На 16.09.2020 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на община Тетевен се проведе щабна тренировка с членовете на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия. Темата бе „Действия при възникване на наводнение на територията на общината”. Целта на събитието бе да се отработят въпросите по оповестяването на Щаба за привеждане в изпълнение на общинския план за защита при бедствия и усъвършенстване на методите за работа на неговото ръководство, да се повиши неговата подготовка в изпълнение на плана и управление на процесите по оказване на помощ на населението и обекти от националното стопанство при наводнение и да се подобри личната подготовка на всеки един от членовете му.

Тренировката на щаба бе открита от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, която коментира, че Общината трябва да бъде подготвена за справяне с кризисни ситуации. Тя добави, че провеждането на такъв тип тренировки е особено важно за обучението и подготовката на териториалните органи на изпълнителната власт, на силите при бедствия и доброволните формирования за предприемане на адекватни действия при възникване на наводнения на територията на общината. Д-р Бояджиева добави, че до момента винаги е получавала подкрепа от всички институции и съвместно са се справяли в трудните моменти.

В щабната тренировка взеха участие личния състав на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия при Община Тетевен, кметовете на кметствата и кметските наместници от общината, ръководителят на доброволно формирование на Община Тетевен.

Тренировката се планира и осъществи от инсп. Г. Цанков, инспектор ЗН в група ПКПД в РДПБЗН-Ловеч, ст. инсп. Радомир Радев – РДПБЗН-Ловеч, гл.инсп. инж. Н.Христов, началник РСПБЗН Тетевен, Петър Кавалски – ст. експ. „ССИ,ОМП,МИС и БК“ в Община Тетевен и гл.инспектор Илия Нешев – Началник РУ на МВР Тетевен. Ръководител на групата бе Борис Врабевски – зам.-кмет на Община Тетевен.

Тя се състоя на основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и съгласно чл. 6, ал.1, т. 13, чл. 14, чл. 28 и чл. 65, ал.1 т.3 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и утвърден график от Областен управител на област Ловеч.

В община Тетевен новата учебна 2020/2021 година стартира за 1788 ученици, от които 157 първокласници.

Д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен, изпрати на всички учебни заведения на територията на общината поздравителни адреси и книжки с пожелания за първокласниците. В НУ ,,Хаджи Генчо“ и НПГГСД ,,Сава Младенов“ в Тетевен, д-р Бояджиева присъства лично на откриването на новата учебна година. Тя се обърна към учителите с респект и уважение към професионализма им, доказан през годините, към родителите с апел да бъдат партньори на училището, а на учениците пожела да бъдат креативни и смели, да изживеят незабравима година, изпълнена с много успехи и приятни моменти, защото училището е бил втори дом на всеки от нас и винаги ще бъде! Дом, изпълнен с топлота и обич.

В националната професионална гимназия заедно с д-р Бояджиева бе и председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева, като тя отправи своите пожелания за новата учебна година и в СУ ,,Георги Бенковски“ – Тетевен. Тони Стоев – зам.-кмет на Община Тетевен, откри учебната година заедно с учители, ученици и родители в ПГ по СЕУ в Тетевен. На тържествата в ОУ ,,Васил Априлов‘‘ – с. Градежница и в ОУ ,,Христо Ботев‘‘ – с. Глогово присъства Красимир Красимиров – зам.-кмет на Община Тетевен.

 

Отново е 15-ти септември. Отново децата поемат по пътя на знанието, а учителите им подават ръка, за да бъде по-лек и цветен техният път. Тазгодишният първи учебен ден е по-различен. Възникналата пандемия от COVID-19 ни изправя пред редица предизвикателства. Но с годините на упорития труд учителите от тетевенските училища са доказали, че пред каквито и препятствия да ги изправи животът, винаги намират начин и вдъхновение да ги преодолеят.

Първият учебен ден е вълнуващ. Децата с трепет и радост прекрачват прага на училището, за да се впуснат в приключението на знанието. Родителите ги изпращат с вяра и надежда и с пожелание да се научат на четмо и писмо, за да може след години да се превърнат в творци на собственото си бъдеще.

 

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

Посрещайте децата както досега – с отворени сърца и блага дума, за да запомнят, че добротата и обичта към словото и писмеността са едни от най-важните стъпки, за да се превърнем в истински хора. Не спирайте да бъдете за тях авторитет, но и в същото време приятел. Респект към търпението и професионализма, които влагате, за да се грижите за образованието на децата ни!

 

СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

Не забравяйте, че децата Ви попиват първо от Вашия пример. Нека заедно с любимите учители да изградите отговорно отношение към знанието, към природата, към хората, което да носи само положителни емоции.

 

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Дерзайте! Учете! Бъдете креативни! Бъдете дисциплинирани! Бъдете смели! Развивайте способностите и талантите си! Пожелавам Ви година, изпълнена с много успехи и незабравими моменти със съучениците Ви и Вашите учители! Защото училището е бил втори дом на всеки от нас и винаги ще бъде! Дом, изпълнен с топлота и обич!

Честит първи учебен ден!

 

С уважение:

Д-р Мадлена Бояджиева

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Днес в сградата на РСПБЗН - Тетевен бе отслужен водосвет за здраве, а поводът бе 14 септември – професионален празник на служителите на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР. Събитието бе отбелязано заедно с християнския празник Кръстовден.

Сред присъстващите бе и кметът на Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, която отправи пожелания за здраве, късмет и успешна реализация на най-смелите житейски и професионални стремежи на служителите на пожарната. Тя благодари за доброто сътрудничество, проявения висок професионализъм, мъжество и самоотверженост на пожарникарите от РСПБЗН – Тетевен при подкрепата в бедствени ситуации и осигуряване на безопасността на населението на цялата община.

И днес сигурността и спокойствието на българите продължава да е основна отговорност на служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Заплахите и предизвикателствата пред сигурността се променят. Времето, в което живеем, налага нови отговорности и придобиване на нови компетенции. Ежедневно преодоляваме трудности, изправяме се пред предизвикателства и проблеми, преценявайки възможните опасности и начините за преодоляване и справяне с тях. Изискват се бързи решения, поемане на рискове и проявяване на мъжество в ситуации, в които обикновеният човек отстъпва, следвайки нашето призвание и мисия – да запазим живота и здравето на хората. Това каза инж. Николай Христов - началник на РСПБЗН – Тетевен.

Да бъдеш пожарникар не е само професия, но и призвание, което всеки от Вас, уважаеми колеги, носи в сърцето си. Това е дълбока мотивация – да бъдеш в услуга на обществото, да гледаш опасността в очите и самоотвержено да изпълняваш служебните си ангажименти, завърши г-н Христов.

От РСПБЗН - Тетевен уведомиха, че по време на “Седмица на пожарната безопасност и защита на населението”(от 14.09 до 18.09.2020 г.) обявяват “Дни на отворените врати - от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа в сградата на пожарната. Дежурните служители ще приемат обаждания или ще посрещат граждани, желаещи да се запознаят с дейността на службата, да видят постоянната експозиция на пожарното дело в общ. Тетевен или да поставят въпроси, свързани с пожарната безопасност. Обявена е и следната открита телефонна линия за връзка: 068668644.

За проявена инициативност, постигнати високи професионални резултати и съществен принос при изпълнение служебните задължения и във връзка с професионалния празник на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ с “Писмена похвала” са отличени общо 9 служители на РСПБЗН – Тетевен:

От Директора на ГДПБЗН-МВР:

  • Младши експерт МАРИН ЦАЧЕВ – началник на дежурна смяна в РС ПБЗН – Тетевен
  • Младши инспектор СТЕФЧО МАРИНОВ – старши пожарникар в РС ПБЗН– Тетевен
  • Младши инспектор ПЕТЪР ПЕТРОВ – водач на специален автомобил в РС ПБЗН– Тетевен
  • Младши инспектор ЦАНКО ПЕТРОВ – водач на специален автомобил в РС ПБЗН – Тетевен

От Директора на РДПБЗН – Ловеч:

  • Младши инспектор НИКОЛАЙ НИКОЛОВ – водач на специален автомобил, пожарникар в РС ПБЗН – Тетевен 
  • Младши инспектор ДРАГОМИР НАЙДЕНОВ – старши пожарникар в РС ПБЗН – Тетевен
  • Младши инспектор ИВАН АТАНАСОВ – водач на специален автомобил в РС ПБЗН– Тетевен
  • Младши инспектор РУМЕН ТРИФОНОВ – старши пожарникар в РС ПБЗН – Тетевен 
  • Младши инспектор ПЕТЪР ЗДРАВКОВ – водач на специален автомобил в РС ПБЗН– Тетевен

По време на “Седмицата на пожарната безопасност” служителите от РСПБЗН – Тетевен ще проведат занятия с противопожарните автомобили в детската ясла и детските градини в гр. Тетевен, като ще изнесат беседи на противопожарна тематика на място.

На 16.09.2020 г. от 09.00 ч. в двора на РСПБЗН – Ловеч ще се проведе състезанието „Изпитание за пожарникари“ между служителите от службите за пожарна безопасност от област Ловеч, в което ще вземат участие и служителите от РСПБЗН - Тетевен.

На 17.09.2020 г. от 09.00 ч. на спортен комплекс “Тетевен 2009” в гр. Тетевен ще се проведе футболен турнир между службите за пожарна безопасност в област Ловеч.

През изминалата седмица в Тетевен бяха отбелязани 75 години от края на Втората световна война и 30 години от възстановяването на Съюза на ветераните от войните на България, като бяха поднесени цветя пред Мемориала на загиналите тетевенци във войните.

По този повод и за активната съвместна работа с Общинската организация на СВВБ в Тетевен, кметът на Общината – д-р Мадлена Бояджиева и председателят на ОбС – Мария Стойчева получиха юбилейни медали - „75 години от Победата над фашизма“. Със същите медали бяха удостоени - Тошко Тодоров – бизнесмен и Иван Гетов – председател на Общинската организация в града. Със заповед на министъра на отбраната - Красимир Каракачанов, медали получиха и двама ветерани от войните в Тетевенска община.

Юбилейни медали „75 години от Втората световна война“ получиха Стойко Велев на 98 г. от с. Български извор и Петко Лазаров на 96 г. от с. Гложене. Същото отличие бе връчено на дъщерята на ветерана Маньо Манев, който за съжаление вече не е сред живите.

Събитието бе уважено от зам.-председателите на Съюза на ветераните от войни на България Петър Пандурски и Спирдон Спирдонов, председателят на Областната организация на СВВБ в Ловеч Георги Тотев, председателят на Общинската организация на СОСЗР в Тетевен майор от запаса Благовест Пандурски, общественици и роднини на ветераните от войните.

Отбелязването на 75 години от Втората световна война и 30 години от възстановяването на Съюза на ветераните от войните на България бе планувано за датата 9-ти май, но поради възникналата пандемия от COVID-19 бе изместено за септември месец.

 

Общото събрание на РСО „Централна Стара планина”, проведено на 8 септември 2020 год., преизбра кмета на Община Габрово Таня Христова за председател на Управителния съвет на сдружението. В новия Управителен съвет влязоха кметовете на общините Елена, Ловеч, Тетевен и Трявна – Дилян Млъзев, Корнелия Маринова, д-р Мадлена Бояджиева и Силвия Кръстева.

За заместник-председател на Управителният съвет бе избрана Корнелия Маринова.

Дейността на сдружението на старопланинските общини през 2020 г. включва предоставяне на информация, разпространение на полезни практики за добро управление на местно ниво, участие в проекти и инициативи. От най-голямо значение за членовете на сдружението са партньорските проекти КОД ЗАНАЯТИ, DESIGNSCAPES и ACHIEVE.

„Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на малките и средни предприятия” (КОД ЗАНАЯТИ) има за цел да развие потенциала и конкурентоспособността на микро, малките и средни предприятия от сектора на художествените занаяти и чрез въвеждане на иновации да намали риска от изчезване на много традиционни занаяти и производства. Консорциумът на проекта е съставен от общини, университети, неправителствени организации и управляващи органи на регионални и национални оперативни програми от Италия, България, Унгария, Белгия, Ирландия, Финландия и Испания. В България КОД ЗАНАЯТИ се реализира от РСО „Централна Стара планина” и Министерство на икономиката чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност. Наученото от европейските партньори и заинтересованите страни в България ще бъде приложено за подобряване на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

DESIGNSCAPES („Изграждане на капацитет за дизайн базирани иновации в градска среда”) се финансира от програма Хоризонт 2020. Негов координатор е Регионално сдружение на общини от Тоскана (Италия). Проектът има за цел да разработи съзидателния потенциал на градската среда във възможно най-много европейски градове, като насърчи въвеждането на иновативни и дизайн базирани продукти, услуги и процеси в различни сфери на обществения живот.

АCHIEVE („Познаваме общата история, откриваме и разпространяваме европейските ценности”) е одобрен за финансиране от програма „Европа за гражданите”. Градовете от Централна и Югоизточна Европа, които участват в него, използват общата си европейската идентичност (история, изкуство и религия) като инструмент за борба с нарастващия евроскептицизъм.

Членове на РСО „Централна Стара планина” са общините Антоново, Априлци, Габрово, Дряново, Елена, Летница, Ловеч, Луковит, Севлиево, Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин и Ябланица.

На 4-ти и 5-ти септември в град Тетевен се проведе турнир по мини футбол с организатори РСПБЗН – Тетевен, БАМФ – Троян и с финансовата подкрепа на Община Тетевен. В турнира взеха участие 6 отбора – АФК Пожарникарите – Тетевен, Чавдар Бяла Слатина, Феникс Ловеч, Спортинг Троян, МФК Булгари и Selesao.

След оспорвани мачове, победител стана отборът на АФК Пожарникарите – Тетевен. На второ място се класира отборът на Чавдар Бяла Слатина, а трети станаха футболистите от Феникс Ловеч и Спортинг Троян. На турнира бяха връчени и специални награди. Наградата за най-добър футболист отиде при Александър Асенов от АФК Пожарникарите. Най – атрактивен футболист грабна Красимир Колев от Чавдар Бяла Слатина. Валери Алексиев от Selesao спечели купата за феърплей. Атанас Георгиев от АФК Пожарникарите стана голмайстор на турнира. Младият Иван Стоянов, също от АФК Пожарникарите, получи наградата за най-добър вратар. Неговият съотборник Румен Трифонов също получи награда – за най-добър мениджър, а призът за най-добър съдия отиде при Мариян Манджуков.

Купите и наградите бяха връчени от зам.-кметът на Община Тетевен – Красимир Красимиров, генералният мениджър на Българска Асоциация по Мини Футбол – Пламен Божидаров и Петко Петков – най-добър съдия по мини футбол и международен съдия.

Специален плакет бе подготвен за кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, с благодарности за подкрепата в развитието на мини футбола в Тетевен. Г-н Красимиров също получи плакет за развитието на АФК Пожарникарите. По този повод плакети бяха връчени и на гл. инсп. Николай Христов – началник на РСПБЗН – Тетевен, Димчо Диков – гл. експерт ,,Спорт, интеграция, младежки дейности“ към ОА, Емил Драганов – председател на БАМФ Габрово и съдия на турнира, Пламен Божидаров, Петко Петков, Мариян Манджуков, Станислав Вълев от Феникс Ловеч и Динко Давидов. Специален плакет получи Десислав Нанков от МФК Булгари, за направен мил жест от негова страна на отминал турнир.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Денят на Съединението е една от бележитите дати в нашата история. На този ден, превърнал се в символ на национално единство, отдаваме почит и се прекланяме пред хилядите български герои, благодарение на които днес живеем в обединена България. В онзи септемврийски ден България си възвръща част от това, което й принадлежи. С много усилия, жертви и труд, българите постигат желаната цел – Съединението!

По примера на своите предци, ние трябва да сме единни, сплотени, заедно да преодоляваме предизвикателствата и с общи усилия да опазим нашия роден край и нашата страна! Нека, следвайки подвизите за единение и решимост, завещани от дедите ни, децата ни да творят и живеят със самочувствие на знаещи и можещи!

Поклон пред смелостта на всички тях – на знайни и незнайни, които вложиха сили и обич, жертваха скъпо, бащино и родно, чието родолюбие и гражданска доблест ни дават днес правото да се наричаме с гордото име българи!

Честит празник!

Да живее България!

 

С уважение:

Д-р Мадлена Бояджиева

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

В навечерието на националния празник 6 септември, на площад „Сава Младенов“ бе прожектиран филмът „Възвишение“. Това е втора прожекция в гр. Тетевен от вече превърналото се в традиция - Лятно кино под звездите.

На прожекцията присъства и зам.-кметът на Община Тетевен – Красимир Красимиров.

"Възвишение" преплита исторически факти с художествена измислица. Филмът е създаден по едноименния роман на Милен Русков, носител на Европейската награда за литература, пресъздаващ действията от 1872 г., когато Димитър Общи и сподвижниците му извършват Арабаконашкия обир.

Във филма участват: Владимир Михайлов, Стоян Дойчев, Христо Петков, Юлиян Вергов, Димитър Рачков, Захари Бахаров, Малин Кръстев, Филип Аврамов, Александър Алексиев. Сценарият е на Виктор Божинов, Милен Русков и Нели Димитрова, а режисьор е Виктор Божинов.

В края на август Мъжка вокална група "Вежен" град Тетевен бе част от националния туристически празник, който се проведе на Черни връх. Поводът бе отбелязването на 125 години от началото на организирания туризъм в България и отбелязването на 170 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. За участието си те получиха грамота от председателя на БТС – доц. д-р Венци Росманов.

Сърцатите тетевенци от мъжката вокална група изнесоха самостоятелен концерт. На него те изпълниха характерните за репертоара им туристически песни и няколко емблематични тетевенските песни. Участието на групата стана факт, благодарение на поканата от нашите съграждани доц. д-р Венци Росманов и д-р Иво Лачев. Пътуването до Черни връх се осъществи с финансовата подкрепа на община Тетевен и съдействието на кмета на Общината - д-р Мадлена Бояджиева.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню