12               13

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – ТЕТЕВЕН

По утвърдена традиция на 14 септември служителите на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР отбелязват своя професионален празник. На тази дата през миналия век в София се провежда първият събор на пожарните командири, чиито делегати поставят началото на организирано противопожарно дело в страната. Инициатори на събора са пожарните командири Димитър Тролев, Георги Атанасов, Руси Кожухаров, Найден Николов, Тодор Боев. През 1995 г. датата е обявена за професионален празник на българските пожарникари. Това става с решение № 385 на Министерския съвет на Република България.

РСПБЗН - Тетевен уведомява гражданите, че дните от 09.09 до 15.09.2019 година са обявени за “Седмица на пожарната безопасност и защита на населението”.

По време на “Седмицата на пожарната безопасност” Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” Тетевен обявява “Дни на отворените врати”. За периода 09.09.2019 г.-15.09.2019 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа в сградата на РСПБЗН – Тетевен дежурните служители ще приемат обаждания или ще посрещат граждани, желаещи да се запознаят с дейността на службата или имат въпроси, свързани с пожарната безопасност.

РСПБЗН - Тетевен обявява следната открита телефонна линия за връзка: 068668644.

По време на “Седмицата на пожарната безопасност” служителите от РСПБЗН – Тетевен ще проведат занятия с противопожарните автомобили в детската ясла и детските градини в гр. Тетевен и изнесат беседи на противопожарна тематика на място.

На 14.09.2019 г. от 10.00 часа в сградата на РСПБЗН - Тетевен ще се отслужи водосвет за здраве на служителите и техните семейства, както и ще бъде поставено началото на постоянна експозиция на пожарното дело в общ. Тетевен.

Служителите от Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”  - Тетевен изказват своята благодарност на всички държавни и общински органи, физически, юридически лица и граждани, оказвали помощ при предотвратяването и ликвидирането на пожари, бедствия и аварии!

Апелът на огнеборците към жителите и гостите на общината през седмицата 09.09 – 15.09.2019 г. е да бъде проявена още по-голяма загриженост, отговорност и бдителност при спазване на изискванията за пожарна безопасност и най-учтиво Ви канят да посетите „Дни на отворените врати”.

Спазването на противопожарните правила е отговорност на всички нас! Нека със своите дела даваме пример на нашите деца и възпитаваме у тях чувство за отговорност и дълг!

 

РСПБЗН - ТЕТЕВЕН

обява да изчистим 2019 1

Всички желаещи да се включат в инициативата „Да изчистим България заедно“, могат да заявят своето участие в Общинска администрация Тетевен - стая 216, тел. 0678/5-22-00, вътр. 233 или 234.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Денят на Съединението е една от бележитите дати в нашата история, едно от най-дръзките и най-достойните събития в развитието на българската държава. Събитие, породено от обичта и силата на българите! Тази любов се измерва в саможертвата за всичко скъпо, бащино и родно, саможертва, оставила горещи отпечатъци в душите и сърцата ни! На този ден, превърнал се в символ на национално единство, отдаваме почит и се прекланяме пред хилядите български герои, благодарение на които днес живеем в обединена България.

Нека днес се стремим да пазим и надграждаме завещаното ни от предците! Нека днес славната история, богатото културно и духовно наследство на нашата Родина ни дават самочувствие и поводи за гордост!

Нека духът на Съединението ни обединява и днес и в името на просперитета на нашия роден край да останем сплотени!

Желая Ви здраве и благоденствие!

Честит празник!

С уважение:

Д-р Мадлена Бояджиева

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

На 4 септември 2019 г. Община Тетевен, представлявана от д-р Мадлена Бояджиева, Кмет на Община Тетевен, подаде жалба чрез Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране до Административен съд – София град срещу Решение за поскъпване на водата за потребителите на „ВиК“ АД, гр. Ловеч от 22.08.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране на основание чл. 128, ал.1., т. 1, чл. 146, т. 2, 3, 4, и 5 от АПК.

С Решение № БП-Ц-5/22.08.2019г. на Комисията за енергийно и водно регулиране: е одобрен бизнес план на „ВиК“ АД гр. Ловеч за развитие на дейността на ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г.; одобрени са цени без ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги за 2020-2021 г.; приет е анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационни услуги за всяка година от бизнес плана; определена е стойността на коефициента за подобряване на ефективността за всяка година от бизнес плана; утвърдени са считано от 01.09.2019 г. цени без ДДС цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2019 г.

В жалбата е посочено: „Не сме доволни от така постановеното решение, тъй като същото е постановено при неспазване на установената форма, съществено нарушение на административно-производствените правила, в противоречие с материално-правни разпоредби и в несъответствие с целта на закона, поради което в законовия срок обжалваме същото.“

Сред основанията за отмяна се изтъква, че не е налице достатъчна и ясна аргументация относно извода на КЕВР, изложен в обжалваното решение, а именно - че цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги., а административният акт е немотивиран, тъй като КЕВР не е изложила фактически констатации, основани на конкретни данни и факти, липсва анализ и обосновка, въз основа на която органът е стигнал до утвърдените цени.

Към жалбата е представено и заверено копие на протокол №4 от 22.07.2019г. от проведеното извънредно Общо събрание на Асоциацията на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч, от който е видно, че на същото за община Тетевен е присъствал г-н Борис Врабевски – Зам.-кмет на Община Тетевен, който е гласувал в изпълнение на Решение №1136/21.06.2019 г. на ОбС – Тетевен по т.3 от дневния ред - Съгласуване на бизнес плана на „ВиК“ АД – гр. Ловеч с „Против“.

Изложено е още, че за периода 2016 г. – 2019 г. Община Тетевен е осигурила целево финансиране от държавата и местни приходи близо 5 млн. лв. за проектиране, строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на нови ВИК съоръжения.

Община Тетевен предприе неотложната мярка, като орган на изпълнителната власт, длъжен да защитава правата на всички граждани на общината.

От 1 до 3 септември 2019 г. в курорта Рибарица се провежда Национална работна среща между Министъра на образованието и науката - Красимир Вълчев и Зам. – министъра на образованието – инж. Таня Михайлова и всички началници на регионални управления на образованието в страната. Домакин на форума е Регионално управление на образованието – Ловеч. Събитието събра още директори на дирекции към Министерството и всички съветници на министъра, за да бъде изграден конструктивен диалог с началниците по места.

Д-р Мадлена Бояджиева се включи във втория ден от форума, за да приветства всички гости и да сподели успехите и предизвикателствата в образованието на територията на общината. Тя благодари на Министъра на образованието – Красимир Вълчев за успешното сътрудничество и помощта, винаги на време и на Еленко Начев – Началник на РУО – Ловеч за отличното взаимодействие с Община Тетевен и училищата в населените места. Д-р Бояджиева се похвали с въведената система за дуално обучение, която се прилага в ПГСЕУ – гр. Тетевен и Националната ПГГСД "Сава Младенов" – гр. Тетевен, като не пропусна да отбележи, че Община Тетевен има сключен договор за дуално обучение по специалността „Горско стопанство“ с НПГГСД "Сава Младенов" – гр. Тетевен, който ще се реализира тази есен – един от ценните примери, които МОН изтъква.

На свой ред Еленко Начев сподели, че училищата в община Тетевен са пример за подражание и се радва също, че Националната ПГГСД "Сава Младенов" – гр. Тетевен, която е и гордост за Област Ловеч, бе обновена през 2018 г., в СУ „Георги Бенковски“ също тече ремонт, а поетапно се ремонтират и училищата в селата.

Специален музикален поздрав към всички отправиха децата от ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни Вит, в което е засилено изучаването на народна музика и народно пеене от първи клас и към настоящия момент е със статут на защитено и единственото иновативно училище в община Тетевен.

По време на форума Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обсъди с присъстващите важността на Постановление № 100 на Министерски съвет от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Подчерта значението на контрола от страна на регионалните управления на образованието върху директорите по места, инцидентен и постоянен и ежедневната работа по посещаването на децата. Министърът каза още, че образованието е основен приоритет на държавата, образователната система и кадрите й продължават да са стимулирани да работят отговорно и отдадено, не се предвиждат и промени на Закона за училищното и предучилищното образование, защото опитът е доказал, че всяка честа промяна води до сериозни сътресения, ето защо усилията ще бъдат фокусирани върху стабилизиране на резултатите и търсене на по-добри във времето напред.

Тази сутрин Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев отдели време и посети ОУ „Георги Бенковски“ – с. Рибарица заедно с д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на Община Тетевен и Еленко Начев – Началник на РУО – Ловеч. Те бяха посрещнати от Татяна Кръстева – Директор на училището, като същевременно разгледаха сградата и провериха как върви ремонта на покрива на училището, който стартира през юли 2019 г. по споразумение Община Тетевен с Министерство на труда и социалната политика по Проект „Красива България“ за извършване на строително-монтажни/ремонтни работи на обект: „Ремонт и реконструкция на покрив на сграда на ОУ „Георги Бенковски“ – с. Рибарица“. Проектът е на обща стойност 78 527,00 лв., като 29 526,00 лв. са финансирани от МТСП и 49 001,00 лв. от Община Тетевен.

Емблематичната за Тетевен през годините и неостаряваща рок група „Джага Рага“ и приятели забиха здраво на площад „Сава Младенов“ пред стотици тетевенци, жители на общината и гости на гр. Тетевен. На 31 август 2019 г. почитателите на вечния рок се насладиха на изпълненията на тетевенските рок динозаври, както и на три поколения тетевенски музиканти, които силно екзалтираха публиката.

Рок шоуто „Сбогом лято“ продължи почти 3 часа с хитове от 50-те години до наши дни, като и млади, и стари не спряха да пеят и танцуват под мощните звуците на китари, клавири и ударни инструменти. Първи на сцената излязоха група „Старите войници“, съставена от неостаряващи тетевенски рок идоли. По-късно, освен легендарните музиканти на „Джага Рага“, излязоха още и талантливата Мария Гайтанджиева, млад участник в „България търси талант“ и брат й Димитър – закърмени с рока именно покрай тетевенската група и своя баща Калин Гайтанджиев, инициатор и организатор на събитието за поредна година и неговото семейство. Заедно с тях сцената сподели и още едно тетевенско рок семейство - сем. Манчеви, с най-младия си член Христо.

За съжаление, кметът на Община Тетевен, д-р Мадлена Бояджиева, не успя да присъства на концерта, но предварително поздрави всички музиканти за прекрасната инициатива. Събитието доказа обединяващата сила на семейството и ценностите му, предавани напред в бъдещето, дори и чрез музиката.

Концертът се осъществи с подкрепата на Община Тетевен и бе своеобразно сбогуване с лятото, което определено беше истинско рок лято и заради концертите на легендите от Б.Т.Р. и Васко Кръпката и Подуене блус бенд през юли и август, но всъщност поздрав към настъпващата красива и пъстра есен в Тетевен.

 

На 24 и 25 август в село Черни Вит, община Тетевен се проведе I Национален 39-ти Общински фолклорен събор на народното творчество „От Тимок до Вита”. В него се включиха около 150 фолклорни състава, групи за народни обичаи, инструменталисти и певци от над 60 населени места.

Традиционният събор се организира от Община Тетевен, Кметство Черни Вит и НЧ ,,Христо Смирненски 1925“ – с. Черни Вит за 39-та поредна година, като с решение на ОбС-Тетевен по предложение на Кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева от м. юли, съборът стана национален.

Националният събор бе открит от Кмета на селото – Цветослава Христова и Председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева, която поздрави всички участници от името на Кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и от името на ОбС-Тетевен. Журито бе в състав с председател Галя Петрова-Киркова – доцент, доктор по народно пеене в Академията за музикално и танцово изкуство - гр. Пловдив и членове Валентин Атанасов и Ивайло Стоянов.

Зам.-кметът на Община Тетевен - Свилен Русинов присъства на официалното закриване на събора, като отличи със специалната награда на Община Тетевен представителите на с. Галата, а наградата на ОбС-Тетевен връчи на с. Рибарица. Кметът на с. Черни Вит пък награди от името на Кметство Черни Вит участниците от с. Кардам и със специалната награда на НЧ ”Христо Смирненски 1925” – с. Черни Вит състава от с. Глогово. Наградата на журито получи ОУ „Георги Бенковски”- с. Черни Вит, а отличията за най-млад и най-възрастен участник получиха Радея Петкова, на 4 г. от гр. Тетевен и Цана Бочева, на 94 г. от с. Голец. Танцовите състави на с. Торос, с. Черни Вит, с. Български извор, гр. Тетевен, с. Гложене и с. Рибарица получиха специални награди от модна къща „Перлита“.

Ден преди откриването на фолклорния събор жители и гости на селото имаха възможността да се насладят на прекрасен концерт на певицата Ана-Мария. Там бе и д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.

 

На 24 август 2019 г. жители и гости на село Голям извор се събраха на един прекрасен концерт, който ще остане в сърцата им дълго време. Традиционният празник за голямоизворци, се провежда всяка година, като всяка следваща е още по-хубав и грандиозен.

Пред близо 600 души, тазгодишният концерт беше повече от три часа и събра различни поколения самодейци – местни жители и жители с корени от селото. В богатата празнична програма взеха участие детски състави, Младежка танцова група; Вокална група, МВГ„Изворски бисери“, МВГ„Изворски бисери младши“, Младежка танцова формация „Наследство“, ФТА „Шопско настроение“ – гр. Плевен, Танцово студио „Златен пламък“ – гр. Бургас, Георги Маринов, Йонка Николова, Христо Христов, Виктория Василева и др. Летният празник събра всички състави, които през годините са функционирали към НЧ "Найден Григоров 1900" - Голям извор.

Гости на празника бяха д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, Мария Стойчева – Председател на ОбС-Тетевен, Делегация от Република Сърбия – с. Велики Извор, водена от Раде Стойчич - председател на Сдружение „Великоизворски корени“. Кметът на селото – Илиян Маринов, благодари на всички, спомогнали за организацията на събитието, в това число и Цветолина Василева. То се организира от Кметство с. Голям извор, със съдействието на Община Тетевен и с финансовата подкрепа на Клуб на голямоизворци в гр. София, фирми и граждани.

С този вълнуващ концерт, жителите на село Голям извор доказаха, че няма значение колко е голямо родното място, щом сърцето е достатъчно голямо, за да го побере!

От 17-ти до 24-ти август в Тетевен се проведе 33-ят шахматен турнир ,,Тетевен Опен“. В него сили премериха над 80 състезатели от 5 държави – Германия, Белгия, Гърция, Албания и България. Турнирът се проведе в 9 кръга по Швейцарската система. Обявеният награден фонд на състезанието бе 6000 лв. Традиционното събитие бе организирано от Шахматен клуб „Ан Пасан“, Шахматен клуб „Тетевен“ и Българска федерация по шахмат 1928, с подкрепата на Община Тетевен. Главен съдия бе Ружка Генова.

Честта да награди победителите имаше д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, която поздрави всички участници и им пожела здраве и бъдеще успехи. Д-р Бояджиева връчи златния медал и купа ,,Тетевен“ на Мартин Петров. Сребърният медал заслужи Виктория Радева, а бронзът отиде при Петър Дренчев. На четвърто, пето и шесто място се класираха Георги Филев, Стоян Орлин Стоянов и Огнян Тодоров.

Наградите за ЕЛО до 1900 се наредиха както следва: първа награда – Любомир Иванов, втора – Владимир Павлов, трета – Астериос Папаянис от Гърция. Награди за ЕЛО до 1600: първа награда – Стойко Ботев, втора – Кристиян Ангелов, трета – Йордан Стойков.

Атракция в турнира бе изиграната партия между 80 годишния ветеран Стойчо Дойков и 8 годишния Ангел Христов. Най – възрастният шахматист, взел участие в ,,Тетевен Опен“ е роден през 1933 г., като сили пребориха трима играчи над 80 години.

От 20 до 22 август в община Радовиш, Република Северна Македония се проведоха чествания на Св. великомъченик Спасо Радовишки, покровител на града и общината. На тържествените събития в дните от 19 до 21 август присъстваха Председателят на Общински Съвет – Тетевен – Мария Стойчева, кметът на с. Голям Извор - Илиян Маринов и делегация от Община Тетевен. Сред гостите на празника бяха и Секретарят на Община Тетевен – Цветелина Стоянова и Директорът на дирекция „Специализирана администрация“ – Валентина Николаева.

На 20 август на официален прием по повод честванията Герасим Конзулов – Кмет на Община Радовиш приветства делегацията и прие поздравленията за празника от името на Кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, която пради служебни задачи не можа да присъства на празника. Г-н Конзулов получи от секретаря на Община Тетевен икона на Пресвета Богородица с най-сърдечни пожелания за здраве и успешна работа в името на всички жители на община Радовиш, а на свой ред Председателят на ОбС – Тетевен поднесе на Председателя на Обс Радовиш – Коле Чаракчиев картина на тетевенеца Цветолюб Лазаров, на която бе изобразен Тетевенския манастир „Св. Пророк Илия“. На събитието присъстваха още Милевка Горгиева – Народен представител в Събранието на Северна Македония и Секретарят на Община Радовиш - Драги Стоянов. Приемът премина под знака на успешното сътрудничество и добро приятелство, създадено през последната година между общините Тетевен и Радовиш и в разговори за дългосрочното му продължаване.

Делегацията беше част и от Вечерната тържествена служба в храма "Св. Троица" и литийно шествие с иконата на Свети Влкмчк Спасо Радовишки от храма до площад "Свети Спасо Радовишки" и Доховната академия в в гр. Радовиш. Литургията бе отслужена от Митрополита на Брегалница - Иларион, Викарския епископ Яков Стобиски и свещениците на епархията на Брегалница.

Ден по-късно представителите на Община Тетевен се включиха в тъжествена меса в манастира "Свети Георги" в с. Ораовица и курбан за здраве, след което отпътуваха за България.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню