СУ „Георги  Бенковски”  - училище  с  над  стогодишна  история, предлага   равен  достъп  до  образование  и  възможности  за  обучение  и  възпитание  на  над  500  ученици  в  дневна и  самостоятелна  форма  на обучение. Те  успешно   се  представят  на  изпитите  от  външното  оценяване  и  на  държавните  зрелостни  изпити, а  голяма   част  от  завършващите  ученици  продължават  образованието  си  във  висшите  учебни  заведения.

Днес   училището  разполага  с   модерна  и  съобразена  със  съвременните  изисквания  материална  база: просторни  и  добре  оборудвани  кабинети, четири  компютърни  зали, три  от  които  оборудвани  с  терминални  компютърни  решения,   информационен  център, богат  библиотечен  фонд, спортна  зала  и  спортни  площадки, площадка  с  фитнес  уреди  на  открито, тенис  маса  на  открито, кабинет  по  туризъм, кабинет  по  предприемачество, ресурсен  и  методически  кабинети, медицински  кабинет, училищен  стол, видеонаблюдение и  охрана, озвучителна  система, която  се  използва и  като  радиоуредба,  добре  поддържано  и  оформено  дворно  пространство.  В  кабинета  по  туризъм  са  изградени    две  работни  места  за  провеждане  на  практическото  обучение по  „Организация  и  функциониране  на  кухнята” и  „Организация  и  функциониране  на  ресторанта”.

Успехите  на училището  като  организация  се  дължат  най – вече  на  персонала, който  работи  в  училище, на  екипния  дух,  атмосферата  на  толерантност  и  партньорство – водещи  принципи  на   училищния  организационен живот. В  СУ  „Георги  Бенковски”  работят  63 служители, от  които  50 преподаватели - високо  квалифицирани, мотивирани, ангажирани  и  отговорни. Те  ежедневно  полагат  усилия  за    личностното  израстване  на  нашите  ученици, непрекъснато  адаптират  своите  образователни  методи  към  съвременните  изисквания   за  ориентиране  на  образователния  процес  към  развитие    потенциала  на  ученика.  Наред  с  преподавателите  по  различните  учебни  предмети, в  училището  работят педагогически  съветник, четирима възпитатели, ресурсен  учител  и  психолог, които  подпомагат  обучението  и  възпитанието  на  ученици  със  специални  образователни  потребности. СОУ „Георги  Бенковски” – гр. Тетевен, което  е  средищно  за  селата  Бабинци, Гложене и  Васильово,  вече пета година осигурява  възможност  за  целодневна  организация  на  учебния  процес. Целодневната  организация  включва  пълния  образователен  цикъл –  самоподготовка, дейности  по  интереси, отдих  и  игри, хранене.   

 Включването  на  повече  ученици  в  целодневната  организация  на  учебния  процес  играе  положителна  роля  както   по  отношение  справянето  на  учениците  с  учебния  материал, така  и  по  отношение  уплътняването  на  свободното  време  на  учениците  с  дейности, които  насърчават  личностното  им  развитие. 

Като  част  от  процеса  на  приобщаващо  образование,  от  началото  на  календарната  2016  година  СУ „Георги  Бенковски” – гр. Тетевен  работи  по  проект  „Подкрепа  за  равен  достъп  и  личностно  развитие”   по  ОП  „Наука  и  образование  за  интелигентен  растеж”. Целта  на  проекта  е  осигуряване  на  условия  за  навременно  откриване  на  обучителните  затруднения  при  децата  и учениците   и  за  интервенция   и  допълнителна  подкрепа  за  преодоляването  им, за  подкрепа  за  личностното  им  развитие.

Гордост  и  предимство  за   училището  са  възможностите, които  то  предлага  за  прием  след  завършен  VII клас  и  след  завършено  основно  образование. Паралелката  – профил  „Природоматематически – информационни  технологии”  с  разширено  изучаване  на  английски  език  и  профилиращи  предмети – математика, английски  език, информационни  технологии, биология  и  здравно  образование  и   паралелките   след  VIII клас  - профил  „Предприемачество  и бизнес”  и  професионалната  паралелка  - професия  „Хотелиер”, специалност  „Организация  на  хотелиерството”  са  актуални  и  ориентирани  към  нуждите  на  пазара  на  труда  и  създават  възможности  за  успешна  реализация  на  учениците, които  се  обучават  в  тях. Часовете  по  профилирана  и  професионална  подготовка  се  водят  от  отлично подготвени  специалисти, обучението  е  с  практическа  насоченост, а  основна  цел  на  подготовката  е  развитие  на  инициативност  и  креативност, на  предприемачески  дух  у  учениците, насърчаване  на  обучение  през  целия  живот  и  непрекъснато  самоусъвършенстване.

СУ „Георги  Бенковски” – гр. Тетевен има  традиции  в  извънкласните  дейности  и  училищния  живот.  В  училището  работят  с  ученици  в  различни  области следните  клубове – клубът по  география  и  икономика  „Атлас”, чийто  ежегодни  изяви  са  истински  празници  за  училищната  общност, клубът „Млади  възрожденци”,който  е  част  от  Общобългарския  комитет  „Васил  Левски”, клубовете  „Благородно  сърце”, „Екология  и  приложно  изкуство”,  „Изобразително  изкуство”, ”Улилищна  уеб  страница”, „Графичен  дизайн  и  реклама”, ученическата  фирма  „Млад  мениджър”, мажоретен  състав,  училищен  хор  и  фолклорна  група, противопожарният  отряд „Млад  огнеборец”. Част  от   динамичния  училищен  живот  са  традиционните  коледни  и  великденски  благотворителни  акции  за  подкрепа  на  ученици  в  неравностойно  социално  положение, организираните  от  ученическата  ни  фирма коледни и  първомартенски  изяви, отбелязването  на  значими  дати, участието  в  конкурси,  изложби, олимпиади, еко мероприятия, кампании  за  популяризиране  на  добри  практики. Значими  са  успехите   в  областта  на  спорта  и  спечелените  призови  места  на  общински  и  областни  състезания.  Училищният  отбор по  волейбол – юноши  XI XII клас,  няколко  поредни  години  се  класира  за  финалния  етап  на  Ученическите  игри.

Освен  традиционно  добрите  партньорски  взаимоотношения с читалище  „Съгласие”  и  Общински  детски  комплекс,  с  МКБППМН  и  с  Комисията  за  детето  към  Община  Тетевен, с  отдел  „Закрила  на  детето”  към  дирекция  „Социално  подпомагане”,  с  Център  за  обществена  подкрепа – Община  Тетевен, с РУП – гр. Тетевен, с  клуб  по  „Медицинска  биофизика“, училищният  екип  успешно  партнира с  Общобългарски  комитет  „Васил  Левски“  чрез  учредяването  и  активната  дейност  на  клуб  „Млади  възрожденци“ , с  „Център  за  приобщаващо  образование“ , с  който  работи  по  съвместен   проект  „С  поглед  към  бъдещето – училището  има  смисъл“ , с  Районен  съд – гр. Тетевен  чрез  работата  по  проект  „Познатата  и  непозната  съдебна  система“, с  информационните   бюра  на  европейските  институции  в  България  по  реализирането  на  съвместни  инициативи  за  подобряване  на  гражданското  образование  в  България. Училището  има ползотворни  взаимоотношения  с  водещите  спортни  клубове  в  община Тетевен – волейболен  клуб  „Тетевен  Волей“, спортен клуб  по  ориентиране  „Вежен“,  клуб  по  борба – гр. Тетевен. Голяма  част  от  най-успешните  състезатели  на  клубовете  са  ученици  на  СОУ „Георги  Бенковски“ – гр. Тетевен.

СУ „Георги  Бенковски” – гр. Тетевен, което  е  най-голямото  в  общината  и  едно  от  водещите  в  областта,  непрекъснато  се  стреми  не  само  да  подобрява  качеството  на  образователните  услуги, които  предлага, но  и  да  разширява  хоризонтите  на  възпитаниците, да  им  осигурява  вълнуващи  нови  перспективи    чрез  реализиране  на  значими проекти  и  инициативи  и  учене  чрез  правене, да  приобщава  към  каузата  си  и  да  се  превръща  в  център  в  живота  на  местната  общност.

 

 

Адрес

гр. Тетевен  5700

обл. Ловеч;

ул. “Кардан” №14

 

Телефони за  контакт:

 

Дирекция:  0678/ 52082;

Зам. дирекция: 0678/52436;

Канцелария и
гл. счетоводител: 0678/52389

E-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www. sougb.com

 

Директор: Маринела  Маркова

тел. 0878 603424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”, С. ГАЛАТА,ОБЩ. ТЕТЕВЕН, ОБЛ. ЛОВЕШКА

 

       За информация в интернет страницата.

 1. През 1909 г. е открито Народно училище в с. Галата. В частна къща. Училището е смесено. Един учител учи 23 ученика - от тях 20 момчета и 3 момичета. До 1919г. е известно, че училището съществува през година. Училищната сграда е открита през учебната 1936/1937г. Строена е на обществени начала от хората на с. Галата под ръководството на кметството. Гредоред и дялани камъни. "Статистика на образованието в царство България", стр. 326. Национална библиотека - София.  През 50-те години е построен и втори етаж. От с. Галата още не е имало завършили младежи и девойки с необходимото образование. През 60-те години някои младежи от Галата се насочват към учителската професия. Първият  местен учител тогава е бил Сюлейман Рамов - българска филология. В последствие е назначен за директор на училището. Под негово ръководство са построени през 70-те години допълнително шест учебни стаи на два етажа, долепени до съществуващата постройка.    
              На 15. 12. 1985г. през нощта в училището избухва пожар. Унищожен е почти целият втори етаж и покрива, както и цялата училищна документация. За две години училището е възстановено напълно с някои вътрешни архитектурни промени.                        От уч. 1990/91г. до момента - обучението на 8 клас е в Галата.       
              Традиционно през годините учениците от ОУ "Г. Бенковски" - Галата печелят призови места в организираните спортни мероприятия по футбол, борба, лека атлетика.       Училището може да се похвали с множество грамоти, купи, медали, флагчета от участието на учениците в спортни, културно масови, фолклорни и ред още изяви от общински, областни и национални мероприятия.  
                 Училището в момента е на делегиран бюджет с директор – Стоян Асенов Кючуков. Педагогическият персонал в училището се състои от 25 учители, от които 21 са с висше образование.
                 През последните няколко години са извършени основни ремонти на покрива, тоалетните, част от фасадата, двора, коридорите, мивките и е подменена дограмата на училището. Подменени са всички маси и столове в учебните стаи с нови. Всички учебни дъски са бели. Има инсталация на видео наблюдение, обхващащо коридорите и площадките около училището.       
                   Училището участва в програми и може да се похвали със спечелени проекти.
  МТБ се привежда ежегодно във вид, отговарящ на съвременните изисквания.
 2. През уч. 2015/2016 г. в училището се обучават 243 ученика: І -  ІV клас -119 ученика;                                                                                                V – VІІІ клас- 124 ученика;           
                  Сформирани са 6 полуинтернатни групи с обхват 150 ученика: І клас- ПИГ - 25 ученика, ІІ клас ПИГ - 25 ученика, ІІІ клас ПИГ - 25 ученика, ІV „а”клас  ПИГ– 21 ученика, ІV „б”клас  ПИГ– 21 ученика, V клас  ПИГ– 25 ученика, VІ клас  ПИГ– 25 ученика. 
 3. Адрес за контакти:

Основно училище „Георги Бенковски”, с. Галата, общ. Тетевен, обл. Ловеч,                       Ул. „Никола Вапцаров” № 1                                                                                           е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

              Директор: Стоян  Асенов Кючуков- тел. 0893 328 106;                                                        Помощник – директор: Росица Христова Колева- тел. 0887199311;       Счетоводител – Анета Стефанова Симеонова – тел. 0893328154.

 

 

Представяне на Основно училище”Георги Бенковски” село Рибарица

 

Адрес:

Село Рибарица

Ул.”Захари Стоянов”№1

e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

тел. 0690223-25

директор – Татяна Кръстева Лалева – тел.0889636558

 

 

Основно училище”Георги Бенковски” е училище с дълга история.Вече 122 години на територията на прекрасното село Рибарица-”перлата” на Тетевенска община се осъществява образователно дело.

В училището се обучават ученици от І до VІІІ клас.

От 2009 година училището е включено в Списъка на защитените училища в България.

Освен задължителните общообразователни знания в ОУ”Георги Бенковски” учениците са включени и в занимания по интереси,сред тях тенис на маса,народни танци и готварство.

 Днес училището преживява труден период.Демографския срив засяга най-вече малките училища, каквото е нашето.Въпреки трудностите и изпитанията на времето, екипът на училището се стреми да даде необходимите знания,да възпитава учениците в патриотизъм,честност и добрата.Нашите ученици да бъдат носители и продължители на славните традиции в областта на учението,спорта и съхраняване на родолюбивия дух на балканджията. Всички наши ученици /въпреки скептичните мнения на някои за селските училища/продължават образованието си в по-горен етап в елитните училища на областта и страната.

 

 

Основно училище „Васил Левски” с. Български извор

ОУ ”В.Левски” с.Български извор е общинско училище с дневна форма на обучение. Основано е през 1879 г. като светско училище. Преди това е било класно училище. Училището е със 137 годишна история  и с богати традиции в опазване на българщината и развитие на българския дух.  В образователно-възпитателния процес работят 11 квалифицирани педагози.   Ученици от училището участват активно в многобройните културни и спортни мероприятия на община Тетевен.

През учебната 2015/2016 г. се обучават 107 ученика от І до VІІІ клас .

Адрес : 5733 с.Български извор,ул.”Христо Ботев” №15

Тел. : директор – 0886403051 ; счетоводство – 0886304093

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

НУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – с. БАБИНЦИ

 

Най – малкото село в общината, намиращо се на 1100 м. надморска височина.

Училището е общинско, с дневна форма на обучение и с целодневна организация на учебния ден. Учебния процес се осъществява от квалифицирани учители в слети паралелки.

Училището разполага с две класни стаи, компютърен кабинет, самостоятелен щанд за раздаване на храна.

От 2008 г. НУ „Любен Каравелов“ е включено в Списъка на защитените училища в България.

Работим по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“ и участваме в НП  „Квалификация на педагогическите специалисти“; НП „ИКТ в училище“

         За контакти:с.Бабинци, общ.Тетевен,обл.Ловеч, ул.”Главна” 15,                                             пощ.код 5726,тел.0678 5 47 24,  e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Директор:Севдалина Манева тел.:0886565526

 

 

 

Спортни клубове, извършващи спортно – състезателна дейност на територията на община Тетевен

 

 

На територията на община Тетевен има11/единадесет / действащи спортни клуба:

 1. СК по ориентиране „Вежен“- гр.Тетевен, ул. „Ив. Вазов“ № 7, Стефан Христов Стефанов
 2. СК по тенис на маса „Тетевен“- гр.Тетевен, ул. „Трети март“ № 33, Северин Асенов Байдуловски – председател;
 3. СК по борба „Тетевен“- гр.Тетевен, ул. „Ив. Фурнаджиев“ № 7, Симеон Милев Симеонов – председател;
 4. СК по футбол „Олимпик 2000“- гр.Тетевен, ул. „Трети март“ № 33, Страхил Димчев Симеонов – председател;
 5. СК по футбол „Светкавица“- с.Градежница, ул. „Хр. Ботев“ № 2, Атанас Русинов Сираков – председател;
 6. СК по волейбол „Тетевен волей“- гр.Тетевен, ул. „Трети март“ № 33, Иван Романов Цветков – председател;
 7. СК по футбол „Пещера“- с.Галата, ул. „Васил Левски“ № 40, Руси Стефанов Добревски – председател;
 8. СК по футбол „Г. Бенковски“-Тетевен, ул. „Лечо Гайдаря“ № 34, Павел Николаев Тодоров – председател;
 9. СК по футбол „Озрен“- с. Голям извор, Венцислав Веселинов Маринов – председател;
 10. „Сдружение клуб пешеходен туризъм „Царичина“-Тетевен, ул. „Ив. Вазов“ № 9, Пепа Христова Кунинчанска– председател;
 11. СК по футбол „Вихър“ – с. Глогово, Маньо Асенов Алдинов – председател.

 

 

 

 

СПОРТНИ КЛУБОВЕ, РАЗВИВАЩИ ДЕТСКО – ЮНОШЕСКА ШКОЛА:

 

-СК по волейбол „Тетевен волей“/детско – юношеска школа с около 100 деца от различни възрастови групи, престижно представили се в турнири и състезания от Държавен календар на БФВ, участия по Спортен календар на община Тетевен и Ученически спортни игри/;

 -СК по борба „Тетевен“ / ДЮШ е съставена от 23 спортисти, отличени със златни, сребърни и бронзови отличия както от Държавно първенство от Календара на БФБ, така и от престижни международни състезания и турнири, провежда секръг от Държавното първенство по Спортен календар на община Тетевен/;

 - СК по ориентиране „Вежен“/ДЮШ с около 30 спортисти, завоювали  1-во, 2-ро и 3-то място от проведени държавни състезания и купи по Календара на БФЛА, провежда се кръг от Държавното първенство /Купа „Тетевен“/ по Общински спортен календар/;

- СК по тенис на маса „Тетевен“ има развита тренировъчна програма,по която тренират около 10 деца, участващи в ученически първенства и в спортни мероприятия по Спортен календар на община Тетевен;

 - СК по футбол „Пещера“- Галата /има мъжки отбор, играе се на областно равнище, участват в мероприятия по Спортен календар на община Тетевен и Ученически спортен календар/

 - СК по футбол „Светкавица“- Градежница /изградена ДЮШ, юношите и мъжете играят на областно ниво; създаден е футболен отбор от девойки, представящи се успешно в Държавното първенство по футбол; участие в Ученически спортни игри/;

- СК по футбол „Олимпик 2000“ /изградена ДЮШ, играе се на областно ниво; участия в Ученически спортни игри/;

         - СК по футбол „Георги Бенковски“- Тетевен /изградена ДЮШ – момчета 7 г. и момчета 9 г., играещи в Междуобластна група по Държавен календар на БФФ, участия в Ученически игри и в общински мероприятия, заложени в Спортен календар на община Тетевен/;

         - СК по футбол „Озрен“- Голям извор /има мъжки отбор по футбол и се изгражда ДЮШ, участва в Спортен календар на община Тетевен/;

         - СК по футбол „Вихър“- Глогово /има ДЮШ, участваща в мероприятия по Спортен календар на община Тетевен/;

         - „Сдружение клуб по пешеходен туризъм „Царичина“- Тетевен /организира Национален ученически туристически събор по Спортен календар на община Тетевен, участва в масови мероприятия/.

 

Документи

11 Авг 2016

Заповед №110/08.02.2010 г. относно формулите и правилата за разпределение на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование за 2010 г. между общинските учебни и детски заведения на територията на Община Тетевен - виж тук ...

 

Споразумение относно формули за разпределяне на средствата от единни разходни стандарти по дейности за функция "Образование" през 2010 г. - виж тук ...

Общинска стратегия за личностно развитие   2023 г. - 2024 г. вижте тук

 Регистър детски градини вижте тук.


Общностен център за деца и смейства - гр. Тетевен

Гр. Тетевен,
Ул.”Никола Вапцаров” №1;
Бранимира Павлова – 0886606698


Дневен център за лица с увреждания – гр. Тетевен

Гр. Тетевен,
Ул.”Боева могила” №5;
Ул.”Д.Благоев”№62
Бранимира Павлова – 0886606698


Център за обществена подкрепа

гр. Тетевен
Ул.”Здравец”, №19
Анита Габровска – 088 243 0918


Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с умствена изостаналост

Община Тетевен
Ул.”Нено Краев”№18
Мила Василева – 088 512 7028


СУ – Домашен социален патронаж

гр.Тетевен, ул.”Полк. Орлов”, № 3
Мила Герджикова – 06785/2361

 • Заявления и документи за ползване на социалната услуга Доставка на храна в дома - вижте тук.

Механизъм лична помощ


Социална услуга „Асистентска подкрепа“

Адрес на предоставяне: гр. Тетевен, ул. “Полковник Орлов“№ 3


Общинска болница

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню