На 14 февруари тетевенското село Голям извор отпразнува Деня на лозаря - Трифон Зарезан. Всяка година голямоизворчени спазват традициите и различни поколения се включват в подготовката и организацията. Според трудовия обичай, свързан с първия стопански процес в годишния цикъл на обработка на лозата, в селото зарязаха лозята. Преди това бе извършен водосвет за здраве и благоденствие в местната църква ,,Възнесение Господне“.

Самодейци от НЧ ,,Найден Геров 1900 г.“ – с. Голям извор, пресъздадоха ритуала, както традицията повелява. Питка, украсена с фигури от тесто във формата на лозов лист и грозд, сирене, сланина, туршия, луканка и др. бяха приготвени и сложени на трапезата. Бъклицата с червено вино бе украсена с чимшир, здравец, бръшлян и вързана с червен конец. След което настъпи и рязането на лозята, като лозето бе наречено и благословено за по-хубава и по-голяма реколта през годината.

Празникът бе организиран от кметство Голям извор и кметът Илиян Маринов и НЧ ,,Найден Геров 1900 г.“. Част от празника бяха д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, Мария Стойчева – Председател на ОбС-Тетевен, жители и гости на селото.

На 11-ти февруари дядо Маньо от Черни Вит отпразнува своя 97-ми рожден ден. С радост и настроение, изпълнен с непреклонен български дух, той посрещна Тони Стоев – Зам.-кмет на Община Тетевен, който от сърце му пожела здраве и дълголетие, като поднесе поздрави и от д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.

Маньо Манев е ветеран от войната и по този повод получи плакет и подаръци от Иван Гетов - Председател на Общинския съвет на Съюза на ветераните от войните в България. На територията на община Тетевен все още бойните спомени пазят още двама ветерани от Гложене и Български извор.

Част от незабравимата среща с дядо Маньо бе и Стефан Стефанов - Главен експерт „Култура“ към Община Тетевен.

Дядо Маньо е пример за това, че годините тежат на мястото си, но не са достатъчно тежки, за да пречат на духът и вярата, които да ни напътстват по дългия път на приключението, наречено ЖИВОТ!

ОбС-Тетевен прие проектобюджета на Община Тетевен за 2020 г. в размер на 21 607 257 лв. Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, коментира, че това е един добре балансиран бюджет, който ще осигури средства за всички сфери на обществения живот, за продължаване реконструкцията и рехабилитацията на техническата инфраструктура, за създаване на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване на стандарта на живот на местното население.

Планираните приходи са 21 607 257 лева, в т.ч. приходи за държавни дейности – 13 051 316 лв. - отн. дял – 60% и приходи за местни дейности - 8 555 941 лв. - отн.дял -   40%.

От общинския бюджет и тази година най-много са средствата, които се отделят за образование - 9 830 622 лв., следвани от функция Жилищно строителство и БКС - 4 346 893 лв. Средставата за Общи държавни служби са 2 373 902 лв., а за перото Социално осигуряване и грижи - 1 430 117 лв.

Проектобюджетите на кметствата на територията на община Тетевен, без средствата по инвестиционната програма, са както следва:

  • с. Рибарица – 103 990 лв.;
  • с. Черни Вит – 79 204 лв.;
  • с. Гложене – 93 230 лв.;
  • с. Голям извор – 89 928 лв.;
  • с. Български извор – 70 588 лв.;
  • с. Галата – 88 203 лв.;
  • с. Градежница – 87 473 лв.;
  • с. Глогово – 80 531 лв.

Инвестиционната програма на Община Тетевен за 2020 г. възлиза на 8 982 638 лв. В нея планираните средства от общинския бюджет са 2 745 494 лв., а средствата по европейски проекти са 6 237 144 лв. За всяко населено място има отделени средства и са определени обекти. За текущи ремонти са предвидени 127 903 лв.

Д-р Бояджиева коментира, че обектите, включени в инвестиционната програма, са определени след обстоен анализ, съобразени са с предложенията на кметовете на селата като е търсен баланс между потребности на местната общност и финансови възможности на общината. ,,Ръководили сме се от обществената значимост на всеки обект и ползата от него за възможно по-голям брой граждани“.

През 2020 г. ще стартират два проекта по Програма за развитие на селските райони – за реконструкция на централния градски площад в Тетевен на стойност 932 592 лв. и за изграждане, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна площадка в с. Български извор на стойност 115 551 лв.

Действащи проекти през 2020 година са 5 проекта по ОП ,,Развитие на човешките ресурси“, 2 по ОП ,,Наука, образование и интелигентен растеж“ и 3 по Програма за развитие на селските райони.

Основните разходи, финансирани с местни приходи са за: издръжка на общинска администрация и администрация в кметства – 382 720 лв.; издръжка на Общински съвет – 348 150 лв.; средства за текуща издръжка на детски градини за 2-4 годишни деца – 361 650 лв.; Домашен социален патронаж – 394 700 лв.; разходи за чистота – 1 061 100 лв.; осветление улици и площади и поддържане на уличното осветление – 286 500 лв.; озеленяване – 142 500 лв.; управление и стопанисване на общинските гори – 316 581 лв.; разходи за зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа – 151 300 лв.

Община Тетевен увеличи еднократната помощ за новородено дете от 200 на 500 лв., с цел продължаване на политиката за стимулиране раждаемостта и подкрепата на младите семейства в общината.

 

Тетевенци почетоха Св. свщмчк Харалампий Чудотворец и Св. мчца Валентина. В град Тетевен има два оброчни камъка, посветени на Св. свщмчк Харалампий – един в началото на града и един в края, които предпазват града и жителите от злини и болести. Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен и Мария Стойчева – Председател на ОбС-Тетевен, бяха част от богослужението на оброчния камък в началото на града. Тетевенци запалиха свещи и се помолиха, като ставроф. ик. Борис Борисов отслужи литургия за здраве и благоденствие. Оброкът бе осветен септември 2019 г., тъй като там са поставени два оброчни камъка. Единият – посветен на Св. свщмчк Харалампий, другият – на Рождество на Пресвета Богородица.

Днес почитаме Св. свщмчк Харалампий Чудотворец и Св. мчца Валентина. Св. свщмчк Харалампий се почита като господар на всички болести и най-вече на чумата. Празникът в негова чест е известен и като „Чуминден“. Според народното вярване чумата се е родила на зимния Атанасовден и започнала да мори хората по земята, докато св. Харалампий не успял да я залови и окове в девет вериги.

Във връзка с усложнената зимна обстановка, д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, свика среща на Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия. На срещата бяха обсъдени основните проблеми, които са възникнали, вследствие на обилните снеговалежи – главно проблемите с електрозахранването. Цяла нощ екипи на ,,ЧЕЗ Разпределение България“ АД работят по възстановяването на електричеството. За момента то е нарушено в по-голямата част от територията на общината, тъй като снегът е обилен, мокър и тежък. Поради това, в някои райони и водоподаването е прекъснато.

Д-р Мадлена Бояджиева: ,,Държим връзка с всички кметове и кметски наместници на населените места, имаме информация за пътната обстановка, нарушеното електрозахранване и водоподаване. Изпратили сме екипи на оглед за проходимостта на пътната инфраструктура и уличната мрежа и имаме ресурси и готовност за реагиране. Обявихме два дена ваканция за училищата“. Кметът на Тетевен получи уверение, че екипите на ЧЕЗ ще възстановят електричеството в най-скоро време, като очакват подкрепа на екипи и от Благоевград.

Достъпът до болницата и всички институции са проходими, движението на МПС-та на територията на общината се осъществява с повишено внимание с цел да не се възпрепятства работата на снегопочистващите машини. Няма затворени пътни артерии.

Всички присъстващи на заседанието на Общинския щаб конкретизираха местата с проблеми и се сформираха екипи на Община, Полиция, Пожарна, ВиК, ЧЕЗ и ДГС за отстраняване на падндали клони и дървета – основният проблем за прекъснатото електрозахранване. На заседанието бе взето решение на този етап да не се обявява бедствено положение.

С тържествена церемония в Тетевен инж. Таня Михайлова – Заместник-министър на образованието и науката и д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, прерязаха лентата на изцяло обновеното СУ ,,Георги Бенковски“. Ремонтът на най-голямото училище в общината стартира през март 2019 г. Строителните дейности бяха част от реализацията на проект „Ремонт на СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен“ на стойност 1 247 120,66 лв., финансиран по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Чрез изпълнението на проекта се осигури възможност за целодневна организация на учебния процес, като се подобри инфраструктурата, мястото за обучение и спорт, качеството на образователната среда и се повиши нейната привлекателност. В сградата на СУ „Георги Бенковски“ се извършиха строително-монтажни работи, свързани с топлинно изолиране на външните стени, беше подменена съществуваща дограма, изгради се нова дървена покривна конструкция и топлинно изолиране на покривното пространство. Осъществи се конструктивно укрепване и усилване на основите на физкултурния салон, изграждане на нова отоплителна инсталация, подмяна на подови настилки, подмяна на електрическата система и др.

Д-р Бояджиева беше изключително щастлива, че проектът вече е реализиран: ,,Днес сме тук, за да открием нашата обновена Тетевенска гимназия, която е един от символите на образованието в община Тетевен. Убедени сме, че образованието е бъдещето на нашата държава и като институция влагаме сили и енергия, за да помагаме в тази посока. Щастлива съм, че това е поредното обновено училище на територията на общината, в което нашите деца ще могат да учат и да се чувстват сигурни, поемайки по пътя на знанието и живота! На добър час!“.

Заместник-министър Таня Михайлова приветства колектива и учениците на Средното училище и изказа удовлетворението си от промяната в гимназията: ,,Благодаря за емоцията, която днес ми подарявате, защото обновяването на българското училище означава запазване на традициите и осигуряване на съвременна образователна среда. Едно училище не са само стените, не е просто сградата – едно училище се прави от учителите и учениците. От тяхната воля, амбиции, стремежи и мечти. От тяхната упоритост и стремеж към знанието. Поздравявам всички ученици и като един учител Ви пожелавам да пазите училището си, защото да имаш шанса да влезнеш в обновено училище, е и отговорност. Уважаеми колеги, убедена съм, че средата е от значение. Неслучайно знаете, че не просто само трябва да научите учениците си да знаят, а трябва да им предадете и този стремеж към знанието и тази увереност при показването на знанията, за да не бъде компетентностният подход само една фраза. Благодаря и на Община Тетевен в лицето на Кмета, затова че наистина те с всяка възможност успешно се стремят да подобрят инфраструктурата в образованието.“

След откриването на обновения сграден фонд Заместник-министър Михайлова проведе среща в сградата на Тетевенската гимназия с учителите, като бяха обсъдени предизвикателствата и постиженията в работата. След това в сградата на Общината д-р Бояджиева и Заместник-министър Михайлова обсъдиха теми, свързани с образованието на територията на общината, дуалното обучение, както и възможности за финансиране за ремонти на сграден фонд на други училища.

На тържественото откриване присъстваха Бойко Пъдарски – Заместник областен управител на Област Ловеч, Еленко Начев – Началник на РУО Ловеч, Борис Врабевски – Зам.-кмет на Община Тетевен, Тони Стоев – Зам.-кмет на Община Тетевен, Маринела Маркова – директор на СУ ,,Георги Бенковски“, учители и ученици.

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка и във връзка с чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда на 27-ми януари 2020 г., в салона на Община Тетевен се проведе обществено обсъждане на окончателния вариант на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Тетевен и Доклад за екологична оценка на плана.

Общественото обсъждане бе водено от арх. Павел Михайлов – Главен архитект на Община Тетевен, като разяснения изложиха и арх. Николай Андреев и г-жа Елена Дякова – представители на ДЗЗД „План Консулт Тетевен“, гр. Варна и инж. Радка Саръстова – представител на „Лемна Екоинвест“ ЕООД, гр. Бургас, изработващи екологичната оценка на плана. Своите мнения и предложения изразиха и Валентина Николаева – Директор Дирекция „Специализирана администрация“ и инж. Михаил Куманов – началник отдел „Устройство на територията и инвестиционна дейност“, Васил Вълков - началник отдел „Европейски програми и проекти и околна среда“.

Инж. Саръстова обясни същността на Доклада за екологична оценка, а именно, че той е един цялостен документ, който обхваща и компонент биоразнообразие и резултатите отразени в оценката за степента на въздействие. Поясни, че съобразявайки се със законодателството и факта, че 90% от територията на община Тетевен е в режим на защитени зони, е направено максимално да бъдат задоволени интересите на гражданите.

На общественото обсъждане бяха поканени кметовете и кметските наместници на населените места в общината, общински съветници, Ръководител Общинска служба ,,Земеделие“, Ръководител дейност ,,Управление и стопанисване на общинските гори“, Директор ТП ДСГ, Районните поделения на ВиК и ЧЕЗ, граждани.

На 22-ри януари се проведе четвъртото по ред заседание на ОбС-Тетевен за мандат 2019 – 2023 г. и първото за 2020 година. На него присъстваха д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, Борис Врабевски и Тони Стоев – Зам.-кметове на Община Тетевен, кметове и кметски наместници на населените места в общината, служители на ОА, граждани.

В дневния ред бяха включени 21 предложения, свързани с плана за работата на ОбС за първото шестмесечие за 2020 г., приемане на отчет за изпълнение на решенията на ОбС за периода 01.09.2019 г. – 31.12.2019 г., приемане на отчет за изпълняваните проекти на Община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионен Фонд на ЕС, ПРСР и Световната банка за второто шестмесечие на 2019 г., с изпълнение на дейности по културната, спортната и младежката програми за 2019 г., с разпореждане на имоти – частна общинска собственост и др. От тях бяха взети 20 решения, като усилено се дебатираха точките, свързани с трудовите възнаграждения на кметовете на населени места и инвестиции, извършени през 2019 г. от ,,ВиК“ АД – Ловеч в активи публична общинска собственост. Обсъдени бяха и проблемите с водоснабдяване на територията на общината, като д-р Бояджиева разясни подробно за тях и обсъдените възможности на провелата се среща миналата седмица по нейна инициатива с Областен управител и Изпълнителния директор на „ВиК“ АД – гр. Ловеч.

Подробна информация за решенията, както и видео от всяко заседание на ОбС-Тетевен се качва редовно на официалния сайт на Община Тетевен – teteven.bg в раздел Общински съвет.

Децата от Центъра за подкрепа за личностно развитие към Община Тетевен вече имат нов дом за своите забавления. С мотото ,,Ние, децата от Къщата на чудесата имаме право на свобода, право на грешка, успех и отговорност! Учим се да живеем с тях!“, посрещнаха своите гости. Това се случи на Бабинден /по стар стил/, като ставроф. ик. Борис Борисов отслужи тържествен водосвет за освещаване и нарече за здраве и благоденствие.

Сред гостите бяха д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен и Мария Стойчева – Председател на ОбС-Тетевен, които през годините многократно съдействат за различните инициативи на децата от ЦПЛР, които от своя страна ежегодно се включват в мероприятията, част от Културния календар на Общината. Д-р Бояджиева им пожела здраве, успехи и осъществени нови идеи, като изрази радостта си, че децата в Тетевен не стоят само пред компютрите, а се развиват, създават и изследват необятния свят около тях.

Директорът на ЦПЛР – Тетевен, Цецка Цакова благодари за съдействието на Община Тетевен за подсигуряването на помещението и на всички, дали частица от себе си в името личностното развитие на децата от общината.

На 17 януари 2020 г. по покана на Н. Пр. Наргиз Гурбанова, Извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България, Д-р Мадлена Бояджиева, Кмет на Община Тетевен, бе сред гостите на възпоменателното събитие „Черният януари“. То бе организирано от Посолството на Република Азербайджан в Република България в Централния военен клуб в гр. София.

На десетките гости, сред които министри, дипломати, представители на изпълнителната власт и общественици, бе представена документална прожекция, последвана от класически музикални композиции в изпълнение на талантлива българска пианистка г-жа Ани Линчева.

Събитието маркира 30 г. от трагичните моменти от 20 януари 1990 г., когато Съветската армия нахлува в Баку и убива десетки цивилни граждани след незаконното решение на бившето ръководство на СССР с цел да спре националната борба на азербайджанския народ. Военната акция се превръща в апотеоз на героизма на народа на Азербайджан и непоклатимата национална воля за независимост и свобода.

Снимки: Община Тетевен и БТА 

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню