С откриването на строителната площадка на 19 май 2020 г. стартира изпълнението на дългоочаквания проект за закриване и рекултивация на старо депо за битови отпадъци на Община Тетевен в село Гложене.

Проектът е на стойност 1 149 520.39 лв. с ДДС. От тази сума 523 180.39 лв. е одобрената безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС. Останалата част от проекта е финансирана от събрани отчисления по чл.60 от ЗУО в размер на 264 360,25 лв. и отпуснат безлихвен заем от ПУДООС на Община Тетевен в размер на 361 515,94 лв., като парите са преведени по сметката на Общината. Освен тези средства за закриване на старото депо са предвидени разходи за собствено финансиране на проекта в размер на 463.81 лв., които са заложени в План-сметката за приходите и разходите за ТБО за 2020 г.

Изпълнението на проекта съдържа следните параметри и дейности: техническа рекултивация и биологична рекултивация. Техническата рекултивация на сметището обхваща изкопи на отпадъци, почистване на площи от замърсени почви, оформяне тялото на отпадъците и рекултивация на сметището.

Биологичната рекултивация служи да предпазва рекултивираната повърхност от водна и ветрова ерозия. Площта на биологичната рекултивация обхваща площ в размер на 22,98 дка отпадъци и 6,295 дка възстановени замърсени площи. Ще се извърши засяване на тревните семена и грижи за поддържане на растителността. Теренът на старото депо ще се рекултивира за начин на трайно ползване пасище – мера.

Срокът за завършване на техническата рекултивация е малко над 8 месеца.

24 май 2020 г.

10:00 часа – Обръщение от д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

10:30 часа – Децата от 1-ви ,,А“ клас от НУ ,,Хаджи Генчо“ – Тетевен поздравяват всички по случай празника като представят своята електронна книга ,,Родна реч омайна, сладка…“

11:00 часа – Обръщение от Милена Иванова – ученичка от 12 ,,Б“ клас от СУ ,,Георги Бенковски“ – Тетевен

11:30 часа – Представяне на филм, изготвен от снимков материал от честването на 24-ти май през годините в Тетевен

Видеата може да гледате на: https://www.facebook.com/ObshtinaTeteven/

На основание т. I, т.4 и т. III от Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Решение № 325/14.05.2020 г. на МС за обявяване на извънредна епидемична обстановка, във връзка с чл.44, ал.2 и чл.17, ал.1, т.3 от Закона за месното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване приема на деца, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването, със Заповед № 314/21.05.2020 г. на Кмета на Община Тетевен, детските ясли и детските градини на територията на общината ще започнат работа с деца от 1-ви юни.

Директорите на детските ясли и градини трябва да създадат организация по изпълнение на Мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли, въведени от държавните здравни органи.

До 27.05.2020 г. всички директори на детските градини и детските ясли трябва да предоставят на Общината информация за предприетите конкретни действия, свързани с организацията на работния процес в поверените им институции, съобразно с Мерките публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването.

На 20-ти май в салона на Община Тетевен се проведе среща между Общинското ръководство, експерти от администрацията и директорите на детски градини и детски ясли, като бяха обсъдени  мерките за организиране на дейностите при възстановяване приема на деца.

Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК

Заповед № 314/21.05.2020 г. на Кмета на Община Тетевен вижте ТУК

Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване приема на деца вижте на https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/20/dg_opening_20052020.pdf

На 20 май 2020 г. д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, почете паметта на генерал-лейтенант Владимир Вазов. В чест на единствения български пълководец, почетен от британското кралство след края на Първата световна война, тя поднесе цветя пред паметната му плоча в град Тетевен.

Почит към него отдадоха и Борис Врабевски – Зам.-кмет на Община Тетевен и служители от общинска администрация.

През 2016 г. в град Тетевен на мястото, където генерал-лейтенант Владимир Вазов прекарва последните дни от живота си, е открита паметна плоча в знак на почит и уважение към него. Всяка година през май месец се провежда шествие в памет на героя, в което участие вземат общинското ръководство, представители от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/, от Съюза на ветераните от войните, от Регионален клуб ,,Традиция“ гр. Тетевен и гр. Троян и граждани.

През септември 1918 г. генерал Вазов извоюва една от най-славните победи на българската армия в битката при Дойран, където побеждава многократно превъзхождащата го английска армия. Срещу дивизията на Вазов се изправят 3 английски, 2 френски дивизии, 1 гръцка тежка артилерийска бригада и един гръцки конен полк. Превъзходството в полза на противника е многократно. Тогава генералът казва на българските войници и офицери: „Трябва да победим или да умрем - друг избор няма!"

След края на войната ген. Вазов се установява да живее в София, защитава своите политически убеждения, когато е нужно. От 1925 до 1931 г. той е кмет на столицата, като подготвя София за дооформянето й като голям европейски град. През 1936 г. Вазов е поканен от Дойранските си противници - англичаните, да присъства на техния конгрес. На гара "Виктория" в Лондон българинът е посрещнат от кмета на града. Настанен е в замъка на лорд Харболи, където е отсядал Наполеон. Когато минавал с влака, вижда построен почетен легион със знамена. Тогава генерал Хамилтън, който го придружава, извиква: "За почест, мирно!" На парада участват 3000 военни и 200 бойни знамена. Когато се явява делегацията с българина, лорд Милн се провиква: "Свалете знамената! Минава ген. Вазов - победителят от Дойран!"

На 20 май 1945 г. в гр. Тетевен, героят от Дойран получава сърдечен удар и умира на 77 години.

 

 

Фонд „Обединени срещу COVID-19“ предостави финансово дарение на МБАЛ Тетевен „Д-р Ангел Пешев“ ЕООД в размер на 8 000 лв. Целта на дарението е закупуване на защитни средства, дезинфектанти и медицински консумативи.

Фонд „Обединени срещу COVID-19“ е създаден за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България и е иницииран от Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолство на САЩ в България и Американска търговска камара в България. Благодарение на набраните дарителски средства от фондации, компании и индивидуални дарители, Фондът подкрепя дейности, насочени към първостепенни нужди.

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) стартира национална информационно-образователна кампания ИЗБИРАМ 380, съвместно със специализираната земеделска онлайн платформа Agrozona.bg. Целта на инициативата е промяна на потребителските навици и насърчаване консумацията на български продукти в търговските вериги. Кампанията се провежда с институционалната подкрепа на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Кампанията ИЗБИРАМ 380 се изправя срещу кризата като популяризира българския баркод. Инициативата подпомага българската икономика в условията на разрастваща се криза заради COVID-19. Повишената консумация на български продукти е спасителна мярка за земеделието и хранително-вкусовата промишленост.

Първите три цифри на баркода на всяка стока показват държавата на произход. Българският префикс е 380 - с бърза проверка на баркода, всички могат да разпознаят произхода на продукта и да се уверят, че той е произведен в България. За целта е необходимо потребителите да обърнат стоката, която е в ръцете им и да разберат къде е произведена.

Община Тетевен се включва в популяризиране на кампанията, като напълно подкрепя идеята за насърчаване консумацията на български продукти. Селското стопанство на територията се развива устойчиво, като има 13 землища, разположени в планински и полупланински район, като в по-голямата си част са с пресечени стръмни терени. Общата площ на селскостопанския фонд за 2019 г. е 162441 дка.

Подробности за Кампанията ,,ИЗБИРАМ 380“ вижте ТУК или на https://izbiram380.agrozona.bg/

 

А3 Тетевен 11 1

В навечерието на Великден членове и симпатизанти на общинската организация на ВМРО – Българско национално движение – Тетевен, направиха дарение за 150 човека, потребители на социалната услуга „Топъл обяд“.

Пакетите, кръстени под името „ Искам да си здрав!“ съдържат маска за многократна употреба, чифт предпазни ръкавици и пакет мокри кърпи.

В присъствието на д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, г-н Михаил Михайлов – председател на общинската организация на ВМРО – БНД – Тетевен, връчи дарението на г – жа Мила Герджикова - управител на СУ „ДСП“, като пакетите ще бъдат разпределени по предназначение.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Наближава Великден – най-светлият празник за всички вярващи християни по света. Празник, който чества възкресението на Исус Христос, безкористните му мисли, саможертвата му за човешката нация. Саможертва, която ние, като разумни и интелигентни съвременни хора, трябва да оправдаваме с действия всеки изминал ден.

Днес България и светът са изправени пред нечувано досега изпитание, в което единствено вярата и ангелите-спасители – лекарите и медицинските сестри, работещи на първа линия, могат да ни спасят от невидимия враг. Но спасението идва едва тогава, когато сме готови да го приемем с чисти помисли и пречистени души, когато самите ние искаме да се спасим.

Обръщам се към всички с призив на тези светли празници да останем у дома. И да изпълняваме стриктно препоръките на професионалистите. Да бъдем със семействата си, да компенсираме недостигащото в напрегнатото ежедневие време, да се усмихнем и да се помолим за здраве и спасение, за да преминем през това изпитание като запазим най-ценното – човешкия живот. Нека да благодарим на тези, които нямат възможност да прекарат празниците с техните най-близки и да покажем уважение пред труда, усилията и хуманността им.

Измина един труден месец, в който променихме изцяло начина си на живот. Някои се лишиха от работата си, други се лишиха от комфорта си. Но в това трудно време Бог ни даде възможност да се поспрем, да се замислим и да преоценим ценностите си. Нека изтърпим още малко трудности, за да можем след време отново да започнем да водим пълноценен живот заедно – с нашите роднини, с нашите приятели, с нашите колеги. Нека саможертвата и усилията на всички дотук да не са напразни. Всичко това зависи единствено от нас.

Желая Ви светли празници, които да бъдат изпълнени с уют и топлота, защото това може да бъде дадено само и единствено от семейството у дома. Желая Ви здраве и вяра, за да възвърнем силите си. И не на последно място Ви желая смирение, за да се вслушваме в знаците на Бог и Вселената, за да се опазим!

 

С уважение:

Д-р Мадлена Бояджиева

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

В условията на кризата, свързана с пандемията от COVID-19, една от основните задачи на Община Тетевен е подпомагане на възрастните и самотните хора. В тази връзка Общината разширява обхвата на патронажната грижа чрез включване по проект BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, като общата стойност на проекта е 161 865 лв. Основните дейности са предоставяне на услуги в домашна среда за хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID-19.

Идентифицирана е нужда от предоставянето на услуги по домовете на около 99 лица в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната. Дейността е насочена към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и възрастни в риск, като по този начин ще се защити обществения интерес и ще се отговори на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

Услугите за лицата по домовете ще включват доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Ще бъдат назначени 16 лица на пълен работен ден.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню