В дните от 18 до 19 май 2019 г. в гр. Тетевен се проведе първият от веригата Пролетни волейболни турнири за любители, които вече 12 поредни години събират приятели на волейбола от цяла България. Традиционно, събитието се проведе с подкрепата на Община Тетевен, като част от програмата на Общинските майски празници и бе организирано от ВК „Тетевен Волей“ – гр. Тетевен.

В двата състезателни дни се проведоха 8 срещи по схема „всеки срещу всеки“, като участие взеха три отбора на любители от гр. София – „Сердика Волей“, „КСВ“ - София и „Отборко“ и отборът на юношите на тетевенския клуб.

Купата на турнира заслужи отборът на „КСВ“ – София, сребърните медали взе тима на „Отборко“, а бронзовите отличия получиха юношите от Тетевен. Четвъртото място остана за „Сердика Волей“. Наградите на участниците връчи Камелия Кънчева – Началник на отдел „Хуманитарни дейности, спорт и туризъм“ в Община Тетевен.

Предстоят още 4 турнира, като победителят от всеки от тях се класира по право на финалния Есенен любителски волейболен турнир през септември. Следващият турнир с уточнени дати ще се проведе на 1 и 2 юни.

Община Тетевен поздравява участниците в турнира, както и малките волейболисти до 4 кл. и техните треньори, които жънат убедителни победи през последния месец.

На 18 май 2019 г. в с. Черни Вит жители и гости сведоха глави пред саможертвата на чернивитчанина Нейо Крачунов, който изправен през избора да предаде Георги Бенковски и делото на хиляди българи за Освобождение на Отечеството, след погрома на Априлското въстание през 1876 г., отказва да предаде Войводата, въпреки нечовешките мъчения и се хвърля в р. Черни Вит. Оцелял по чудо, той доживява Освобождението, за да предаде историята, такава, каквато трябва да я помним.

На възпоменателното тържество в памет на Нейо Крачунов и по повод 143 г. от Априлското въстание присъстваха кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, кметът на с. Черни Вит – Цветослава Христова, кметът на с. Дивчовото - Стоян Стоянов, Иван Гетов – председател на Общинския съвет на Съюза на ветераните от войните /СВВБ/ в България и Райко Райков – автор на книгата за с. Черни Вит, представители на пенсионерски клуб „Три поколения“ – с. Черни Вит, множество жители и гости на община Тетевен, придружени от децата си, на които да предадат историята.

Традиционно, от родолюбци и самодейци бе пресъздадена и жива картина на героичния подвиг на укривателя на Бенковски. Тържеството се организира и проведе от Кметство – с. Черни Вит, Народно читалище ,,Христо Смирненски 1925“ – с. Черни Вит и членове на Национално дружество „Традиция“.

Преди наближаващия празник - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Кметът на Община Тетевен откри още едно ремонтирано училище - Основно училище ,,Георги Бенковски“ в с. Черни Вит. Това е единственото иновативно училище на територията на общината.

В училището бе извършен ремонт на сградата, умивалните и тоалетните. Средствата, в размер на близо 60 хил. лв., бяха отпуснати от МОН след посещение на самия министър на образованието и науката преди няколко месеца.

През последните четири години в училището са извършени ремонтни дейности на стойност близо 177 хил. лв., които включват и ремонт на физкултурния салон, общежитието и др. Отново със средства от МОН.

Основното училище в село Черни Вит е едно от иновативните училища в България. Известно е с разширената подготовка по музика и съхраняване на автентичния български фолклор, както и с многобройните награди, спечелени от учениците от училището на национални и международни конкурси.

На 18 май 2019 г. тетевенци почетоха паметта на генерал-лейтенант Владимир Вазов. В чест на единствения български пълководец, почетен от британското кралство след края на Първата световна война, бяха поднесени цветя пред паметната му плоча в град Тетевен.

Почит отдадоха Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен, Борис Врабевски и Тони Стоев – зам.-кметове на Община Тетевен, представители от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/, от Съюза на ветераните от войните, от Регионален клуб ,,Традиция“ гр. Тетевен и гр. Троян, граждани.

През 2016 г. в град Тетевен, където прекарва последните дни от живота си, бе открита паметна плоча в знак на почит и уважение към героя.

През септември 1918 г. генерал Вазов извоюва една от най-славните победи на българската армия в битката при Дойран, където побеждава многократно превъзхождащата го английска армия. Срещу дивизията на Вазов се изправят 3 английски, 2 френски дивизии, 1 гръцка тежка артилерийска бригада и един гръцки конен полк. Превъзходството в полза на противника е многократно. Тогава генералът казва на българските войници и офицери: „Трябва да победим или да умрем - друг избор няма!"

 

Във връзка с нарастването на насилието и агресията сред учениците на 14 и 15 май 2019 година, МКБППМН към Община Тетевен проведе обучение на учители, представители от ЦОП и ДЦЛУ на тема: „Комуникативни умения за управление на конфликти“.

За целта бе поканен господин Йордан Танковски, който в рамките на два дни запозна присъстващите как да преодоляват негативните нагласи и как да формират ново отношение към конфликтите. Обучаемите придобиха знания за изследване генезиса на конфликта и умения за дешифриране на неговите причините, формиране на превантивно поведение, както и възможности за прилагане на различни комуникативни техники за превенция на насилието в училище.

Йордан Танковски има повече от 22 години опит в организационното развитие и провеждането на обучения в много училища в страната, като обучава учители и директори по различни теми – интерактивни методи за работа, управление на стреса, екипна ефективност, управление на конфликти, комуникативни умения, превенция на агресията в училище и други.

Автор е на различни ръководства по здравно образование, превенция на наркоманно рисково поведение, сексуално рисково поведение, превенция трафика на хора и насилието. Създател на три модулна методика за обучение на младежи – пиъри, които да обучават свои връстници по различни здравни теми.

На 19 април 2019 г. бяха одобрени два проекта на Община Тетевен по ПУДООС /Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда/, Национална кампания ,,Чиста околна среда 2019 г.“ на тема ,,Обичам природата – и аз участвам“. Това са проектите ,,За чиста околна среда в село Гложене, общ. Тетевен“ и ,,Подобряване на дворното пространство на ОУ ,,Христо Ботев“, с. Глогово, общ. Тетевен“.

Първият е на стойност 9992,00 лв. с ДДС. Той предвижда облагородяване на зона за отдих пред Кметство с. Гложене, залесяване на площите с декоративни храсти и широколистни дървета; поставяне на пейки за отдих и изграждане на парково и детско оборудване. Ще се извърши ремонт на парковото осветление.

До момента на територията на село Гложене не е реализиран подобен проект, а с изпълнението на този ще се изгради безопасен детски кът за игра, в това число поставяне на ударопоглъщаща каучукова настилка и детска пързалка.

Вторият проект е на стойност 4998,00 лв. с ДДС и касае дворното пространство на Основното училище в село Глогово. Целта е училищният двор да се превърне в по-чисто и естетично място. Предвидени са дейности като почистване на дворното пространство, демонтаж на стара каменна настилка и полагане на бетон и на нова такава. Ще бъдат закупени и поставени паркови съоръжения, ще се засадят дървета и цветя. Ще бъде затревен част от двора на училището.

Тези два одобрени проекта са поредното доказателство за стремежа на общинска администрация да полага грижи и за селата в община Тетевен.

На 7 и 8 май 2019 г. във връзка с рисковете в онлайн пространството и необходимостта за развитие на дигитална грамотност на младите хора, по инициатива на Местната комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при Община Тетевен пред ученици от общината се представиха превантивни лекции с цел да бъдат призовани да бъдат внимателни в интернет.

Лекциите бяха изнесени пред ученици от ОУ „Васил Левски“ – с. Български извор, ОУ „Георги Бенковски“ – с. Галата, НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен, ПГСЕУ – гр. Тетевен, ОУ „Христо Ботев“ – с. Глогово и НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен в присъствието и на родители на най-малките.

Лектор бе Любомир Тулев, един от водещите експерти в областта на киберсигурността и лектор с дългогодишен опит в обучението на младежи. Той активно се занимава с противодействие на незаконното съдържание в интернет, в това число и сексуалната злоупотреба и експлоатация на деца, като познава отлично и всички онайн платформи, в които се определят като проблемни като Facebook, Google, Skype и други за България. Участвал е в международни киберразследвания в сътрудничество с ФБР, Европол, Интерпол и редица други чуждестранни правоохранителни органи.

Специалистът запозна учащите с опасностите в мрежата и поднесе решения за справяне с предизвикателства и провокации на различни теми - общуване с непознати, онлайн тормоз, кражба на самоличност, споделяне на лична информация, педофили и фалшиви новини. На всички бяха раздадени правила за безопасно сърфиране в интернет. Родителите бяха запознати и с важността да обяснят на децата си за рисковете в интернет, да ги научат да използват правилно технологиите, да не посещават неподходящи сайтове, да споделят, както и да подадат сигнал, когато се натъкнат на проблем.

Припомняме, че Любомир Тулев представи лекции пред ученици от община Тетевен и през есента на 2018 г. Кампанията на МКБППМН при Община Тетевен ще продължи и занапред с идеята да бъдат обхванати и предпазени от рисковете в интернет всички деца на територията на общината.

 

Денят на Европа в община Тетевен бе отбелязан с богата програма. Събитието бе организирано от Община Тетевен и Европейски информационен център ,,Европа директно – Габрово“ при Габровската търговско-промишлена палата, с активното участие на РСО ,,Централна Стара планина“. Свилен Русинов – Зам.-кмет на Община Тетевен откри програмата, като пожела на всички здраве и спокойно бъдеще.

Отбелязването започна в залата на Община Тетевен с мултимедийна презентация за създаването и актуалното състояние на Европейския съюз, на тема ,,Европа – такава, каквато познаваме и такава, каквато ще изградим“. След това между учениците от средните училища в общината, се проведе викторина на тема ,,Какво знам и какво научих за Европа?“.

Учениците от СУ ,,Георги Бенковски“ – гр. Тетевен, младши посланици на ЕП, под мотото ,,Този път ще гласувам“, представиха кампания за насърчаване гражданската активност по време на изборите за европейски парламент. По интересен начин участниците упражниха правото си на глас, като в бюлетините гласуваха за някои от ценностите на обединена Европа.

Паралелно с тази част от програмата, във фоайето на Общината, учениците от НУ ,,Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен, нарисуваха рисунки на тема ,,Европа през моите очи“.

Програмата завърши с общи игри за всички участници на пл. ,,Сава Младенов“, където с големи букви бе изписано ,,Ние сме Европа“.

 

На 9 май - Денят на Европа и Денят на победата над фашизма във Втората световна война, пред Паметника на загиналите във войните храбри и самоотвержени тетевенци, ученици от НПГГСД „Сава Младенов поднесоха възпоменателна програма пред дошлите да се поклонят пред саможертвата и величието на всички отдали живота си днес Светът, Европа, България да бъдат едно по-добро място.

Денят на победата е ден на манифест на тържествуването на Човечеството пред злото, ден за смирение на егото на нас, тези, които ни има днес и най-вече ден за преклонение, благодарност и почит пред тези, проляли кръвта си и жертвали живота си, сражавайки се по бойните полета, за да ни има.

На събитието присъстваха тетевенските ветерани от войната, Милко Недялков – народен представител в 44-тото Народно събрание, Зам.-кметовете на Община Тетевен – Борис Врабевски и Свилен Русинов, Момчил Неков, общински съветници, представители на институции, ученици и граждани.

В знак на почит и признателност към загиналите тетевенци във войните, пред монумента бяха поднесени венци и цветя от Община Тетевен, Общински съвет - Тетевен, НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен, Клуб „Русофили“ – гр. Тетевен, Съюза на ветераните от войните и Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ - Тетевен, НЧ „Съгласие 1869 г.“ - гр. Тетевен, депутатът Милко Недялков, Момчил Неков и Общинската организация на БСП.

Денят на Европа ще бъде отбелязан ден по-късно, на 10 май 2019 г. В салона на Община Тетевен ще се проведат презентации, викторини и кампания за насърчаване на гражданската активност по време на изборите за европейски парламент, както и пленер и флашмоб под надслов „Бъдещето на Европа зависи от нас!“, като празникът ще бъде осъществен със съдействието и подкрепата на РСО „Централна Стара планина“, Европейски информационен център „Европа директно – Габрово“ при Габровската търговско-промишлена палата.

На 8 май 2019 г. над 80 атлети от 31 спортни клубове се впуснаха в надпреварата за първото място на Националния шампионат по планинско бягане, който се проведе в гр. Тетевен. Събитието бе организирано от Българска федерация по лека атлетика със съдействието на СК „Шампион“ – гр. Тетевен и подкрепата на Община Тетевен.

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева даде старт на състезанието, в което се съревноваваха девойки и младежи под 20 г. по дистанция от 5 км. и жени и мъже над 20 г. по дистанция от 10 км. в пресечена местност от централната градска част до връх Острич в покрайнините на село Бабинци.

Победителите бяха наградени от Кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, Зам.-кмета Свилен Русинов на пл. Сава Младенов. На тържествената церемония присъстваха още Димитър Кисьов, организатор на събитията по планинско бягане към БФЛА и Младен Милев, председател на СК „Шампион“ – гр. Тетевен.

При девойките до 20 г. шампион стана Наталия Кременска, докато при младежите се отличи Валентин Вълканов. Кирил Николов – Дизела отново показа класа при мъжете, като не остави шанс на конкуренцията да докосне върха, а Маринела Нинева се окичи със златото при жените. Националния шампионат на България по планинско бягане бе и квалификация за Балканското първенство, което ще се проведе в съседна Румъния.

Крайно класиране на НШ по планинско бягане 2019:

Девойки до 20 г.

 1. Наталия Кременска – Черно море Атлетик – гр. Варна
 2. Стефани Стоянова – Локомотив София – Никола Карапетров – гр. София
 3. Маргарита Радева – Орловец 93 – гр. Габрово

Младежи до 20 г.

 1. Валентин Вълканов – Супер спорт – гр. Варна
 2. Владислав Михайлов - Атлетик 90 – гр. Луковит
 3. Никола Гичев – Черно море Атлетик – гр. Варна

Жени над 20 г.

 1. Маринела Нинева – Локомотив – гр. Дряново
 2. Кристина Иванова – Младост 2012 – гр. Благоевград
 3. Мая Недялкова – Стратеш Атлетик – гр. Ловеч

Мъже над 20 г.

 1. Кирил Николов – СКЛА Мисионис – гр. Търговище
 2. Димчо Мицов – Рилски атлет – гр. Самоков
 3. Георги Гергов – Стратеш Атлетик - гр. Ловеч

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню