцията за социално подпомагане, че раздаването на помощите в гр. Тетевен, ще започне от 15.09.2016 г. и ще продължи до 30.09.2016 г. Същите ще се раздават в пункта за раздаване на адрес: ул. „ Трети март“ №17 / Млечна кухня /, по следният график:

Понеделник , вторник, сряда, четвъртък, петък

Сутрин от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Следобед от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Право на помощта имат лицата, получили подпомагане за отопление за сезон 2014/2015г.

В Община Тетевен тържествено беше даден старта на новата учебна година. Кметът на Общината д-р Мадлена Бояджиева, присъства на откриването първо при най-малките ученици от НУ „Хаджи Генчо“, а след това уважи и ПГГСД „Сава Младенов“. Всичките 12 учебни заведения са напълно готови, като вече са извършени необходимите текущи освежаващи ремонти и са хигиенизирани всички учебни кабинети. Броят на учениците през учебната 2016/2017 г. е общо 1909, от които 218 са първокласниците. За тях бяха предвидени символични подаръци - картичка с послание от кмета на Община Тетевен, книжки и ученически принадлежности, които им бяха раздадени днес, на първия учебен ден.

Строително-ремонтните дейности по стената на НУ „Хаджи Генчо“ бяха завършени навреме, а няколко дни преди първия училищен звънец, д-р Бояджиева направи инспекция на обекта, за да се увери лично, че всичко ще бъде готово за празника. Днес дворът на училището беше препълнен с нетърпеливите деца и техните родители, които бяха приветствани от директора на НУ „Хаджи Генчо“ г-жа Ирена Филипова, както и от кмета на Общината. Преди малчуганите да прекрачат прага на учебното заведение, се проведе и кратка тържествена програма. В ПГГСД „Сава Младенов“, настроението също беше приповдигнато. Поздрави към всички присъстващи бяха поднесени от директора на училището г-жа Зоя Петрова и д-р Мадлена Бояджиева, а събитието беше уважено и от зам.-областния управител г-н Драгомир Кавалски. Всичките 12 учебни заведения, получиха поздравителни адреси и букети с цветя както от кмета на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, така и от председателя на Общинския съвет г-жа Мария Стойчева.

Основните приоритети в образователната политика на Община Тетевен ще са: Създаване условия за развитие на образователна система, носител на национални ценности и традиции; Повишаване качеството на образованието и равния достъп до него; Непрекъснато надграждане на знания и умения, с оглед максимално развитие на потенциала на всяко дете и ученик и повишаване на възможността за пълноценна социална вградимост; Осъществяване на гражданско образование с акцент здравно образование и др. През учебната 2016/2017 година, работата ще бъде насочена в няколко основни направления: непрекъснато обновяване и създаване на ангажираща, стимулираща и подкрепяща учебна среда, за да се премине към активно учене; формиране на социални навици, създаване на добър климат и мотивираща среда за толерантни взаимоотношения, както и овладяване на някои негативни тенденции сред учениците.

Новата 2016/2017 година, ще се отличава от предходните учебни години с влизането в сила на новия Закон за предучилищно и училищно образование, считано от 01.08.2016 г. Този закон урежда отношенията, свързани с осигуряването на правото на училищното образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на училищното образование.

 

1. Отчет за дейността на Кметство Бабинци от 11.11.2015 до 30.06.2016

2. Отчет за дейността на Кметство Васильово от 11.11.2015 до 30.06.2016

3. Отчет за дейността на Кметство Галата от 11.11.2015 до 30.06.2016

4. Отчет за дейността на Кметство Глогово от 11.11.2015 до 30.06.2016

5. Отчет за дейността на Кметство Рибарица от 11.11.2015 до 30.06.2016

6. Отчет за дейността на ОбС от 11.11.2015 до 30.06.2016

7. Отчет за изпълнение на решенията на ОбС от 11.11.2015 до 30.06.2016

8. Отчет за дейността на Кметство Черни Вит от 11.11.2015 до 30.06.2016

9. Отчет за дейността на Кметство с.Дивчовото за периода 11.11.2015г до 30.06.2016г

10. Отчет за дейността на Кметство с.Г.Извор за периода 11.11.2015г  до 30.06.2016г

11. Отчет за дейността на Кметство с. Гложене за периода 11.11.2015г. до 30.06.2016г

12. Отчет за дейността на Кметско наместничество с.М.Желязна за периода 01.03.2016г до 30.06.2016г

13. Отчет за дейносткта на Кметство с.Градежница за периода 11.11.2015г до 30.06.2016г

14. Отчет за дейността на ОбС за второ полугодие на 2016 г.

15. Отчет за изпълнение на решенията на ОбС за второто полугодие на 2016 г.

16. Отчет за дейността на Кметство Бабинци - воторо полугодие 2016

17. Отчет за дейността Кметство Гложене .-второ полугодие 2016

18. Отчет за дейността на Кметство Ч.Вит-второ полугодие 2016

19. Отчет за дейността на Кметство Български извор - второ полугодие на 2016

20. Отчет за дейността на Кметство Рибарица- второ полугодие на 2016

21. Отчет за дейността на Кметство Голям извор - второ полугодие на 2016

22. Отчет за дейността на Кметство Градежница - второ полугодие на 2016

23. Отчет за дейността на Кметство Малка Желязна - второ полугодие на 2016

24. Отчет за дейността на Кметство с. Дивчовото за второ полугодие на 2016

25. Отчет за дейността на Кметство с. Васильово за второ полугодие на 2016

26. Отчет за дейността на Кметство с. Галата за второ полугодие на 2016

27. Отчет за дейността на Кметство с. Глогово за второ полугодие на 2016

28. Отчет за дейността на ОбС и ПК за първото шестмесечие на 2017 г.

29. Отчет за дейността на кметство Рибарица за първото шестмесечие на 2017 г.

30. Отчет за дейността на кметство Ч. Вит за първото шестмесечие на 2017 г.

31. Отчет за дейността на кметство Глогово за първото шестмесечие на 2017 г.

32. Отчет за дейността на кметство Галата за първото шестмесечие на 2017 г.

33. Отчет за дейността на кметство Васильово за първото шестмесечие на 2017 г.

34. Отчет за дейността на кметство Бабинци за първото шестмесечие на 2017 г.

35. Отчет за дейността на кметство Дивчовото за първото шестмесечие на 2017 г.

36. Отчет за дейността на кметство Градежница за първото шестмесечие на 2017 г.

37. Отчет за дейността на кметство Голям извор за първото шестмесечие на 2017 г.

38. Отчет за дейността на кметство Гложене за първото шестмесечие на 2017 г.

39.  Отчет за дейността на кметство Български извор за първото шестмесечие на 2017 г.

40. Отчет за дейността на кметство Малка Желязна за първото шестмесечие на 2017 г.

41. Отчет за дейността на ОбС за второто полугодие на 2017 г.

42. Отчет за дейността на кметство Галата за второто шестмесечие на 2017 г.

43. Отчет за дейността на кметство Гложене за второто шестмесечие на 2017 г.

44. Отчет за дейността на кметство Голям извор за второто шестмесечие на 2017 г.

45. Отчет за дейността на кметство Васильово за второто шестмесечие на 2017 г.

46. Отчет за дейността на кметство Бабинци за второто шестмесечие на 2017 г.

47. Отчет за дейността на кметство Градежница за второто шестмесечие на 2017 г.

48. Отчет за дейността на кметство Български извор за второто шестмесечие на 2017 г.

49. Отчет за дейността на кметство Черни вит за второто шестмесечие на 2017 г.

50. Отчет за дейността на кметство Глогово за второто шестмесечие на 2017 г.

51. Отчет за дейността на кметство Дивчовото за второто шестмесечие на 2017 г.

52. Отчет за дейността на кметство Рибарица за второто шестмесечие на 2017 г.

53. Отчет за дейността на кметство Малка Желязна за второто шестмесечие на 2017 г.

54. Годишен отчет за дейността на кметство с. Голям извор за 2018 г.

55. Годишен отчет за дейността на кметство с. Бабинци за 2018 г.

56. Годишен отчет за дейността на кметство с. Български извор за 2018 г.

57. Годишен отчет за дейността на кметство с. Васильово за 2018 г.

58. Годишен отчет за дейността на кметство с. Галата за 2018 г.

59. Годишен отчет за дейността на кметство с. Гложене за 2018 г.

60. Годишен отчет за дейността на кметство с. Глогово за 2018 г.

61. Годишен отчет за дейността на кметство с. Градежница за 2018 г.

62. Годишен отчет за дейността на кметство с. Дивчовото за 2018 г.

63. Годишен отчет за дейността на кметство с. Малка Желязна за 2018 г.

64. Годишен отчет за дейността на кметство с. Рибарица за 2018 г.

65. Годишен отчет за дейността на кметство с. Черни Вит за 2018 г.

66. Отчет на дейността на ОбС Тетевен и неговите комисии за периода 01.07.2018 - 31.12.2018 г.

67. Отчет на Председателя на ОбС за работата на ОбС през мандат 2015-2019 г.

68.

69.

70.

 

Избори 2016

10 Сеп 2016

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 06.11.2016 Г.

 

Важно съобщение вижте тук.

Заповед №654 от 10.09.2016 г. относно образуване на избирателни секции на територията на община Тетевен вижте тук.

Заповед №665 от 16.09.2016 г. относно образуването на избирателни секции на територията на община Тетевен вижте тук.

Заповед №666 от 16.09.2016 г. относно местата на територията на община Тетевен, на които ще се обявят предварителните избирателни списъци вижте тук.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.  вижте тук.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. вижте тук.

Покана до парламентарнопредставените партии и коалиции вижтетук.

Заповед №706 от 03.10.2016 г. относно местата за поставяне на агитационни материали за произвеждането на Избори за президент и вицепрезидент на републиката вижте тук.

Заповед №707 от 03.10.2016 г. относно места за провеждане на информационно-разяснителната кампания за национален референдум вижте тук.

Важни съобщения вижте тук.

Информационен лист Национален референдум вижте тук.

Покана до представители на ПП за СИК-п вижте тук.

Заповед №772 от 21.10.2016 г. на основание  чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс,  във връзка с т. 9 от Решение № 3795-ПВР/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК вижте тук

 Важни съобщения вижте тук.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.  вижте тук.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум  на 6 ноември 2016 г. вижте тук.

 Заповед №774 от 25.10.2016 г. относно образуване на секция за хора с увредено зрение или затруднено придвижване в сградата на Общинска администрация - Тетевен вижте тук.

Заповед №799 от 28.10.2016 г. относно образуване на секция за хора с увредено зрение или затруднено придвижване в с. Галата  вижте тук.

Заповед №802 от  02.11.2016 г. относно забрана за продажба на спиртни напитки и определяне рабоното време на заведенията за хранене и развлечения  вижте тук.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА  от избирателните списъци в изборите за президент и  вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. вижте тук.

          Във връзка с провеждането на балотаж на Избори за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016г., Общинска администрация Тетевен уведомява гражданите, че:

1. Районна прокуратура – Тетевен осигурява дежурство в деня на размисъл и деня на избори 13.11.2016г.

2. Сигнали за деяния срещу политическите права на гражданите могат да бъдат заявени лично в прокуратурата, както и на телефони: 0678/5 24 29; 0678/5 50 17; факс: 0678/5 33 04; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

 

 

Заповед №845 от  09.11.2016 г. относно забрана за продажба на спиртни напитки и определяне рабоното време на заведенията за хранене и развлечения  вижте тук.

Екобюлетин и Екоинициативи  - Временно недостъпен!

Съобщение по чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2,  и чл.52, ал.1, т.4  от Закона за водите и заявление с вх.№ РР-02-40/29.01.2021 г. на „ВиК“ АД гр.Ловеч за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от Каптиран извор „КИ Рътлака – ВиК Ловеч – Глогово“ - вижте тук

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:„Въвеждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на зелените и биоразградими отпадъци и на строителните отпадъци, генерирани на територията на община Тетевен“ вижте тук

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение:„Въвеждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на зелените и биоразградими отпадъци и на строителните отпадъци, генерирани на територията на община Тетевен“ вижте тук

 

Обява до заинтересованите лица и общественост за инв. предложение: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО ИНДИКАТИВНИ УЛИЦИ ЗА ГР. ТЕТЕВЕН“ вижте тук.

 

Съобщение относно изготвен проект на заповед за обявяване на защитени зони от мрежата Натура 2000, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна BG0001036 „Български извор“.

- Обявление  вижте тук
- Проект на заповед вижте тук

 

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и разглобяване на ИУЕЕО" вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост "СиВ КЕПИТЪЛ" ООД, относно инвестиционно предложение за "Изграждане на рекреационен обект - къща за гости" вижте тук.

Съобщение по  чл. 6, ал. 9 Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение  „Възстановяване на пропускателната способност, подобряване на хидравличните елементи на река Градежница и възстановяване на техническата инфраструктура в селата Глогово и Градежница, община Тетевен – подобект Глогово, участък 2“:
 - Съобщение - вижте тук.
 - Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС - вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от "2М ТРЕЙД" ЕООД, гр.Троян относно инвестиционно предложение: Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване в обхват: ПИ с индентификатори №17419.12.24, местност "Циганското" по КККР на землището на с. Градежница, обл. Ловеч вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от "НИКИ ИНВЕСТМЪНТ" ООД, относно инвестиционно предложение за "Изграждане на обект с обществено-обслужващо предназначение - "Автоцентър" вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Община Тетевен, относно инвестиционно предложение за "Технически проект за въвеждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на зелените и биоразградими отпадъци и на строителните отпадъци, генерирани на територията на Община Тетевен." вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от каптиран извор  „КИ Чешмата – ВиК Ловеч – Галата“ вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от каптиран извор  „КИ Медената долчинка – ВиК Ловеч – Глогово“. вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от каптиран извор  „КИ Босново – ВиК Ловеч – Глогово“. вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Светослав Петров Петров вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Община Тетевен вижте тук.

Обява за инввестиционно предложение от "Алтем Консулт"ООД вижте тук.

Обява за инввестиционно предложение от Свилен Любенов Лалев вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Младен Митков Младенов вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Галина Александрова Малинова вижте тук.

Съобщение СОЗ КИ Старото езеро - ВиК Ловеч вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ за водовземане от каптиран извор "КИ Мъртвилото - ВиК Ловеч - Галата" вижте тук
Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ за водовземане от каптиран извор "КИ Сухото езеро - ВиК Ловеч - Галата" вижте тук.

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Реконструкция и изместване на въздушна мрежа НН с ВКЛ и изнасяне на електромерни табла от ТП -11, в землището на с. Рибарица, община Тетевен", вижте тук.     

 

 Съобщение на основание чл. 39, ал. 2 от Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3)за „Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона за обект: Каптиран извор КИ „Пещерата“, разположен в регулационните граници на с. Галата, ЕКАТТЕ 14386, общ. Тетевен, обл. Ловеч“. вижте тук.

          Обява за обществеността от "Бончев Демонтаж" ЕООД вижте тук.   

            Обява за обществеността от "ЧЕЗ Разпределение България" АД вижте тук

 

Съобщение, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изменение на разрешително №12170756/02.12.2019 г. за ползване на повърхностен воден обект река Вит, с цел изграждане на нови системи и съоръжения, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения - изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - Изграждане на мостово съоръжение при км 90+670 от АМ "Хемус" вижте тук.

Обява за обществеността от "ЧЕЗ Разпределение България" АД вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от каптиран извор "КИ Старото езеро - ВиК Ловеч - Галата" вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Светослав Петров Петров вижте тук.

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение за „Изграждане на рибен проход на водохващането на ВЕЦ „Черни Вит“ на р. Черни Вит, з-ще на с. Черни Вит, община Тетевен“ вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Марин Тилов Дамгов вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от "БТК" ЕАД вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от каптиран извор "КИ Пещерата - ВиК Ловеч - Галата" вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ПРО АРМ" ЕООД вижте тук.

Обява за обществеността от "Бончев демонтаж" ЕООД вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ за ползване на повърхностен воден обект река Вит в ПИ с идентификатор 07357.224.149, в землище на с. Български извор, община Тетевен вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за АМ "Хемус" вижте тук.

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на тир-паркинг, търговски и обслужващи обекти", в ПИ №№07357.10.4, 07357.10.5, в землището на с. Български извор, общ. Тетевен вижте тук.

Обява за обществеността от Маргарит Иванов вижте тук.

Обява за обществеността от Аделина Ибришимова вижте тук.

Обява за инвестиционно предложение- Елайза ЕООД вижте тук.

Обява за обществеността от Марин Николов вижте тук.

Инвестиционно предложение от "А1 България" ЕАД гр.София  вижте тук.

Инвестиционно предложение от "А1 България" ЕАД гр. София вижте тук.

Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "КИ Глогово - ВиК Ловеч - Глогово", община Тетевен вижте тук.

Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "КИ Черджето - ВиК Ловеч - Градежница", община Тетевен вижте тук.


Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около тръбен кладенец "Л 35", гр. Тетевен. вижте тук.

Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "КИ Кайнака - ВиК Ловеч - Глогово", община Тетевен. вижте тук.

Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "КИ 1 - Кокя - ВиК Ловеч - Глогово" и "КИ 2 - Кокя - ВиК Ловеч - Глогово", община Тетевен вижте тук.

Обява за обществеността от Павел Михайлов вижте тук.

Обява за обществеността от Никола Николов вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ за водовземане от "КИ Конски дол - Мис Петра - Тетевен" вижте тук.

Обява за обществеността от Иво Каравелов вижте тук.

Обява за обществеността от Брента ЕООД вижте тук.

Обява за инвестиционно предложение от "КОСТОВ МЕГА МЕТАЛС"ЕООД вижте тук.

Обява за обществеността от "Триумф Консулт" ЕООД вижте тук.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ "МИЛМАР 2012"ЕООД вижте тук.

Обява за обществеността от спа хотел Планината вижте тук.

Обява за обществеността от Реалити терм ЕООД вижте тук.

Обява за инввестиционно предложение от Петър Цачев Шойков вижте тук.

Oбява за инвестиционно предложение от Ивайло Иванов вижте тук.

Обява за инвестиционно предложение от Община Тетевен - подпорна стена в с. Дивчовото вижте тук.

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане за ВЕЦ „Бели Вит“, на река Бели Вит, в землището на гр. Тетевен, обл. Ловеч", с възложител „КАНКАС“ ООД вижте тук.

Обява за обществеността от Даниела Глогова вижте тук.

         Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС вижте тук.

Обява за обществеността от Хидрострой България ЕООД вижте тук.

Обява за обществеността от Вита 02 ЕООД вижте тук.

Oбява за обществеността от Община Тетевен вижте тук

 

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню