Транспорт
Транспорт

Транспорт

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ № 1Г

на автобусна линия:                                         ГРАДСКА

изпълнява се:                                    понеделник – петък

Маршрут

Вежница – Скрибътна – Вежница

кв. Полатен 1,2 и3 , “Моновци”, „Чернивитски.мост“,

“Елпром”, Метален цех, “Дебриплат”, “Четпром”,

“ВИТ Автотранспорт”, “Балканмес”, ДСК, площада, бл.”Сандански”, Пеновото, Топлика, Пладнището, Скрибътна

Час , минути
тръгва пристига

престой

(мин.)

Гараж - Вежница 6.20 6.35 0,05
Вежница - Скрибътна 6.40 7.04 0,01
Скрибътна - Вежница 7.05 7.29 0,01
Вежница - Пеновото 7.30 7.50 0,30
Пеновото - Вежница 8.20 8.40 0,20
Вежница - Пеновото 9.00 9.19 0,01
Пеновото - гараж 9.20 9.30 2,20
Гараж - Пеново 11.50 11.59 0,01
Пеново - Вежница 12.00 12.29 0,01
Вежница - Скрибътна 12.30 13.00 0,15
Скрибътна - Вежница 13.15 13.45 0,15
Вежница - Пеновото 14.00 14.20 0,10
Пеновото - Вежница 14.30 14.50 0,10
Вежница - гаража 15.00 15.15 0,45
Гаража - Скрибътна - 16.00 16.14 0,01
Скрибътна - Вежница 16.15 16.44 0,01
Вежница - Скрибътна 16.45 17.09 0,01
Скрибътна - Вежница 17.10 17.39 0,01
Вежница - Пеновото 17.40 18.00 0,15
Пеновото - Вежница 18.15 18.35 0,05
Вежница - Пеново 18.40 18.59 0,01
Пеново - Вежница 19.00 19.20 0,10
Вежница - Пеновото 19.30 19.49 0,01
Пеновото - гараж 19.50 20.00  

                                            

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ № 1ГС

на автобусна линия:                                         ГРАДСКА

изпълнява се:                                              събота и празнични дни

Маршрут

Вежница – Скрибътна – Вежница

кв. Полатен 1,2 и 3, “Моновци”, .Чернивитски мост“,

“Елпром”, Метален цех, “Дебриплат”, “Четпром”,

“ВИТ Автотранспорт”, “Балканмес”, ДСК, площада, бл.”Сандански”, Пеновото, Топлика, Пладнището, Скрибътна

Час , минути
тръгва пристига

престой

(мин.)

Гараж - Скрибътна 8.45 8.59 0,01
Скрибътна - Вежница 9.00 9.29 0,01
Вежница - Пеновото 9.30 9.49 0,01
Пеновото - гараж 9.50 10.00 1,50
Гараж - Пеновото 11.50 11.59 0,01
Пеновото - Вежница 12.00 12.20 0,40
Вежница - Пеновото 13.00 13.20 0,10
Пеновото - гараж 13.30 13.40 2,35
Гараж - Скрибътна 16.15 16.29 0,01
Скрибътна - Вежница 16.30 16.59 0,01
Вежница - Пеновото 17.00 17.20 0,10
Пеновото -Вежница 17.30 17.59 0,01
Вежница - гараж 18.00    

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ № 1ГН

на автобусна линия:                                         ГРАДСКА

изпълнява се:                                              неделя

Маршрут

Вежница – Скрибътна – Вежница

кв. Полатен 1, 2 и 3, “Моновци”, .Чернив.мост“,

“Елпром”, Метален цех, “Дебриплат”, “Четпром”,

“ВИТ Автотранспорт”, “Балканмес”, ДСК, площада,“, бл.”Сандански”, Пеновото, Топлика, Пладнището, Скрибътна

Час , минути
тръгва пристига

престой

(мин.)

Гараж - Скрибътна 8.45 8.59 0,01
Скрибътна - Вежница 9.00 9.29 0,01
Вежница - Пеновото 9.30 9.49 0,01
Пеновото - гараж 9.50 10.00 1,50
Гараж - Пеновото 11.50 11.59 0,01
Пеновото - Вежница 12.00 12.20 0,10
Вежница - Пеновото 12.30 12.50 0,10
Пеновото - гараж 13.00 13.10 3,05
Гараж - Скрибътна 16.15 16.29 0,01
Скрибътна - Вежница 16.30 16.59 0,01
Вежница - Пеновото 17.00 17.20 0,10
Пеновото -гараж 17.30 17.40  

      Изпълнител по договор:       „НА-ТО“ ООД - гр. Тетевен,    тел.: 0878565175

Тетевен – Ахтопол  -  Тетевен

 1.  От Тетевен :  5.30 ч. -  понеделник, сряда, петък     –  01.VІ – 01.ІХ
 2.  От Ахтопол :9.15 ч. -  вторник, четвъртък, неделя –  01.VІ – 01.ІХ

                                                “РАР-Валенсия” ЕООД  -  0888725036

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с уведомление вх. №Писмо 1581/10.05.2021г. от „Огнянов 69“ ЕООД, Община Тетевен уведомява жителите и гостите на общината, че поради липса на пътникопоток, временно се спира линията по маршрут Глогово-Плевен в 7,15 ч. и Плевен-Глогово в 14,15 ч., считано от 17.05.2021 г. до 31.10.2021г.

 

 

Глогово – Плевен – Глогово

 1.  От Глогово : 7.15 ч. -  понеделник -неделя
 2.  От Плевен :14.15 ч. -  понеделник -неделя

               „Огнянов-69“ ЕООД       -  0888488903

Тетевен – Малка Желязна - Тетевен   

    от Тетевен :            11.30 ч.  -  понеделник, сряда, петък

    от М.Желязна :       7.40 ч.  -  понеделник, сряда, петък

  

         Тетевен – М. Желязна – Тетевен 

Часове на тръгване от Тетевен :       11.30 ч.  -  от понеделник до неделя

Часове на тръгване от М.Желязна :  07.40 ч.  -  от понеделник до неделя

Тетевен - Ловеч

15 Юли 2016 Written by

Тетевен – Ловеч – Тетевен   -  всеки ден.

                                       От Тетевен                                От Ловеч
    Час Превозвач Възложител     Час Превозвач Възложител
 1.   7.00
ЕТ “С.Илиев-Кр.Илиев“ Община Тетевен
 1.    7.00
„Грация“ Община Ловеч
 1.    9.00
„Грация“ Община Ловеч
 1.  11.00
„Грация“ Община Ловеч
 1.  13.00
„Грация“ Община Ловеч
 1.  13.00
ЕТ “С.Илиев-Кр.Илиев“ Община Тетевен
 1.  15.00
ЕТ “С.Илиев-Кр.Илиев“ Община Тетевен
 1.  15.00
„Грация“ Община Ловеч
 1.  17.00
„Грация“ Община Ловеч
 1.  17.00
ЕТ “С.Илиев-Кр.Илиев“ Община Тетевен
           

                              ЕТ “С.Илиев-Кр.Илиев“  

 

Тетевен – Дивчовото - 11.30 ; 14.10 ; 17.00  - понеделник- петък

                                       12.30  - събота

                                       13.30  - неделя

Дивчовото – Тетевен -  6.25 ; 12.30 ; 15.00  - понеделник -петък

                                         8.30  - събота

                                      14.30 – неделя

 

Телефон за конктакт с превозвача и справки:

"ВИТ АВТОТРАНСПОРТ" - GSM 0884304554

За справки : Автогара Тетевен- 0884669850

 

Разписание на фирма "РАР ВАЛЕНСИЯ" ЕООД по линията Тетевен - София - Тетевен за периода от 29.04.2021 г. до 03.05.2021 г. - вижте тук...

Разписание на градските автобусни линии в Тетевен - виж тук....

От Тетевен за София и от София за Тетевен - виж тук....

От Тетевен за Ловеч и от Ловеч за Тетевен - виж тук....   

От Тетевен за Плевен и от Плевен за Тетевен - виж тук....

От Тетевен за с.Рибарица и от с.Рибарица за Тетевен - виж тук....

От Тетевен за с.Галата и от с.Галата за Тетевен - виж тук....

От Тетевен за с.Глогово и от с.Глогово за Тетевен - виж тук....

От Тетевен за с.Бабинци и от с.Бабинци за Тетевен - виж тук....

От Тетевен за с.Черни Вит и от с.Черни Вит за Тетевен - виж тук....

От Тетевен за с.Дивчовото и от с.Дивчовото за Тетевенвиж тук....

От Тетевен за с.Васильово и от с.Васильово за Тетевенвиж тук....

От Тетевен за с.Голям Извор и от с.Голям Извор за Тетевен- виж тук....

От Тетевен за с.Малка Желязна и от с.Малка Желязна за Тетевенвиж тук....

От с.Глогово за Плевен и от Плевен за с.Глогововиж тук....

От Тетевен за Ахтопол и от Ахтопол за Тетевенвиж тук....

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню