Телефони за контакти:

 

Сдружение “ТД ВЕЖЕН” 0678/ 52372, GSM  0882 966228
хижа “Вежен” - GSM 0882 966248

 

Хижа Момина поляна  - 0889623087

 

хижа “Бенковски - GSM 0888 502725
Туристическа спалня “Козница” – 0882 966237

 

 

ДОКУМЕНТИ

11 Авг 2016

Списък на изадени Заповеди за прекратяване в община Тетевен - вижте тук


Закон за туризма вижте ТУК.


ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 1.04.2021 г., обн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2021 г., в сила от 6.04.2021 г. тук.


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ЗА 2023г.


Отчет за изпълнение на Програма - Туризъм - 2022 г.


 

Методика за определяне на номинации на кмета на Община Тетевен "Хотелиер на годината" вижте тук.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”, С. ГАЛАТА,ОБЩ. ТЕТЕВЕН, ОБЛ. ЛОВЕШКА

 

       За информация в интернет страницата.

 1. През 1909 г. е открито Народно училище в с. Галата. В частна къща. Училището е смесено. Един учител учи 23 ученика - от тях 20 момчета и 3 момичета. До 1919г. е известно, че училището съществува през година. Училищната сграда е открита през учебната 1936/1937г. Строена е на обществени начала от хората на с. Галата под ръководството на кметството. Гредоред и дялани камъни. "Статистика на образованието в царство България", стр. 326. Национална библиотека - София.  През 50-те години е построен и втори етаж. От с. Галата още не е имало завършили младежи и девойки с необходимото образование. През 60-те години някои младежи от Галата се насочват към учителската професия. Първият  местен учител тогава е бил Сюлейман Рамов - българска филология. В последствие е назначен за директор на училището. Под негово ръководство са построени през 70-те години допълнително шест учебни стаи на два етажа, долепени до съществуващата постройка.    
              На 15. 12. 1985г. през нощта в училището избухва пожар. Унищожен е почти целият втори етаж и покрива, както и цялата училищна документация. За две години училището е възстановено напълно с някои вътрешни архитектурни промени.                        От уч. 1990/91г. до момента - обучението на 8 клас е в Галата.       
              Традиционно през годините учениците от ОУ "Г. Бенковски" - Галата печелят призови места в организираните спортни мероприятия по футбол, борба, лека атлетика.       Училището може да се похвали с множество грамоти, купи, медали, флагчета от участието на учениците в спортни, културно масови, фолклорни и ред още изяви от общински, областни и национални мероприятия.  
                 Училището в момента е на делегиран бюджет с директор – Стоян Асенов Кючуков. Педагогическият персонал в училището се състои от 25 учители, от които 21 са с висше образование.
                 През последните няколко години са извършени основни ремонти на покрива, тоалетните, част от фасадата, двора, коридорите, мивките и е подменена дограмата на училището. Подменени са всички маси и столове в учебните стаи с нови. Всички учебни дъски са бели. Има инсталация на видео наблюдение, обхващащо коридорите и площадките около училището.       
                   Училището участва в програми и може да се похвали със спечелени проекти.
  МТБ се привежда ежегодно във вид, отговарящ на съвременните изисквания.
 2. През уч. 2015/2016 г. в училището се обучават 243 ученика: І -  ІV клас -119 ученика;                                                                                                V – VІІІ клас- 124 ученика;           
                  Сформирани са 6 полуинтернатни групи с обхват 150 ученика: І клас- ПИГ - 25 ученика, ІІ клас ПИГ - 25 ученика, ІІІ клас ПИГ - 25 ученика, ІV „а”клас  ПИГ– 21 ученика, ІV „б”клас  ПИГ– 21 ученика, V клас  ПИГ– 25 ученика, VІ клас  ПИГ– 25 ученика. 
 3. Адрес за контакти:

Основно училище „Георги Бенковски”, с. Галата, общ. Тетевен, обл. Ловеч,                       Ул. „Никола Вапцаров” № 1                                                                                           е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

              Директор: Стоян  Асенов Кючуков- тел. 0893 328 106;                                                        Помощник – директор: Росица Христова Колева- тел. 0887199311;       Счетоводител – Анета Стефанова Симеонова – тел. 0893328154.

 

 

ЦЕЛОДНЕВНА  ДЕТСКА  ГРАДИНА ,,Изгрев”, ул.“Хр.Ботев“ №75

общ.Тетевен,обл.Ловеч-Тел.06908/22-70, е-mail:cdgizgrev@abv.bg

 

Целодневна детска градина „Изгрев“ с.Глогово е учебно-възпитателно заведение в което се отглеждат,възпитават и обучават деца на възраст от 2,6 години  до постъпването им в първи клас,обхванати в четири възрастови групи. Дейностите,според ДОС се осъществяват от квалифицирани учители с полувисше /2/ и висше /6/образование, от които 1 местен и 7 пътуващи. Половината от учителите са на възраст до 25 години- млади,знаещи и можещи.Сградата се намира по средата на селото,на главната улица-„Хр.Ботев“№75,специално построена за детска градина-с просторни занимални и самостоятелни спални Храната за децата се приготвя в самостоятелна кухня  и се сервира в столова,където двусменно по възраст се хранят.През май-2014г, ЦДГ“Изгрев“празнува 30 годишен юбилей.

Според предпочитанията на учителките по групи,издателствата с които работихме през 2015/2016г бяха „Изкуства“ и „Анубис“. За следващата 2016/2017 учебна година има сключени договори с издателсво „Изкуства“,за 5и 6 годишните деца.До настоящия момент отоплението е на твърдо гориво-дърва. След изготвяне на проект,осветлението е подменено с енергоспестяващо,според изискванията на РЗИ-Ловеч.В момента сме в период на обследване за кандидатстване по проект“Енергоефективност“.Предстои подмяна на дограма,покрив,саниране на сградата и монтиране на парно отопление през 2017г

Най-важният фактор  са ДЕЦАТА,които за съжаление прогресивно намаляват.Това още повече амбицира педагогическият колектив,който търси креативни методи и средства за привличане на децата от мах. Джамийска ,която е квартал на с.Градежница,както и намаляване възрастовата граница за прием -2,6г.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХАДЖИ ГЕНЧО”  -   ТЕТЕВЕН ;

ул. „Х.Генчо” № 8; тел / факс: 0678 5 21 83 ;0894484787;

 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

_______________________________________________________________________

 

 

Начално училище „Хаджи Генчо” – гр. Тетевен има вековна  история. То е единственото начално училище на територията на Общината.  Построено е  през 1906 година с дарителството на тетевенеца Хаджи Генчо Гулев. В него учат и живеят заедно най-малките ученици на Тетевен.

Във вековния си път нашето училище е утвърдило присъствието си като една от най-авторитетните образователни институции в града и областта. Многобройни са успехите и отговорните начинания, които училището е търсило и надмогвало като предизвикателства. Те винаги са били свързани с усвояване на новостите в образователния процес.

Към момента в НУ „Х. Генчо” учат 340  ученици, разпределени в 16 паралелки и 1 подготвителна група.

Педагогическият персонал наброява 31 начални учители, в т.ч директор, ПД по УД, психолог.

През годините училищната сграда е разширявана няколко пъти, за да добие днешния си облик на модерно съвременно училище.

Последното дострояване на училището е направено през 2008 година. Новата част включва физкултурен салон, бюфет- трапезария  и пет класни стаи.

През 2015 / 2016 учебна година НУ „Хаджи Генчо” – гр. Тетевен  работи по Национална програма „С грижа за всеки ученик” Модул 3: Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка.

 

Днешното Хаджи-Генчово  училище предоставя възможности за:

 • Мотивирано учене и високи учебни постижения.
 • Целодневна организация на учебния ден.
 • Изграждане на основни нагласи за „учене през целия живот”.
 • Формиране на усещане за успех и значимост.
 • Приобщаване на децата със СОП и осъзнаване на различието.
 • Сътрудничество и партниране с родителите.
 • Диалогичност при разрешаване на конфликти от различен тип.

 

Всяко дете  в Начално училище „Хаджи Генчо ”

 е уникално и значимо:

 • Развива интересите и открива способностите си.
 • Има възможност до твори с въображение и фантазия.
 • Открива, обсъжда  и разрешава възникнали проблеми.
 • Отстоява собствено мнение и формира лична позиция.
 • Усвоява различни знания, умения и компетентности в позитивна и хармонична учебна среда.
 • Докосва толкова вълшебни неща ...

 

Всички учители са висококвалифицирани, с опит и отговорност към професионалните си задължения:

 • Поставят детето  в центъра на образователния процес.
 • Съхраняват традициите и осигуряват приемственост.
 • Притежават умения за работа в екип.
 • Имат възможност да вземат решения и свобода да избират.
 • Реагират творчески на предизвикателствата на съвременното образование.

 

 

 

Контакти:

Тетевен – 5700; ул. „Х.Генчо” № 8; тел / факс: 0678 5 21 83 ; 0894484787;

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

                                    

 

Директор НУ „Х. Генчо” – Ирена Филипова

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“,

С. ЧЕРНИ ВИТ, ОБЩ.ТЕТЕВЕН, ОБЛ. ЛОВЕЧ

 

СПРАВКА

 

Училището е основно и учениците се обучават по учебния план за РИОП –музика, изучавайки народни инструменти и народно пеене.То е едно от старите огнища на просвета в страната– 149 годишна история.Поддържаме традициите на училището, но не лежим на стари лаври и слава.Стремим се, не да бъдем в крак с времето,  а няколко крачки пред него,  да надскочим високо вдигнатата летва от нашите предшественици.

Днес сме средищно и защитено училище, на целодневна организация, работещо по проекти и Национални програми.

Училището участва и печели множество награди в международни и национални конкурси - националния конкурс „Диньо Маринов“, Национален конкурс в Монтана, Национален детски фестивал в Тетевен, Национален конкурс в Сунгурларе, международни  в България,  Полша и Черна гора.

Учениците от училището реализират мечтите си за утрешния ден чрез продължаване на образованието си след 7 клас в среднитемузикални училища на страната ,езикови и природоматематически гимназии, компютърни училища.

Допълнителна информация за училището се намира на сайта на училището /www.daskalo.com/ivtsvet/ , фейсбук страницата /Основно училище „Георги Бенковски“, с.Черни Вит/

Контакти: тел.0893328125

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

                   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

СУ „Георги  Бенковски”  - училище  с  над  стогодишна  история, предлага   равен  достъп  до  образование  и  възможности  за  обучение  и  възпитание  на  над  500  ученици  в  дневна и  самостоятелна  форма  на обучение. Те  успешно   се  представят  на  изпитите  от  външното  оценяване  и  на  държавните  зрелостни  изпити, а  голяма   част  от  завършващите  ученици  продължават  образованието  си  във  висшите  учебни  заведения.

Днес   училището  разполага  с   модерна  и  съобразена  със  съвременните  изисквания  материална  база: просторни  и  добре  оборудвани  кабинети, четири  компютърни  зали, три  от  които  оборудвани  с  терминални  компютърни  решения,   информационен  център, богат  библиотечен  фонд, спортна  зала  и  спортни  площадки, площадка  с  фитнес  уреди  на  открито, тенис  маса  на  открито, кабинет  по  туризъм, кабинет  по  предприемачество, ресурсен  и  методически  кабинети, медицински  кабинет, училищен  стол, видеонаблюдение и  охрана, озвучителна  система, която  се  използва и  като  радиоуредба,  добре  поддържано  и  оформено  дворно  пространство.  В  кабинета  по  туризъм  са  изградени    две  работни  места  за  провеждане  на  практическото  обучение по  „Организация  и  функциониране  на  кухнята” и  „Организация  и  функциониране  на  ресторанта”.

Успехите  на училището  като  организация  се  дължат  най – вече  на  персонала, който  работи  в  училище, на  екипния  дух,  атмосферата  на  толерантност  и  партньорство – водещи  принципи  на   училищния  организационен живот. В  СУ  „Георги  Бенковски”  работят  63 служители, от  които  50 преподаватели - високо  квалифицирани, мотивирани, ангажирани  и  отговорни. Те  ежедневно  полагат  усилия  за    личностното  израстване  на  нашите  ученици, непрекъснато  адаптират  своите  образователни  методи  към  съвременните  изисквания   за  ориентиране  на  образователния  процес  към  развитие    потенциала  на  ученика.  Наред  с  преподавателите  по  различните  учебни  предмети, в  училището  работят педагогически  съветник, четирима възпитатели, ресурсен  учител  и  психолог, които  подпомагат  обучението  и  възпитанието  на  ученици  със  специални  образователни  потребности. СОУ „Георги  Бенковски” – гр. Тетевен, което  е  средищно  за  селата  Бабинци, Гложене и  Васильово,  вече пета година осигурява  възможност  за  целодневна  организация  на  учебния  процес. Целодневната  организация  включва  пълния  образователен  цикъл –  самоподготовка, дейности  по  интереси, отдих  и  игри, хранене.   

 Включването  на  повече  ученици  в  целодневната  организация  на  учебния  процес  играе  положителна  роля  както   по  отношение  справянето  на  учениците  с  учебния  материал, така  и  по  отношение  уплътняването  на  свободното  време  на  учениците  с  дейности, които  насърчават  личностното  им  развитие. 

Като  част  от  процеса  на  приобщаващо  образование,  от  началото  на  календарната  2016  година  СУ „Георги  Бенковски” – гр. Тетевен  работи  по  проект  „Подкрепа  за  равен  достъп  и  личностно  развитие”   по  ОП  „Наука  и  образование  за  интелигентен  растеж”. Целта  на  проекта  е  осигуряване  на  условия  за  навременно  откриване  на  обучителните  затруднения  при  децата  и учениците   и  за  интервенция   и  допълнителна  подкрепа  за  преодоляването  им, за  подкрепа  за  личностното  им  развитие.

Гордост  и  предимство  за   училището  са  възможностите, които  то  предлага  за  прием  след  завършен  VII клас  и  след  завършено  основно  образование. Паралелката  – профил  „Природоматематически – информационни  технологии”  с  разширено  изучаване  на  английски  език  и  профилиращи  предмети – математика, английски  език, информационни  технологии, биология  и  здравно  образование  и   паралелките   след  VIII клас  - профил  „Предприемачество  и бизнес”  и  професионалната  паралелка  - професия  „Хотелиер”, специалност  „Организация  на  хотелиерството”  са  актуални  и  ориентирани  към  нуждите  на  пазара  на  труда  и  създават  възможности  за  успешна  реализация  на  учениците, които  се  обучават  в  тях. Часовете  по  профилирана  и  професионална  подготовка  се  водят  от  отлично подготвени  специалисти, обучението  е  с  практическа  насоченост, а  основна  цел  на  подготовката  е  развитие  на  инициативност  и  креативност, на  предприемачески  дух  у  учениците, насърчаване  на  обучение  през  целия  живот  и  непрекъснато  самоусъвършенстване.

СУ „Георги  Бенковски” – гр. Тетевен има  традиции  в  извънкласните  дейности  и  училищния  живот.  В  училището  работят  с  ученици  в  различни  области следните  клубове – клубът по  география  и  икономика  „Атлас”, чийто  ежегодни  изяви  са  истински  празници  за  училищната  общност, клубът „Млади  възрожденци”,който  е  част  от  Общобългарския  комитет  „Васил  Левски”, клубовете  „Благородно  сърце”, „Екология  и  приложно  изкуство”,  „Изобразително  изкуство”, ”Улилищна  уеб  страница”, „Графичен  дизайн  и  реклама”, ученическата  фирма  „Млад  мениджър”, мажоретен  състав,  училищен  хор  и  фолклорна  група, противопожарният  отряд „Млад  огнеборец”. Част  от   динамичния  училищен  живот  са  традиционните  коледни  и  великденски  благотворителни  акции  за  подкрепа  на  ученици  в  неравностойно  социално  положение, организираните  от  ученическата  ни  фирма коледни и  първомартенски  изяви, отбелязването  на  значими  дати, участието  в  конкурси,  изложби, олимпиади, еко мероприятия, кампании  за  популяризиране  на  добри  практики. Значими  са  успехите   в  областта  на  спорта  и  спечелените  призови  места  на  общински  и  областни  състезания.  Училищният  отбор по  волейбол – юноши  XI XII клас,  няколко  поредни  години  се  класира  за  финалния  етап  на  Ученическите  игри.

Освен  традиционно  добрите  партньорски  взаимоотношения с читалище  „Съгласие”  и  Общински  детски  комплекс,  с  МКБППМН  и  с  Комисията  за  детето  към  Община  Тетевен, с  отдел  „Закрила  на  детето”  към  дирекция  „Социално  подпомагане”,  с  Център  за  обществена  подкрепа – Община  Тетевен, с РУП – гр. Тетевен, с  клуб  по  „Медицинска  биофизика“, училищният  екип  успешно  партнира с  Общобългарски  комитет  „Васил  Левски“  чрез  учредяването  и  активната  дейност  на  клуб  „Млади  възрожденци“ , с  „Център  за  приобщаващо  образование“ , с  който  работи  по  съвместен   проект  „С  поглед  към  бъдещето – училището  има  смисъл“ , с  Районен  съд – гр. Тетевен  чрез  работата  по  проект  „Познатата  и  непозната  съдебна  система“, с  информационните   бюра  на  европейските  институции  в  България  по  реализирането  на  съвместни  инициативи  за  подобряване  на  гражданското  образование  в  България. Училището  има ползотворни  взаимоотношения  с  водещите  спортни  клубове  в  община Тетевен – волейболен  клуб  „Тетевен  Волей“, спортен клуб  по  ориентиране  „Вежен“,  клуб  по  борба – гр. Тетевен. Голяма  част  от  най-успешните  състезатели  на  клубовете  са  ученици  на  СОУ „Георги  Бенковски“ – гр. Тетевен.

СУ „Георги  Бенковски” – гр. Тетевен, което  е  най-голямото  в  общината  и  едно  от  водещите  в  областта,  непрекъснато  се  стреми  не  само  да  подобрява  качеството  на  образователните  услуги, които  предлага, но  и  да  разширява  хоризонтите  на  възпитаниците, да  им  осигурява  вълнуващи  нови  перспективи    чрез  реализиране  на  значими проекти  и  инициативи  и  учене  чрез  правене, да  приобщава  към  каузата  си  и  да  се  превръща  в  център  в  живота  на  местната  общност.

 

 

Адрес

гр. Тетевен  5700

обл. Ловеч;

ул. “Кардан” №14

 

Телефони за  контакт:

 

Дирекция:  0678/ 52082;

Зам. дирекция: 0678/52436;

Канцелария и
гл. счетоводител: 0678/52389

E-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www. sougb.com

 

Директор: Маринела  Маркова

тел. 0878 603424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню