Заседанието на Консултативния съвет по въпросите на младежта при Община Тетевен се проведе на 14 януари 2020 г. То бе открито от Борис Врабевски – Зам.-кмет на Община Тетевен, тъй като д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен и Председател на Консултативния съвет, не присъства поради служебни ангажименти.

Разискваната тема на заседанието бе Отчет на Общински план за младежта за 2019 година и предложения Общински план за младежта за 2020 година. Те бяха единодушно приети, като за тази година в плана имаше предложения, които бяха допълнени. Предстои неговото одобрение от ОбС.

В Общинския план за младежта за 2020 година са предвидени мероприятия, свързани с празници, които са традиционни за общината и за страната, както и различни младежки спортно-развлекателни инициативи. Младежите ще имат възможност да се включат и в Културната, Спортната и Туристическата програми на Община Тетевен, както и в традиционните прояви за залесяване на гората, кампаниите за почистване на природата и др.

На 14 януари 2020 г. по инициатива на Кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева се състоя среща-обсъждане на проблемите с водоснабдяването на община Тетевен. На срещата присъстваха Ваня Събчева – Областен управител и Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч, инж. Данаил Събевски – Изпълнителен директор на „ВиК“ АД – гр. Ловеч, Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен, Тони Стоев и Борис Врабевски – Зам. Кметове на Община Тетевен, инж. Валя Боева – ръководител Производствено поделение – Тетевен „ВиК” АД гр. Ловеч, Валентина Николаева – Директор на дирекция „Специализирана администрация“ в Община Тетевен, инж. Михаил Куманов - Началник на отдел „Устройство на територията и инвестиционна дейност“ на Община Тетевен и Ивелина Добрева – Гл. секретар на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч.

Коментирани бяха всички проблеми с водоснабдяването на територията на община Тетевен, както и търсенето на решения за тях. Позицията на Община Тетевен представи кметът д-р Мадлена Бояджиева, която сподели, че проблемите са сериозни на всички нива на водопреносната система – при водохващанията, които се характеризират с непостоянен сезонен дебит и рязко намаляване на водата в тях през летния и есенния сезон, в магистралния водопровод Рибарица-Тетевен, изграден в по-голямата си част от стари тръби, в амортизираната улична водопроводна мрежа – тръби, поставяни през 1938г – 1939г. Тя поясни, че според налични справки тръбите в града, поставени преди повече от 60 г., са 28.27%, 28.33% са поставени преди 60-50 г., 27.28% преди 40-30 г., 13.54% са между 30-20 г. и под 20 са около 1 %, като преобладаващи са етернитовите тръби. Всичко това води до големи загуби на питейна вода, постоянните аварии и ежегоден воден режим в сухите периоди на годината.

Бяха обсъдени проблемите в селата и в частност режимът на с. Глогово, където водопроводната инфраструктура е изграждана отдавна, а предвид повишената консумация на вода, изсичането на горите и засушаването, в момента наличната вода не може да задоволи нуждите на жителите. Инж. Събевски каза, че местните източници няма да могат да решат генералния проблем на селата, а ще трябва да се смени водопреносната мрежа и да се изградят помнени станции за водоснабдяване от магистралния водопровод.

Припомнено бе, че през последните три години Община Тетевен извърши поетапна подмяна на част водопровода на гр. Тетевен, с. Голям извор и с. Галата – със собствени средства, средства от държавата и с подкрепата на „ВиК“ АД – гр. Ловеч. Беше потвърдено от инж. Валя Боева – ръководител Производствено поделение – Тетевен „ВиК” АД гр. Ловеч, че подмяната на водопровода, извършена до този момент само на двете големи улици в Тетевен „Иван Вазов“ и „Емил Марков“ през 2018г. и 2019г. вече е дала резултат, като с 15 л./сек. се е увеличило водоподаването към потребителите. Добрата новина е, че вече 8 % от водопреносната мрежа са ремонтирани в последните 3 години, а именно 3140 м. от 38 481 м.

Д-р Бояджиева продължи дискусията, посочвайки, че е нужна точна картина и анализ на състоянието на Вик мрежата и на проблемите, за да се види кои от тях трябва да се решат приоритетно. Нужно е и да се намери финансиране и да се сезирайки по-висшите институции. Неглижирането на проблемите в много общини вече доведе до сериозни сътресения. Необходима е по-добра координация в действията на институциите, отговорни за водостнабдяването, чести срещи по конкретни наболели въпроси и общи действия.

Инж. Михаил Куманов поднесе информация за състоянието на ВиК мрежата, посочвайки постоянните загуби на вода от течове и кражби, проблемите с възстановяване на пътната инфраструктура след отстраняване на аварии по водопреносната мрежа и пълната липса на решение за пречистване на вода. Г-жа Николаева представи справка и обзор на състоянието и проблемите с водоснабдяването на всички населени места в община Тетевен.

Кметът постави въпроса към експертите от „ВиК“ АД – гр. Ловеч дали 2-те водохващания в период на маловодие могат да захранят град Тетевен или трябва да се търси нов водоизточник, а категоричният отговор на изпълнителния директор на Вик“ АД – гр. Ловеч – Данаил Събевски бе, че без нова водопреносна мрежа не може да се стигне до избягване на 20% загуби, които в момента се наблюдават.

Посочена бе необходимостта от нов резервоар в гр. Тетевен, тъй като през август, септември и октомври няма вода във водохващанията и населението се налага да е на постоянен режим. Според инж. Събевски дългосрочното генерално решение на проблема за бъдеще в България ще бъдат язовири, без язовир, нищо не може да гарантира целогодишно наличие на вода.

Мария Стойчева – Председател на ОбС-Тетевен отправи въпрос към инж. Събевски за инвестициите, които ще бъдат направени от ВиК АД – гр. Ловеч. Той посочи, че въпреки, че в плана на дружеството за 2020 г. няма предвидени инвестиции, все пак ще бъдат ремонтирани 2 улици (неподменените участъци от ул. Ив. Вазов и част от ул. С. Куманов) в гр. Тетевен. Въпросът за инвестициите на ВиК АД – гр. Ловеч се очаква като официален отговор до ОбС - Тетевен в следващите дни.

Консолидирано беше, че стратегическите стъпки по решение на проблемите са:

-      работа в посока резервиране на вода и изграждане на нови резервоари;

-      поетапна подмяна на водопреносната мрежа на територията на цялата община;

-      изграждане на помпени станции за някои от селата, които да се водоснабдяват от магистралния водопровод;

-      искане на финансиране и подкрепа от МРРБ.

Областният управител Ваня Събчева призова представителите на институциите да се обединят, за да излязат с общо становище пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството за необходимостта от подкрепа по решаването на проблемите с водоснабдяването на община Тетевен.

Прието бе общото становище да бъде изработено в рамките на месец и предоставено на МРРБ, с цел да се действа за споразумение с министерството за проектиране на водопровод и финансиране на съответните дейности.

 

На 10 януари 2020 г. д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен се срещна с младите спортисти на Спортен клуб по борба „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен и техния треньор Веско Алексиев.

Всички състезатели на възраст от 6 до 19 г. представиха официално отличията си, завоювани за по-малко от година, откакто съществува официално и клуба, като общият брой на спечелените медали надхвърли 50. Представителите на клуба споделиха за намеренията си за разрастване на школата по борба, като добавиха още, че вече има официален меморандум за сътрудничество със сръбския гранд – Цървена звезда – гр. Белград, който проявява интерес да партнира и с Общинското ръководство по повод бъдещи спортни прояви. От името на ръководството на БК „Цървена звезда“ – гр. Белград, Румен Трифонов, сътрудник по спортната дейност на СКБ „Г. Бенковски“ – гр. Тетевен, връчи почетен спортен плакет на д-р Мадлена Бояджиева и не пропусна да й благодари, че Общината засвидетелства подкрепа за младежкия спорт и оценява труда на спортуващите и техните треньори.

В спортния календар на Общината за годината вече са предвидени две борцови състезания - Национален турнир по борба, който ще се състои на 3 март 2020 г. и Международен турнир в памет на Петко Милев-Страшния – на 27 юни 2020 г., на който партниращият сръбски клуб ще пристигне както със състезателна делегация, така и с президента си и част от ръководството.

На 10 януари 2020 г. в град Тетевен се състоя третото издание на церемонията по връчване на наградите „Спортист на годината на община Тетевен“, което ознаменува постиженията на младите и талантливи спортисти през 2019 г. Тържественото събитие бе организирано от Община Тетевен и е част от усилията й към стимулиране и подкрепа на спорта в детско-юношеска възраст.

Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен приветства дошлите да уважат спортните успехи на младежите: “Днес празнуваме спортните успехи на достойните млади хора на община Тетевен, които са лицето ни пред света. Младежкият спорт е символ на израстването на личността и преди всичко има силната социална роля да отдръпне децата и младежите от порочните предизвикателства, пред които ги изправя съвремието и да им даде вяра и сила в собствените възможности, да ги изгради като достойни личности. Изказвам дълбоката си благодарност към треньорите и организаторите на спортни дейности в нашата община, те се посвещават с професионализъм, търпение и всеотдайност на благородното дело децата ни да растат в здрава и сигурна среда. Благодаря на всички вас – спортисти и треньори, че достойно защитавате спорната слава на града и продължавате да пишете спортната ни история със златни букви. Спортът винаги е бил и ще бъде важна част от обществения живот на нашата община и се гордеем с всички вас! Той е здраве, но най вече дейност, създаваща добри хора, а както е казал бащата на съвременното Олимпийско спортно движение - барон Пиер дьо Кобертен: По-добрият свят може да бъде донесен единствено от по-добрите хора!“. Дерзайте!“.

Наградите на победителите връчиха д-р Мадлена Бояджиева, Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен, Тони Стоев - Зам.-кмет на Община Тетевен и Свилен Русинов – олимпийски медалист по бокс от Барселона 1992, носител на множество отличия от международни състезания, треньор по бокс и общественик.

Бяха отличени четирите най-добри отбори на община Тетевен за 2019 г., а именно отборът по волейбол –юноши до 19 г. на СВК “Тетевен Волей“ за 1-вото си място в зонална група Е от Държавното първенство по волейбол, футболният тим (родени 2004/05 г.) на ФК „Георги Бенковски“, , който спечели 1-во място за Областна зона „Плевен запад“ на Националното първенство по футбол, футболният отбор на девойките до 13 г. на ФК „Светкавица“ – с. Градежница, завоювал 3 първи места от зонални състезания и турнири за зона „Велико Търново“ от календара на Националното първенство и школата по футбол на ФК „Вихър“ – с. Глогово за най-активно участие в общински състезания през годината.

Специалната награда на Кмета на Община Тетевен получиха двама вдъхновяващи млади тетевенски спортисти, национални състезатели по волейбол, чиито кариери започнаха в Тетевен – Борислава Съйкова и Мартин Мечкаров. Борислава е една от малкото трансферирани в чужбина състезателки на възраст под 20 г. за последните 5 години, играе в Румъния и бе избрана за част от идеалния отбор на румънското първенство, докато Мартин се състезава в шампиона на Чехия, с който взе участие в Шампионската лига на Европейската конфедерация по волейбол 2019. Двамата изпратиха видео обръщения, за да благодарят за оказаната чест.

Отчетени бяха и успехите на перспективните млади спортисти на общината. Това са тримата състезатели по борба на СКБ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен - Димитър Трифонов (на 7 г.) който има златен медал от международен турнир в Белград, Сърбия, Преслав Галинов (на 9 г.) и Маргарит Деянов (на 13 г.) – медалисти от национални купи.

За втора поредна година за Спортист номер №1 на община Тетевен бе обявена Изабела Янкова. Изабела е състезателка по планинско колоездене от световна величина само на 15 г., ученичка в СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен, с множество 1-ви и 2-ри места от различни състезания от международния и държавния календар на Федерацията по планинско колоездене: Европейска купа Downhill – 1-во място в Марибор, Словения, 2-ро място в Крънска гора, Словения, 2 място в Абетон, Украйна, 1-во място в Пила и Списак, 2-ро място в Брандентал и първенец на националния Downhill шампионат в гр. Ботевград.

На второ място се класира Петя Петкова на 11 г., състезателка на СКО „Вежен“ – гр. Тетевен, държавен шампион в дисциплината „Спринт“ за жени до 12 г., държавен вицешампион в дисциплината „Дълга дистанция“, на 3-то място в ранглистата на БФО за 2019 г. при жени до 12 г.

Третата позиция зае Валери Алексиев, състезател по борба – класически стил в категория до 82 г. на СКБ „Г. Бенковски“, вицешампион за юноши от Държавно лично първенство в гр. Ловеч и с 3-то място за юноши от Държавно лично първенство в гр. Бургас и първи места на редица международни турнири.

Четвърта в класацията попадна Славена Петкова на 15 г.– състезателка на СКО „Вежен“, държавен шампион в дисциплината „спринт“ за жени до 16 г., 3-то място на ДП по коло ориентиране в дисциплината „Спринт“.

Петото място заслужи Бранимира Маркова, също състезателка на СКО „Вежен“, на 17 г., държавна вицешампионка до 18 г. в дисциплината „Дълга дистанция“.

Спортист на годината №6 стана Йоан Иванов, на 12 г., състезател по тенис на маса на СКТМ „Тетевен“ – гр. Тетевен, 5-о място на ДП за деца до 12 г. – индивидуално; 2-ри на зонално първенство за Северна България до 12 г. и 6-ти на зонално първенство за Северна България до 15 г.

Преслав Христов, на 10 г., зае 7-ото място. Той е ученик в НУ „Хаджи Генчо“ – Тетевен, състезател на СКБ „Г. Бенковски“, вицешампион на турнира „Иван Николов“ – гр. Златица; шампион на международната спартакиада в гр. Оряхово и Купа „Самоков“- гр. Самоков; с трето място на международен турнир в Босна и Херцеговина.

За спортист на годината на 8-а позиция бе избран Тодор Тодоров, на 17 г. – състезател на СКО „Вежен“, първият състезател под 18 г., завършил три Ултра планински маратона в един сезон /“Витоша 100“ – 100 км.; “Орехово ултра - 50 км.“ и „Пирин ултра - 66 км.“.

Деян Говедарски на 9 г. стана Спортист на годината №9, той е състезател на СКБ „Г. Бенковски“ и има 3 бронзови медала от международни турнири, а почетната 10-а позиция зае Светлозар Христов, на 14 г., също от СКБ „Г. Бенковски“, вицешампион на турнир в Босна и Херцеговина и с 3-то място в Белград, Сърбия.

Отличени за своите треньорски успехи през 2019 г. бяха: Младен Маринов – СКО „Вежен“ – гр. Тетевен, Алекси Гигов – ФК „Светкавица“ – с. Градежница, Маньо Алдинов – ФК „Вихър“ – с. Глогово, Тони Тонев, Данаил Бечев и Стефчо Маринов – ФК „Г. Бенковски“ – гр. Тетевен, Северин Байдуловски – СКТМ „Тетевен“ – гр. Тетевен, Веско Алексиев и Марио Алексиев – СКБ „Г. Бенковски“ – гр. Тетевен и Петър Мечкаров и Илиян Иванов – СВК „Тетевен Волей“ – гр. Тетевен.

За прекрасното настроение на церемонията се погрижиха музикантите от Фолклорна формация „Кенар“ с ръководител Красимир Силянов.

 

Пълна галерия от церемонията можете да намерите ТУК.

През 2019 г. в община Тетевен се извършиха редица ремонтни дейности, свързани с общинската инфраструктура, които бяха заложени в Инвестиционната програма. Бяха основно ремонтирани ключови улици на територията на цялата община - със средства, както от Общинския бюджет, така и със средства, отпуснати от Правителството и от Европейския съюз. Община Тетевен влезе в 2020 година с нов облик и с над 50 ремонтирани улици, училища и обществени сгради.

Във всяко едно населено място имаше обекти, по които се работеше през изминалата година. Асфалтирана беше близо 15 430 кв.м. улична мрежа, текущо ремонтирана - близо 2860 кв.м. и бетонирана над 2000 кв.м. Основен ремонт на улици, финансирани с европейски средства се извърши в няколко населени места, както и в града, като освен асфалтова настилка бяха подменени старите бордюри и тротоарите. Изпълниха се и два мащабни проекта за смяна на водопровод - на ключова улица в Тетевен и на село Голям извор, след което бе положена и асфалтова и тротоарна настилка.

Извърши се ремонт на покривите в училището в Рибарица и на Спортния център в Тетевен. Един от големите изпълнени европейски проекти беше за основен ремонт на СУ ,,Георги Бенковски“ – Тетевен. След извършени ремонти с европейски средства, тетевенци се топлят с нова отоплителна система в ремонтираното градско читалище. На по-топло са и децата от детската градина в село Български извор след новото изградено парно отопление. Както всяка година и през 2019 бяха ремонтирани детски площадки, екопътеки, чешми при емблематични за Тетевен извори. Извършен беше основен ремонт на тротоарни /4050 кв. м./ и паважни /1010 кв. м./ настилки. Отводниха се шахти, изградиха се кътове за отдих, нови детски площадки и много други, облагородиха се зелени площи, а централната част на град Тетевен е с изцяло нов облик – пешеходна зона с красива алея и кътове за отдих, с прекрасни дръвчета и цветя.

На 6-ти януари отбелязваме един от най-големите християнски празници – Богоявление /Йордановден/. Традиционно и в град Тетевен се проведе служба в църквата „Св. Всех Святих" и литийно шествие до моста, в близост до НПГГСД "Сава Младенов". Там, пред погледите на присъстващите, се състоя ритуалът по хвърляне на богоявленския кръст. В ледените води, за да извадят кръста, се хвърлиха седем смелчаци. Сред тях бе и Йоан Николов – само на 13 години, който извади кръста от водите на река Вит. Той бе поздравен за смелостта си от д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен и Мария Стойчева – Председател на ОбС-Тетевен, след което получи и заслужена парична награда.

Богоявление /Йордановден/ е един от най-големите християнски празници, в който Йоан Кръстител кръщава в река Йордан Исус Христос. След тайнството на Богоявление хората видели с очите си християнското триединство на Отец (гласа), Дух (гълъба, кацнал на рамото на Христос) и Син (земния човек) и започнали да вярват, затова денят се нарича още Богоявление. С кръщаването на водата светът става безопасно място за живеене.

Новата 2020 година и следващото десетилетие бяха посрещнати на пл. Сава Младенов от стотици жители и гости на гр. Тетевен и общината. В новогодишната нощ всички вдигнаха наздравици с червено вино и се почерпиха с новогодишна баница с късмети. За доброто настроение на присъстващите бяха обособени зони, където по-зиморничавите да се стоплят, а площадът традиционно се превърна в празничен дансинг. Вечерта започна с концерт на обичания дует „Шик“ и празнична програма от дисководещ и продължи под звуците на кръшни хора, които не спряха и в Новата година.

За да отправи своето приветствие в минутите преди полунощ, на сцената се качи и д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен:

„Скъпи съграждани, уважаеми гости,

Делят ни броени минути до началото на 2020 г., на прага сме и на новото десетилетие. Изпращаме едни тежки 10 години, за да посрещнем предизвикателствата на новите 10 и да положим усилия всичко добро, сторено до тук, да бъде надградено достойно.

Нека благодарим на хората, които са винаги до нас и ни подкрепят, нека засвидетелстваме уважение към всички тези, които са ни помагали пред изминаващата година, нека благодарим за възможностите, които сме получили, поводите за гордост, уроците и изпитанията, които са ни направили по-добри хора.

Историята на нашия народ ни е научила, че единствено обединението ни прави силни, успяващи и непоколебими в името на бъдещето. Нека градим мостове помежду си, нека рушим стените на безразличието, нека помагаме на всеки, който се уповава на нас, нека се осланяме на надеждата за доброто, което предстои, нека вярваме и работим, за да го има в дните ни!

Пожелавам на всички една по-добра, по-мирна, по-успешна и по-щастлива година! Бъдете здрави и щастливи и нека новата 2020 г. Ви донесе всичко, което желаете!

На многая лета и нека Бог ни благослови!“

В първата минута на новата година сгушеният под снежна пелерина Тетевен бе озарен от пъстроцветни фойерверки, които осветявайки снега напомниха на събралото се множество, че новото десетилетие е като нов бял лист, върху който всички заедно ще получим шанса да „рисуваме“ в името на светлото бъдеще!

 

Уважаеми съграждани,

В навечерието сме на най-светлия християнски празник – Коледа и на прага на новата 2020 година. Милиони хора по света са в трепетно очакване да посрещнат новината за Рождеството на божия син, събрали в себе си надеждата за по-добри бъднини и вярата, че доброто винаги ще бъде най-висшата ценност на човечеството.

Коледа е празник на надеждата и обичта към ближния, празник на семейството, традициите и милосърдието.

В тези празнични дни мнозина ще усетят уюта на семейното огнище, но някъде там ще останат и копнеещите за покрив, близки и подкрепа, макар това да е най-чаканото време от годината за малки и големи. Нека Коледният дух окрили сърцата ни за добри дела, нека ни даде сили и топлина, за да можем както по празници, така и винаги, да подкрепяме ближния, да споделяме насъщния и да посвещаваме усилията си не само на собственото си добруване, а и на всички, които се нуждаят от нас, защото Коледа е преди всичко урок по доброта и празник на подареното време на хората.

Броени дни ни делят от началото на 2020 година, а докато изпращаме тази година и правим личните си равносметки, нека благодарим за възможностите, които сме получили, поводите за гордост, уроците и изпитанията, които са ни направили по-добри.

Бъдете благословени със здраве, щастие, благополучие и сили, за да изпълним всичко намислено и да срещнем гордо предизвикателствата на времето.

На многая лета!

С уважение:

Д-р Мадлена Бояджиева

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Коледарчета от ДГ ,,Васил Левски“ – гр. Тетевен, навестиха Общинска администрация в навечерието на най-светлите християнски празници. Със своите вдъхновени изпълнения малчуганите предизвикаха много усмивки и коледно настроение. Те пожелаха на всички да посрещнат в щастие предстоящите празници, а Новата 2020 година да им донесе здраве и много успехи.

Празничните им песни, стихове и наричания трогнаха служителите на общинска администрация. Спазвайки традицията, когато коледар посети домът ни, да го нагостим, д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, дари всеки един малчуган с кравай и лакомство. С наричания за здраве, берекет, успехи и благоденствие и с ,,Да бъде!“, коледарчетата тропнаха с криваците и поеха по дългия си път да раздават радост и настроение.

Какво е Коледа без Коледен концерт? Деца и ученици от Тетевен изнесоха един невероятен концерт, в който освен песни и стихове, бяха пресъздадени и традиционни моменти от Рождество Христово.

В препълнения салон на Община Тетевен, концертът започна с малчуганите от ДГ ,,Васил Левски“ – гр. Тетевен, които пресъздадоха мигове от Рождеството. По стара българска традиция Коледарите от СУ „Георги Бенковски“ - град Тетевен, изпяха ,,Ой, Коледо, мой Коледо“, а Йохан Георгиев представи коледни стихове. Тони Стоев – зам.-кмет на Община Тетевен, раздаде краваи на младите коледари. Децата от Група за автентичен фолклор „Тетевенски божурчета“ към тетевенското НЧ ,,Съгласие 1869 г.“ вдигнаха още повече настроението със своите музикални изпълнения. Малките танцьори от ДГ ,,Незабравка“ направиха истински коледен фурор със своите танцови умения. И понеже българинът от край време отбелязва всеки свой празник с народна музика, участие в Коледното тържество взе талантливият кавалджия от НПГГСД „Сава Младенов“ град Тетевен, Николай Андреев. Краят не концерта бе изпълнен с народните ритми на българската музика от изпълнението на учениците от ОУ „Георги Бенковски“ село Черни Вит.

Коледния концерт бе изпълнен с невероятни емоции, коледен дух и много усмивки. И малки и големи се веселиха и се заредиха с още по-голямо празнично настроение!

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню