На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №596/17.08.2016 г. на Кмета на Община Тетевен е РАЗРЕШЕНО на Васил Иванов Петров  да възложи за своя сметка изработването на ПИПУП-ПРЗ в обхват: УПИ ІХ-299 и IV-299, кв. 38 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на общинска администрация, етаж I, стая №103.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

На основание чл. 149, ал. 1, във връзка с чл. 150, от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица (ЗЛ), че със Заповед №584/15.08.2016 г. на кмета на Община Тетевен, е одобрен ПИПУП – ПР, съставна част на КПИИ за УПИ I-34, масив 129, по ПУП – ПР на с. Рибарица, обл. Ловеч и издадено от Главния архитект на Община Тетевен,Разрешение за строеж №34/15.08.2016 г. на за обект: „Преустройство на съществуваща двуетажна сграда с предназначение „ресторант – чеверме“, в многофункционална офис – сграда на основно, ниско, свободно разположено застрояване“ (с сграда с идентификатор 62579.129.592.1 по КККР на с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч), с местоположение  УПИ I-34, масив 129, по ПУП – ПР на с. Рибарица, обл. Ловеч.

Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от ЗЛ по чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд гр. Ловеч.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на Община Тетевен, етаж 1, стая 103.

Кметът на Община Тетевен – Д-р Мадлена Бояджиева кани жителите на общината

на 22.08.2016 год. /понеделник/ от 16.00 часа в салона на Община Тетевен за участие в

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на  проект на План за финансово оздравяване на Община Тетевен

Очакваме Вашите предложения, мнения и препоръки до 19.08.2016 г. в Информационен център на Общината или на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проектът на план за финансово оздравяване на община Тетевен може да видите тук.

ОБЯВА

13 Авг 2016

Със заповед № ОХ – 547 /19.07.2016 г.на министъра на отбраната на Република България сеобявяват длъжности за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите ,Военноморските сили и Централно военно окръжие, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурси. 

Срок за подаване на документи от кандидатите в съответната териториална структура за водене на военния отчет  обявен в заповедта  е  до  14.09.2016 г.

               Срок за провеждане на конкурсите  е до 14.10.2016 г.

За изискванията на които трябва да отговарят кандидатите, обявените свободни  места по длъжности , както и за начина наизготвяне и подаване на пълния  набор от документи можете да получите точна и пълна информация в 

„Офиса за водене на военен отчет”  в община Тетевен  в сградата на общинската администрация.    

Телефон за контакти: 0678 /52333;

„Военно окръжие” – Ловеч;

тел.068/ 603972; 603973

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню