Младежите от училище ПГГСД „Сава Младенов“ посетиха всички отдели на администрацията, за да се запознаят с работния процес


На 25.01.17г. в Община Тетевен се проведе - Ден на отворените врати, в който учениците от клуб „Лидер“ - при училище ПГГСД „Сава Младенов“, се запознаха с работните процеси на местната администрация. Секретарят – Цветелина Стоянова влезе в ролята на гид и представи на младежите всяко едно звено, съответно, неговите задачи и отговорности.

В края на обиколката учениците бяха посрещнати от кмета на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, както и от началниците на отделите в общината.

„Нагърбили сте се с отговорността да бъдете лидери - носете я достойно и отговорно. Радвам се, когато виждам активни и заинтересовани млади хора, а визитата Ви днес показва, че се интересувате от случващото се в общината", каза д-р Бояджиева.

Всеки отдел беше представен накратко от съответния ръководител, след което представителите на клуб „Лидер“ зададоха своите въпроси. Получи се ползотворна дискусия, а младежите не скриха вълнението и емоцията си от провелата се среща.

Администрацията отново показа своята активност и приемственост с поредната инициатива – Ден на отворените врати, която спомага за създаването на една добра комуникация между институцията и младежите. Подобни посещения вече направиха и учениците от Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги; СУ „Георги Бенковски“ и друга група от ПГГСД „Сава Младенов“.

 

 

 

В гр.Тетевен бе проведена акция за премахването на големите преспи сняг, които са се образували на места. Дейностите започнаха още вчера с почистването на пространството пред входа на болницата и обръщалото /кв. Пеновото/, а днес работата бе насочена в централната част на града, някои малки улици, както и по пътя за лечебното заведение.

Община Тетевен съобщава отново, че:

На основание чл. 27, ал.1, т. 2 от Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на община Тетевен, почистването на тротоарите от сняг и лед пред магазините, офисите, фирмите, заведенията, жилищни кооперации и домовете е задължение на собствениците, управителите и ползвателите на тези обекти.

Складирането на почистения сняг и лед се извършва така, че да не пречи на движението на МПС и пешеходците.

Снегът по тротоарите затруднява придвижването на пешеходците, както и работата на фирмата за сметосъбиране и сметоизвозване. В тази връзка Ви молим, своевременно да почиствате снега по прилежащите тротоари, около кофите за смет и при възможност надвисналите блокове сняг и висулки от покривите на сградите.

Общинска Администрация – Тетевен, предварително Ви благодари за проявеното разбиране и съдействие.

Съобщение относно контрол на дейностите, във връзка с осигуряване зимно поддържане на общинска пътна мрежа и уличната мрежа в населените места на общината – може да видите тук.

 

На 10.01.2017г. в Тетевен бе проведе работна среща, във връзка с подготовката на държавния план-прием за училищата на територията на община Тетевен. В дискусията взеха участие кметът на общината д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметът Борис Врабевски, зам.-областният управител на област Ловеч Георги Терзийски, началникът на Регионалния инспекторат по образованието – Ловеч Еленко Начев, представители на средните училища, дирекция „Бюро по труда” - гр. Тетевен и бизнеса.

В хода на срещата д-р Бояджиева направи предложение към представителите на местния бизнес - да представят своите потребности, виждания и изисквания към бъдещите си кадри, който да бъдат предадени на директорите на средните училища. Идеята е да се открият паралелки със специалности, които да съответстват на търсенето от работодателите.

Направен бе анализ на изпълнението на държавния план-прием за последните три години – брой планирани и реализирани паралелки по професии и профили, пълнота на паралелките, предприети действия за популяризирането на предлаганите професии и т.н. Обърна се сериозно внимание на все по-голямата липса на ученици, вследствие на демографската криза. Други важни въпроси, които се коментираха, бяха състоянието на материално-техническата база, обезпечаването на образователно-възпитателния процес, взаимодействието с работодателските организации и становищата им за необходимите специалности в общината.

Г-н Начев заключи, че разработването на план-приема е процес, който залага решаването на проблеми, свързани с обезпечаване потребностите на бизнеса в един бъдещ период, т.е. след приключване на обучението на учениците по съответните специалности. Поради тази причина е изключително важно да се отчитат изискванията на фирмите, които създават заетост на територията на община Тетевен и да се откриват паралелки отговарящи на търсенето на трудовия пазар.

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с обилните снеговалежи и натрупването на големи количества сняг по тротоарите и покривите на сградите, на основание чл. 27, ал.1, т. 2 от Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на община Тетевен, Ви уведомяваме, че почистването на тротоарите от сняг и лед пред магазините, офисите, фирмите, заведенията, жилищни кооперации и домовете е задължение на собствениците, управителите и ползвателите на тези обекти.

Складирането на почистения сняг и лед се извършва така, че да не пречи на движението на МПС и пешеходците.

Снегът по тротоарите затруднява придвижването на пешеходците, както и работата на фирмата за сметосъбиране и сметоизвозване. В тази връзка Ви молим, своевременно да почиствате снега по прилежащите тротоари, около кофите за смет и при възможност надвисналите блокове сняг и висулки от покривите на сградите.

Общинска Администрация – Тетевен, предварително Ви благодари за проявеното разбиране и съдействие.

В Тетевен празникът бе отбелязан с традиционното шествие на коне и каруци, което тръгна от паметника на Баньо Маринов по главната улица „Иван Вазов“ и стигна до площад „Сава Младенов“, за радост на малки и големи. Както всяка година, празникът и шествието преминаха под музикален съпровод на духова музика, а конярите от отделните махали в града, някои от които облечени в народни носии,  дефилираха гордо с празнично нагиздените си коне.

Според църковния календар на 7 януари почитаме Св. Йоан Кръстител. На този празник тетевенци отдаваме и своята почит към коня -  помощник в отрудените дни на българина, една традиция, която се спазва отдавна в нашия край. Затова Ивановден в Тетевен носи своята уникалност с традиционните конски кушии, а за празника се готвят както именяците, така и конярите от района.

Днес, рано сутринта, в района на с. Бабинци /при бившия пилещарник на „Елпром“ - Тетевен/ е оказана помощ на около 200 животни останали без храна и блокирани от снега. На място дойде зам.-кметът на община Тетевен - Борис Врабевски, за да се запознае с положението. Наложи се спешно да бъде пробита снежната блокада, като поради повреда в техниката на снегопочистващата фирма /„Еко-Титан“ ЕООД/, съдействие оказа и фирмата занимаваща се със сметоизвозване /"Комунал инженеринг" ЕООД/. В този труден момент двете организации си оказаха взаимопомощ, за да се справят с възникналата ситуация.

В община Тетевен празникът започна с тържествено богослужение в църквата „Св.Всех Святих", рано сутринта, където бе отслужен водосвет за здраве и благополучие. След това тръгна и литийното шествие към река Вит, където Отец Борис извърши ритуалното хвърляне на кръста. И тази година стотици се стекоха на празника, а пред техните погледи неколцина смелчаци скочиха в ледените води, за да уловят кръста, който беше изваден от Венелин Марков от Тетевен.

Богоявление (от старобългарски – явление на Бог) е един от най-древните християнски празници. Празнува се на 6 януари и първоначално е посветен на раждането на Исус Христос и съпътстващите го събития. Исторически празникът в различните християнски традиции е претърпял значителни изменения и има различни имена в различните области на страната, като някои от тях са Кръстовден, Водици или Водокръщи. Празникът е наречен така, защото на този ден всеки, който иска да е здрав през годината, се окъпва или поне се измива на реката. От ритуалните измивания и пръскания с вода на Богоявление тръгват и обичаите, свързани с поливането и мокренето на всички именници, независимо от годишното време.

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с усложняване на зимната обстановка според метеорологичните прогнози, с цел предотвратяване на инциденти и формиране на необходимото поведение и действия при евентуалното им възникване, Ви предоставяме Правилата за безопасно поведение при усложнена зимна обстановка:

През зимния сезон метеорологичната обстановка се променя бързо.

ПРЕДИ ДА ТРЪГНЕМ НА ПЪТ:
1. Трябва да проверим каква е метеорологичната прогноза и информацията за състоянието на пътищата;
2. При обявен код за опасни явления е добре да се отложи пътуването, ако не е належащо. Част от пътищата може да бъдат затворени, поради снегонавявания;
3. При неотложно пътуване подгответе автомобила за зимни условия – заредете повече гориво, зимни гуми, вериги, въже за теглене, лопата, топли ръкавици и др.;
4. Носете зареден мобилен телефон;
5. Пътувайте по първокласни /централни/ пътища, тъй като те се почистват от снегонавяванията с предимство;
6. Шофирайте бавно и внимателно при преминаване край сгради, електропроводи и дървета;
7. Не спирайте да почивате на открито, освен в населени места и крайпътни паркинги и мотели;
8. При образуване на колони от задръствания, спирайте на дистанция, която позволява изтеглянето ви и не използвайте аварийната лента - оставете я свободна за спасителните екипи;
9. По време на път следете за обстановката по радиото. При усложняване на обстановката, преустановете пътуването, спрете в най-близкото населено място. Обърнете за помощ към административните власти на съответното кметство, МВР или пътните служби;
10. При бедствено положение следете по радиото указанията на компетентните органи. Спазвайте техните указания.

ПРИ ПРИДВИЖВАНЕ ПЕША:
1. Екипирайте се с подходящи обувки, топли дрехи, ръкавици и шапки;
2. Носете зареден мобилен телефон и фенерче;
3. Избягвайте да се движите поединично и стойте по далеч от сгради, стълбове и дървета, от падащ сняг и други отломки от покриви, навеси и др.;
4. Вземете мерки против измръзване на крайниците;
5. Носете лекарствата, които са Ви предписани от лекар и топли напитки.

ОКАЖЕТЕ ПОМОЩ НА ИЗПАДНАЛИТЕ В БЕДА:
1. Ако по време на пътуването се натъкнете на затрупани автомобили, маркирайте мястото и съобщете на органите на КАТ или на пътните служби чрез телефон 112;
2. Завържете дреха с ярък цвят на най-високата част от автомобила в случай на затъване в навявания от сняг;
3. Измръзналите части на тялото се разтриват със спирт и леко се масажират. Не разтривайте със сняг - тялото се преохлажда допълнително и кожата може да се нарани;
4. При измръзвания се налага транспортиране на пострадалите до болничното заведение.

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ДО ТЕЛ. 112
При нужда незабавно потърсете: ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112
1. Подавайте максимално точна информация /местонахождение, състояние и др. /.
2. Не злоупотребявайте със сигналите до тел. 112. Пренасочване на екипи от различни институции (Агенция „Пътна инфраструктура”, МВР, Спешна помощ) при фалшив сигнал, може да коства човешки живот в реална ситуация. Не злоупотребявайте със сигналите за непочистена пътна настилка. Според нормативната уредба се допуска снежно покритие в зависимост от различните нива и степени на поддържане.

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Ловеч

На 04 януари се проведе обществено обсъждане на проектобюджета на община Тетевен за 2017г. Основните принципи при разработването на бюджета за 2017г. са планиране на реално изпълними приходи, обвързани с мерките за повишаване на събираемостта по Плана за финансово оздравяване, както и прилагане  на консервативна политика на разходите, обвързани с мерките за тяхното оптимизиране.

„Всички ние трябва да се обединим от общата ни цел: да осигурим запазването на финансовата стабилност на общината, чрез увеличаване на събираемостта на собствените приходи, ефективно и прозрачно разходване на местните ресурси, което трябва да стане и с Вашата подкрепа. Убедена съм, че всеки от нас ще даде своя принос в постигането на тази цел!“, каза кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева.

Основната цел на финансовата политика на общината е да обвърже определените цели и приоритети за развитието й, с ресурсите и очаквания ефект за населението. Най-сложният елемент на тази политика е постигането на баланс между приходите и разходите. Балансирането на бюджета обхваща както етапа на съставянето, така и етапа на изпълнението му. При разработването на бюджет 2017г. е взето под внимание следното: Анализ на изпълнението на приходната и разходната част на бюджет  2016г.; Тенденция на развитие на приходите и разходите– използване на данните за последните 3 години; Анализ на натуралните  и стойностни показатели за всички разходи, за които могат да се идентифицират натурални показатели; Приложена е структурата, съобразена с изискванията на ЗПФ, ЗДБРБ за 2017 г., указанията на МФ, утвърдената ЕБК  и други закони, свързани с тяхното изпълнение.

Проектобюджетът на Община Тетевен е в размер на 15 690 751 лв. Приходите за държавни дейности възлизат на 9 169 012 лв. -58%, а за местни - 6 521 739 лв. - 42%. Планирането на разходите е същинската част от бюджетния процес и на етап  планиране се осигуряват задължителните плащания и поетите ангажименти. Разходната част на общинския бюджет включва: текущите бюджетни разходи за делегираните от държавата дейности; текущите бюджетни разходи за местните дейности; капиталовите разходи за изпълнение на годишната инвестиционна програма и резерви. През 2017 г. се запазва начина за финансиране на функциите, дейностите и параграфите в делегираните от държавата дейности. Разпределението на разходите е както следва: делегирани от държавата дейности  – 9 169 012 лв., местни дейности - 6 183 064 лв. и дофинансиране на държавни дейности - 338 675 лв.

Ето и общия размер на разходите: Най-голям дял заема функция „Образование” 7,073,169 лв. – 45%, следвана от функция „ЖСТР и БКС” 3,033,714 лв. – 19%, функция „Общи държавни служби” 1,973,319 лв. – 13%, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 1,076,485 лв. – 7% и т.н.

През бюджетната 2017г. усилията на общинското ръководство ще бъдат насочени към стабилизиране на финансовото състояние чрез увеличаване събираемостта на собствените приходи, повишаване качеството на публичните услуги чрез по-ефективно разпределение и използване на ресурсите по бюджета, както и чрез привличане на средства от Европейските и национални фондове.

Със заповед №3 от 04.01.2017г. на кмета на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, дните 05 и 06 януари са обявени за неучебни. Това се налага поради очаквано влошаване на метеорологичните условия – застудяване според НИМХ - БАН, затрудняващо достигането на необходимите температури от отоплителните инсталации, за провеждане на нормален учебен процес, както и с оглед предпазване на учениците от простудни заболявания.

Учебните занятия започват на 09 януари 2017 г.

Заповедта вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню