ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ИСО

04 Авг 2016

ИСО

ХАРТА НА КЛИЕНТА

ЕТИЧЕН КОДЕКС

БЮДЖЕТИ

04 Авг 2016

БЮДЖЕТИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

За управление на цикъла на обществените поръчки в Община Тетевен  вижте тук. 

ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ

Култура - документи

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню