Парламентарни избори 2017

СЪОБЩЕНИЕ

18 Ное 2016

Уважаеми съграждани,

Във връзка с подобряване на проводимостта на речните легла и отговорностите на кметовете на общини по чл. 140, ал. 4 от Закона за водите, през месец юни е извършен  контрол от Басейнова дирекция „Дунавски район“  – Плевен в участъците с намалена проводимост на речните легла в урбанизираните територии в община Тетевен.

С Констативен протокол № 1-РЗ-39 от 08.06.2016 г. е установено наличие на храстова растителност и единични дървета в участък от река Бели Вит, попадащ в регулационните граници на община Тетевен, от пътен мост на кв. Пеновото до пешеходен мост на ул. „Бели Вит“ – м. „Ключ“.

На Община Тетевен е издадено предписание от Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен със срок 28.11.2016г. да се предприемат необходимите действия от Кмета на общината за осигуряване проводимост на коритото на р. Бели Вит в определения участък. Описаните при огледа на участъка дървета са наклонени към реката и при високи води могат да паднат в речното корито и да предизвикат завиряване и нанасяне на материални щети. Част от дърветата са в непосредствена близост до подпорната стена на ул. „Бели Вит“ и компрометират нейната конструкция.

За извършване на дейностите по изпълнение на предписанието е издадено Разрешително № Докл. 82(1)/2.11.2016 г. на Кмета на Община Тетевен за отсичане на описаните дървета. След приключване на сечта, коритото ще бъде почистено от клони и трупи.

 Санкцията за неизпълнение на предписанието на Басейнова дирекция „Дунавски район“  – Плевен  в съответния срок е до 5000 лв.

Община Тетевен

  • Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и реда за издаване на сертификат клас B вижте ТУК
  • Образци към наредбата вижте ТУК

 

ГРАДСКА АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

 

Маршрут/линия тръгва пристига
 Градска   линия №1Г-   понеделник – петък
Гараж - Пеново 6:05 6:10
Пеново - Вежница 6:20 6:35
Вежница - Скрибътна 6:40 7:04
Скрибътна - Вежница 7:05 7:29
Вежница - Пеновото 7:30 7:50
Пеновото - Вежница 8:00 8:20
Вежница - Пеновото 8:30 8:49
Пеновото - гараж 8:50 9:00
Гараж - Пеново 11:50 11:59
Пеново - Вежница 12:00 12:29
Вежница - Скрибътна 12:30 13:00
Скрибътна - Вежница 13:15 13:45
Вежница - Пеновото 14:00 14:20
Пеновото - Вежница 14:30 14:50
Вежница - гаража 15:00 15:15
Гаража - Скрибътна 16:00 16:14
Скрибътна – Вежница 16:15 16:44
Вежница – Скрибътна 16:45 17:09
Скрибътна – Вежница 17:10 17:39
Вежница - Пеновото 17:40 18:00
Пеновото - Вежница 18:15 18:35
Вежница - Пеново 18:40 18:59
Пеново - Вежница 19:00 19:20
Вежница - гараж 19:30 19:40

 

Маршрут/линия тръгва пристига
 Градска  линия №1ГН - неделя
Гараж– Скрибътна 8:45 8:59
Скрибътна – Вежница 9:00 9:29
 Вежница - Пеновото  9:30 9:49
Пеновото –   Гараж 9:50 10:00
 Гараж - Пеновото  11:50 11:59
Пеновото –   Вежница 12:00 12:20
 Вежница - Пеновото  12:30 12:50
Пеновото –   Гараж 13:00 13:10
Гараж– Скрибътна 16:15 16:29
Скрибътна – Вежница 16:30 16:59
 Вежница - Пеновото  17:00 17:20
Пеновото –   Гараж 17:30 17:40
 Градска линия №1ГС -   събота и празнични дни
Гараж– Скрибътна 8:45 8:59
Скрибътна – Вежница 9:00 9:29
 Вежница - Пеновото  9:30 9:49
Пеновото –   Гараж 9:50 10:00
 Гараж - Пеновото  11:50 11:59
Пеновото –   Вежница 12:00 12:20
 Вежница - Пеновото  12:30 12:50
Пеновото –   Гараж 13:00 13:10
Гараж– Скрибътна 16:15 16:29
Скрибътна – Вежница 16:30 16:59
 Вежница - Пеновото  17:00 17:20
Пеновото –   Вежница 17:30 17:59
Вежница – Гараж 18:00  

„НА-ТО“ ЕООД – гр. Тетевен - 0888295254

Тетевен – Ахтопол  -  Тетевен

  1.  От Тетевен :  5.30 ч. -  понеделник, сряда, петък     –  01.VІ – 01.ІХ
  2.  От Ахтопол :9.15 ч. -  вторник, четвъртък, неделя –  01.VІ – 01.ІХ

                                                “РАР-Валенсия” ЕООД  -  0888725036

ГЛОГОВО – ЛОВЕЧ - ГЛОГОВО

От Глогово

От Ловеч

Понеделник - Петък 7,30 ч. 12,00 ч.

ЕТ ”Симо Илиев“ – Кр. Илиев”- Градежница - 0889350432

Тетевен – Малка Желязна - Тетевен   

    от Тетевен :            11.30 ч.  -  понеделник, сряда, петък

    от М.Желязна :       7.40 ч.  -  понеделник, сряда, петък

  

„Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение „Ремонт на СОУ „Георги Бенковски“ в гр. Тетевен” за кандидатстване на община Тетевен по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и последващо управление и отчитане на дейностите по одобрения проект“

1. Информация за публикуване вижте тук.

2. Обява вижте тук.

3. Документация вижте тук.

4. Образци на документи вижте тук.

5. Проект на договор вижте тук.

6. Техническа спецификация вижте тук. 

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти вижте тук.                      

Съобщение в АОП вижте тук.

Протокол от работата на комисията вижте тук.

Договор №455 от 16.09.2016 г. вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню