На 10 и 11 октомври 2019 г. в Община Тетевен се проведе кампания насочена към информиране на подрастващите за вредата от използването на наркотични вещества.

За пореден път, по покана на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Тетевен, Комисар Пламен Петров, Зам. Началник на II РУ при Столична дирекция за вътрешните работи, бивш служител на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Полицай на годината – 2011, запозна подрастващите в големите училища на общината с опасностите и вредата от ползването на психоактивни вещества, както и с новите рискове, които водят след себе си те. Той сподели любопитни моменти от дългия си опит като полицай  в работата в сектор „Противодействие на престъпления, извършени от престъпни структури и свързани с наркотичните вещества“.

Пред ученици от СУ „Георги Бенковски” – гр. Тетевен, НПГГСД „Сава Младенов” – гр. Тетевен, ПГ по СЕУ – гр. Тетевен, ОУ „Георги Бенковски” – с. Галата, ОУ „Васил Априлов” – с. Градежница и ОУ „Христо Ботев” – с. Глогово беше представена под формата на дискусия презентационната лекция „Новости при употребата на психоактивни вещества“, а в салона на Общински съвет – Тетевен се проведе и образователна лекция по темата, на която бяха поканени учители от всички училища на общината и представители на институции. По време на кампанията, в училищата бяха раздадени информационни брошури, даващи насоки за вредата и последиците от използването на наркотични вещества с призив към децата да бъдат внимателни и да не рискуват живота си.

Припомняме, че Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Тетевен ежегодно, по няколко пъти в годината, провежда такива събития, които да ангажират вниманието на младежите, учителите и представителите на институции към вредите от използването на наркотични вещества.

 

 

На 9 и 10 октомври 2019 г. служители на Община Тетевен извършиха почистване на паметния знак по повод 1 март 1801 г. – Опожаряването на Тетевен от кърджалийте, паметника на антифашистите Иван Туйков и Пенка Михайлова и еко пътеката, водеща до Гложенския манастир „Св. Георги Победоносец“, започваща от стадиона на с. Гложене.

Почистването на еко пътеката се проведе във връзка с възстановяване на туристическия маршрут „По стъпките на Левски“, започващ от с. Гложене, Гложенски манастир и с. Голям Извор. По маршрута ще бъдат поставени 4 информационни табла за дейността на Апостола в гр. Тетевен, с. Гложене и с. Голям извор, а идеята му е свързването на Гложенския манастир с пещера Моровица и местността Предела в с. Голям извор. В тази връзка, информационно табло ще бъде поставено и за вр. Трескавец, където са правени теренни проучвания и открити археологически артефакти.

Акцията бе част от Програмата за развитие на туризма в община Тетевен – 2019 г., Приоритет 3: изграждане и поддръжка на туристически обекти, Дейност: поддръжка, почистване и естетизиране на паметници и еко пътеки.

Припомняме, че Община Тетевен ежегодно организира акции за почистване на райони, паметници, чешми и др., а през юни тази година, отново по същата програма, бяха почистени паметниците на Петко Милев – Страшния и Васил Левски в гр. Тетевен, както и историческата местност Костина – лобното място на Георги Бенковски.

На 11 октомври 2019 г. с тържествена програма бяха отбелязани 164 години от рождението на един от строителите на съвременна България, видния тетевенец, обществен деец и крупен дарител за благото на България и Тетевен – Тома Васильов Цоков. Събитието се състоя пред барелефа на общественика, намиращ се на сградата на Община Тетевен, който бе открит на 1 ноември 2017 г.

Учениците от СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен представиха на събралото се множество изключително богатата и значима житейска, творческа и обществена биография на Тома Васильов, Анаид Асенов, ученик в 12 кл. в НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен и стипендиант на Общинска фондация „Тома Васильов“ – гр. Тетевен, поднесе тържествено слово от името на всичките 85 ученици и 48 студенти - стипендианти на фондацията и благодари за подкрепата, която име оказана през годините.

Председателят на Общинска фондация „Тома Васильов“ – гр. Тетевен – Мария Стойчева напомни на всички заветите на почетния гражданин на Тетевен да помагаме на другите, да съхраним корените си и укрепим устойте към по-доброто бъдеще, подкрепяйки всички обществено значими каузи, които ни съхраняват като нация. Тя представи накратко част от подкрепените от фондацията проекти в последните години и още веднъж подчерта, че Тома Васильов дори и 164 г. след рождението си, е живият и активен духовен участник в развитието на Тетевен и България и днес, защото той продължава да ни подкрепя ,а мерилото, с което следва да се измерваме ние –живеещите днес, е благородството на предците ни!

Програмата завърши с музикално изпълнение на ученици от НУ „Хаджи Генчо“, което бе посветено на Тетевен.

Венци и цветя бяха поднесени от името на Общински съвет – Тетевен, Община Тетевен, НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен, СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен, НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен и ПГ по СЕУ – гр. Тетевен, Народно читалище „Съгласие 1869“ – гр. Тетевен, Исторически музей – гр. Тетевен, политически партии и граждани.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ,

За мен е удоволствие да Ви поздравя по случай Деня на българската община – 12 октомври!

137 години ни делят от публикуването в Държавен вестник на първия Закон за общините и градското управление, израз на вярата и упованието на гражданите в грижовно и компетентно управление на обществените дела от отговорни общински политици и образовани служители на народа, които ще посветят знанията и труда си в управлението на своите общини.

Съвремието изправя всички нас пред хиляди предизвикателства, пред ежедневното решаване на проблемите на общината, пред непрестанната работа за стабилното бъдеще. Благодаря на всички служители на Общинска администрация, за всеотдайността и неуморния труд, за отговорността, с която подхождате, за усилията, които полагате, за да можем всички ние, изпълнявайки отговорната си обществена роля, да отговорим на очакванията на гражданите, за да изпълним своя дълг.

Вярвам, че усилията на всички вас ще намират достойна оценка в очите на гражданите на Нашата община, които помнят и признават направеното! Можем да се гордеем с постигнатите до днес резултати в обслужването на гражданите, в работата по подобряване на инфраструктурата,  в реализирането на мащабни проекти и привличането на инвеститори, в активността ни за развитието на културата, здравеопазването, младежките дейности, туризма и спорта, в предоставянето на по-качествени социални услуги. Убеден съм, че няма да спрем да се развиваме и подобряваме, защото всички ние, работещи за и в полза на хората, осъзнаваме нашата висока отговорност.

Благодаря на всички Вас, гражданите на община Тетевен, за успешното взаимодействие с общинската администрация, за проявеното търпение, за обективността и критиката, защото само с диалог, заедно, можем да градим нашето общо бъдеще, отстоявайки правото на гражданите да имат по-високи стандарти и качество на живот и уповавайки се на върховенството на закона!    

Честит празник!

Борис Врабевски

ЗА Кмет на Община Тетевен

Стартира полагането на първия пласт асфалт (биндер) върху общинския път, минаващ през с. Голям извор, с дължина 15 км., което се извършва по проект "Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям извор до кръстовището с път - /I-3/ "Ябланица – Джурово“, община Тетевен“ по Програма за развитие на селските райони.

В момента полагането се извършва от кръстовището за с. Джурово в посока с. Голям извор, като по-късно ще продължи на няколко етапа и едновременно в посоката от кв. Полатен, гр. Тетевен към с. Голям извор.
Същевременно, в с. Голям извор вече се подменя тротоарната настилка след реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа с дължина над 7 км., финансирана от МРРБ. Подмяната също е част от проекта "Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям извор до кръстовището с път - /I-3/ "Ябланица – Джурово", община Тетевен", в която са предвидени дейности по: рехабилитация на пътя, изграждане на защитни тръби и шахти за отводняване на повърхностни води, на тротоари и бордюри и рехабилитация на съществуващи такива и др.

На място, да огледа извършваните дейности, отиде и зам.-кметът на Община Тетевен – Тони Стоев, придружен от Михаил Куманов – Началник на отдел „Устройство на територията и инвестиционна дейност“ в Община Тетевен.

Младежите-доброволци на Българският младежки Червен кръст при Община Тетевен, които са представители на трите средни училища в гр. Тетевен – СУ „Георги Бенковски“, НПГГСД „Сава Младенов“ и ПГ по СЕУ, проведоха инициатива за опреснителен курс по оказване на Първа долекарска помощ на 30 септември, 2019 г. в салона на Общински съвет. Там те поканиха свои приятели и съученици, а с инициативата бе отбелязан Световния ден на първата помощ. В събитието, освен младежи от Община Тетевен, се включиха и представители на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Събитието имаше за цел да акцентира върху приноса на доброволците, обучени по първа помощ, които спасяват човешкия живот, като бе напомнено, че първа долекарска помощ означава оказването на помощ, която е необходима за непосредственото поддържане на живота на пострадал или болен.

Прожектиран бе филм, продукция на Българския червен кръст, който информира младежите как да реагират при оказване на първа помощ на пострадали при пътни катастрофи с различни видове наранявания. Припомниха се и се разшириха знанията за техниките и уменията в оказването на първа помощ, както и незабавните мерки: в опасните зони – обезопасяване и/или евакуация на пострадалите; при загуба на съзнание - поставяне на пострадалия в стабилно странично положение, контрол на дишането и сърдечната дейност; при проблеми с дишането и сърдечната дейност - изкуствено дишане и извънгръдни притискания на сърцето; при силно кръвотечение - спиране на кръвотечението; при шок - мерки за предотвратяване на шока. Раздадени бяха информационни материали, предоставени от Български червен кръст – град Ловеч.

Милиони хора по света стават жертви от наранявания всяка година, поради неадекватна реакция или липса на навременно оказана първа помощ, ето защо уменията за справяне в спешни ситуации и тяхната актуализация са безценни за всички!

 

В дните от 24 до 27 септември 2019 г. Община Тетевен и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Тетевен организираха уроци по добродетели за деца от 6 до 12 г. и родители и лекция за учители в детски градини, училища и центрове за работа с деца и други институции на тема „Възпитание в добродетели“.

Предвидените шест урока и лекцията бяха изнесени от Любов Миронова, дългогодишен висококвалифициран специалист, оказващ подкрепа на родители и учители за създаване на най-добри условия за хармоничното развитие на децата около тях чрез световно утвърдени методологии на Монтесори педагогика, Валдорфска педагогика, Сугестопеди и др.

Уроците се проведоха с деца над 6 г. и родители в сградата на Община Тетевен, а целта им бе отрано децата да могат да разграничават кое е добро и кое е лошо за тях, като същевременно реагират на заобикалящата ги среда, без да вредят на околните. Разгледани бяха добродетелите Истина, Честност, Почтеност, Искреност, Търсене на знание и Оптимизъм. Чрез различни дейности и интересни игри децата успяваха да се ориентират в ситуации, които е възможно да възникнат в тяхното ежедневие, като същевременно засилиха общуването си с родителите. След последното занимание всички участници получиха грамоти.

Лекцията за учители в детски градини, училища и центрове за работа с деца се проведе на 26 септември и събра над 30 представители от местни образователни структури, които се запознаха с методиката и програмата за възпитание в добродетели, лично разработена от Любов Миронова и се включиха в демонстрационен урок. Бяха представени и методи за справяне в конфликтни ситуации с децата и полезни практики за обясняване на добродетели в училищна среда.

На 23 септември 2019 г. приключи любителският волейболен турнир за „Купата на купите 2019“, който се проведе в гр. Тетевен от ВК „Тетевен Волей“, с финансовата подкрепа на Община Тетевен. 12-тото издание на турнира бе белязано със спечелването на трофея от отбора-домакин, който е основно изграден от младежи от гр. Тетевен. Той върна купата у дома след като тя бе притежание на различни отбори в България няколко години подред. Събитието е традиционно в спортния календар на Община Тетевен, като е свързано с провеждането на Европейската седмица на спорта #BEactive - инициатива на Европейската комисия, насърчаваща спортуването на всички възрасти.

В дните от 20 до 23 септември 2019 г. в зала „Георги Бенковски“ се проведоха 17 срещи, като в състезанието се включиха 8 отбора – „КСВ“ – гр. София,  ВК „Елит“ – гр. Силистра, „Розовите пантери“ – гр. София, ВК „Етър“ – гр. Велико Търново, „Сборная БГ“ – гр. София, „Бам Бам“, „КРИС“ – гр. Варна и домакинът ВК „Тетевен Волей“. „Бам Бам

Припомняме, че тази пролет, отново с подкрепата на Община Тетевен, се проведоха 5 любителски волейболни турнира, които бяха своеобразна квалификация за участие на отборите на „Купата на купите 2019“, а класиралите се първи и втори в тях бяха допуснати на финалния турнир, заедно с домакина, класиран по право.

Шампионът „Тетевен Волей“ спечели с 3:1 срещу втория в класирането ВК „Етър“ – гр. Велико Търново, а сърцатата игра на отбора на „КРИС“ – гр. Варна срещу ВК „Елит“ – гр. Силистра му донесе 3-тото място в надпреварата. Индивидуални награди получиха нападателят на Илиян Иванов от ВК „Тетевен Волей“ – за най-полезен играч, Евгени Трайков от „КРИС“ – гр. Варна – за най-добър разпределител, Мартин Чолаков от ВК „Етър“ – гр. Велико Търново – за най-добър блокировач. За най-добро либеро награда получи Мустафа Сефер от ВК „Елит“ – гр. Силистра, най-добър нападател стана Давиде Бонкомпани от „Розовите пантери“ – гр. София, Анатоли Пенев от „Сборная БГ“ – гр. София получи отличие за Феърплей, Йордан Кирков от „КСВ“ – гр. София стана най-добър посрещач, а Асен Вълев от „Бам Бам“ бе обявен за най-добър изпълнител на сервиз на турнира.

Купата на купите бе връчена на победителите в тазгодишното издание на турнира от Димчо Диков – Главен експерт „Спорт, интеграция, младежки дейности“ в Община Тетевен, от името на д-р Мадлена Бояджиева, Кмет на Община Тетевен, който сподели, че е чудесно, че за поредна година Тетевен посреща спортисти от различни възрасти именно в дните на традиционния Тетевенски есенен панаир и Европейската седмица на спорта #BEactive, защото по този начин културата, спортът и туризма си взаимодействат успешно на местна почва.

 

Традиционният есенен панаир в гр. Тетевен се проведе от 21 до 22 септември 2019 г. Община Тетевен се погрижи да осигури доброто настроение на жителите и гостите на гр. Тетевен, като подготви колоритна програма, включваща както известни певци и групи - любими на всички българи, така и изява на местни фолклорни певци и състави и детско шоу за най-малките.

Официалната програма на панаира бе открита в съботния ден в от д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на Община Тетевен, която поздрави събралите се на площада и им пожела здраве, щастливи мигове и повече поводи за обединение. Музикалното начало бе дадено с песни на обичаната от всички народна певица Николина Чакърдъкова, придружена от Боби Шапков и кръшни хора на Неврокопския танцов ансамбъл. Тя сподели, че се радва да посрещне своя 50 годишен юбилей сред тетевенци, благодари им за обичта, с която я даряват всеки път и поздрави от сцената доц. Георги Хинов – дългогодишен хореограф на нейния ансамбъл, посветил част от творческия си път и на гр. Тетевен. Стотици не спряха да пеят и танцуват заедно с фолклорната изпълнителка, която извиси глас на откритата сцена на пл. „Сава Младенов“ и не остави никой безучастен към веселието, поднасяйки много добро настроение и емоции.

Вечерта пък бе силно наелектризирана от музиката на група D2, която вече 20 години радва почитателите на модерното рок и поп звучене и в последните подгрява редица рок концерти. Деян Каменов и компания разтърсиха публиката както с новите си парчета, така и с неостаряващите хитове, сред които „Две следи“ и „100 години".

След прекрасния концерт, жителите и гостите на община Тетевен се насладиха и на празнична заря.

На следващия ден традиционният панаир продължи с концерт на читалищните състави от община Тетевен. Своите изпълнения представиха изпълнители от НЧ ,,Съгласие – 1869“ – град Тетевен, НЧ ,,Христо Ботев – 1941“ – с. Васильово, НЧ ,,Изгрев 1946“ – с. Градежница, НЧ ,,Ариф Дженин 1961“ – с. Глогово, НЧ ,,Христо Смирненски 1925“ – с. Черни Вит, НЧ ,,Развитие 1931“ – с. Рибарица и НЧ ,,Христо Ботев 1897“ – с. Български извор.

След това денят продължи с много забавление и детски усмивки по време на ,,Чудесата на Боби шоу“. Освен с фокусите и песните, децата бяха впечатление от голямата бяла мечка, като не пропуснаха да се снимат с нея.

Във връзка с изнесена в медии некоректна информация относно спиране на водоподаването в град Тетевен, искам да заявя категорично, че в този мандат 2015-2019 г. за пръв път реално се работи сериозно по решаването на тежкия проблем с водоснабдяването на Тетевен. И в потвърждение на това представяме следната информация. Публично известно е лошото състояние на ВиК мрежата в община Тетевен и в частност в града. Това е следствие на действията и бездействието на няколко общински ръководства назад в годините. Тетевен остана единствената по-голяма община в област Ловеч без реализиран проект за воден цикъл, без подмяна на амортизираната ВиК мрежа и без изградена пречиствателна станция. От години непрекъснато има аварии на водопроводната мрежа, режим на водата и аварийни спирания на водоподаването. До настоящия мандат Общината не е влагала никакви, абсолютно никакви средства за ремонт и подмяна на водопреносната мрежа.

През 2009г. е изработен проект за воден цикъл на гр. Тетевен, за проектирането на който са заплатени 3 050 000 лв. За реализирането на този проект са били необходими около 60 млн. лв. През 2012 и 2013г. са сключени нови четири допълнителни договори за препроектиране на проекта за водния цикъл в Тетевен, като общината е платила още около 100 хил.лв. Този проект така и не е реализиран.

В настоящия мандат не беше възможно да се намери начин за финансиране на такъв голям инфраструктурен проект. Тъй като в област Ловеч няма консолидиран ВиК оператор, т.е. вместо един ВиК оператор на територията на областта, каквото е изискването, има две такива ВиК дружества – Ловеч и Троян, през този програмен период Община Тетевен не може да се възползва от европейските средства за ремонт на водопроводната и канализационната мрежа. Единственият начин за основен ремонт на водопроводната мрежа в този момент е тя да се подменя на етапи и да се търсят външни средства за реализиране на ремонтните дейности. Точно това направихме през изминалите 4 години с подкрепата на Правителството и МРРБ. За периода 2016 г. – 2019 г. Община Тетевен е осигурила целево финансиране от държавата и местни приходи близо 5 млн. лв. за проектиране, строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на нови ВИК съоръжения.

В момента се реализира проект за Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали №33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 на гр. Тетевен, на ниска и висока зона, както и прилежащите улици към нея. Подменят се изцяло водопроводната мрежа и водопроводните отклонения, след което ще бъдат положени нови бордюри, тротоари и асфалтова настилка върху уличното платно. С реализирането на този проект ще бъдат намалени сегашните загуби на вода и авариите в тази част от водопроводната мрежа. В хода на тези дейности се налага спиране на водоподаването в определени часове по време на работата поради изграждане на нови връзки и монтиране на спирателни кранове.Тези спирания са оповестявани по часове на официалния сайт на ВиК АД Ловеч.

Изцяло неверни са твърденията, че причината за спиранията на водата е, че „работниците на фирмата пробиват централен градски водопровод“ и че „в резултат на това в Тетевен вече пети ден няма вода“, както и че „липсва контрол върху работата на изпълнителя, допуснал гафа“. Дейността на фирмата изпълнител е под непрекъснат контрол от страна на фирмата по строителен надзор, както и от експерти и технически лица от общинската администрация. Другата причина за нарушеното водоснабдяване по данни на ВиК АД Ловеч е липсата на вода във водохващането в Рибарица поради продължителния период без валежи. По тази причина от 19 септември е обявен режим на водоподаването в Тетевен от 13ч. да 17ч., който е обявен на сайта на ВиК АД Ловеч.

Водоснабдяването и канализацията и изграждането на пречиствателна станция е болен проблем. Честите аварии и режимът на водата са един от основните проблеми за жителите на град Тетевен. Това не е от вчера или от днес, а се е натрупвало в годините и е напълно разбираемо при изключително амортизираната водопроводна мрежа в населените места, която не е подменяна от десетилетия. За съжаление това е проблем, който някои хора използват, за да правят неверни внушения и да създават напрежение.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню