Бизнес

Бизнес

Малко са градовете, които в своeто героично минало създадоха творби с вечна стойност.
Къщите на стария и живописен Тетевен са особено богато национално наследство на нашата архитектура и народен бит. В тяхното естетическо оформление като декоративен елемент е богато застъпена дърворезбата.
Това подчертано уникално българско изкуство, тетевенци прилагат с любов в цялата вътрешна уредба, постигайки чудесна хармония между материал, форма, украса и цвят.
Днешните сгради са монументални, но без елементарна орнаментална или скулптурна украса. Голите вътрешни стени на съвременното жилище не сгрява хората.
Затова и в миналото и днес дърворезбата намира почва в Тетевен. Често се срещат хора, които в това изкуство виждат вдъхновение и творческа изява.
Пропит от пиетет към големите образци в балканската църковна и жилищна дърворезбена традиция и аз успях да събудя в себе си чувствителността и сръчността на старите майстори, за които дървото имаше "душа".
Ето, че дойде ред да разкажа и за себе си. Казвам се Михаил Николов Маринов и съм на 25 год. Занимавам се с дърворезба от 14 годишен. Завършил съм ТГСД "Сава Младенов" гр. Тетевен, специалност дърворезба; българо - германски център за обучение и квалификацияпо строителство и дървообработване - Плевен, специалност Оператор в производството на корпусна и решетъчна мебел и Оператор в производството на врати и прозорци.
Участвал съм в традиционната изложба между училищата по приложни изкуства в с.Орешак през 1994 г. и на изложба през 1998 г. във фоайето на Обшински съвет гр. Тетевен
Основните творчески принципи на възрожденските майстори са неизчерпаем източник за нови знания и вдъхновение.
Затова и аз младият потомък на тези резбари, потърсих тяхното наследство и се опитвам да го претворя в нови форми и изяви.
Често намирам "своето" дърво още в гората, опознавам характера му, търся начин да съхраня упоритостта му след преобразяването в полезни предмети. Така експериментирайки с различни дървесни видове - орех, мура, дъб, дива череша, круша, явор, бук, елша, липа, и др. и преобразявайки ги в шкафове, пластични съдове, дървопластики, пана, домашни иконостаси, резбени розети, и други предмети, изявявам скрита пластическа изразителност, чувственост и одухотвореност на дървото.
Дърворезбата е била и си остава единственият източник на красота, уют и топлота в жилището.
Аз вярвам, че тя постепенно и неминуемо ще навлезе в бита на хората, защото на нея и е отредено да мине през живота, да бъде потребна на хората и да пребъде във времето.

Адрес: гр.Тетевен, ул. "Иван Фурнаджиев" №1"Б", тел. 0678/54590; 0678/52834

Други фирми

27 Юли 2010 Written by

Име на фирмата

Адрес и контакти

Сфера на дейност, основни продукти

ЕТ "Русан Русанов-Валенсия"

С.Градешница

06907/ 311

 

Пътнически транспорт

" Вит Автотранспорт"

АД

 

гр. Тетевен

0678/52514

 

Пътнически, товарен, международен транспорт

Държавно лесничейство

Тетевен

 

гр. Тетевен

0678/52434

 

Стопанисване и охрана на горите,продукти- дървесина, дърва за огрев, билки

Държавно лесничейство

Рибарица

 

с. Рибарица

0887/431852

 

Стопанисване и охрана на горите,производство на фиданки за залесяване, добив на дървесина

Държавно лесничейство

Черни Вит

 

с. Черни Вит

06906/541

0886/836784

 

Стопанисване и охрана на горите, производство на фиданки от горско дървесни видове

"Автоелит" ООД

гр. Тетевен

0678/ 54717

 

Авторемонтни услуги, продажба на газ-пропан бутан, автосервизни услуги

"Глоком" ООД

с. Гложене

06901/210

 

Производство на каросерии, ремонт на автобуси, леки автомобили, дърводелска дейност

"Промишлено ремонтна база по горите" ООД

гр. Тетевен

06785/52489

 

Производство на резервни части за горска техника, ремонт на горска техника , дърводобив

"Бук-Тетевен" АД

с. Гложене

06901/311

 

Добив на букови трупи, производство на дъски и детайли

"Добревски-1" ООД

с. Български Извор

0888/848491

 

Туристическа дейност, дърводелски цех, кланници

"Добревски" ООД

с. Български Извор

0888983142

 

Производство на трайни и полутрайни колбаси, месни разфасовки, месо

"Рибена " ООД

гр.Тетевен

 

гр.Тетевен

0678/53048

 

Отглеждане и преработка на риба

БИМЕКС-ДСП

гр. Тетевен

0678/ 53491

 

Дърводобив и

дървообработване

 

„Дърворезба" ЕООД

гр. Тетевен

0678/52553

 

Мебелно производство

Водещи фирми

13 Юли 2010 Written by

ДО РЪКОВОДИТЕЛИ НА ФИРМИ ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ръководството на Община Тетевен реализира система от мерки, които гарантират по-висока степен на прозрачност, откритост, диалог и партньорство  при осъществяване на местната политика. Стремежът ни е да реализираме отворен тип управление, в което активна роля да имат всички икономически, обществени,  политически, граждански субекти. В тази връзка предприемаме и действия за по-тесен контакт и сътрудничество с представителите на местния бизнес, с цел постигане на взаимноизгодни резултати, вкл. насърчителни мерки за инвестиции, реклама на дейности, продукти и услуги, постижения на местните фирми, както и посредничество за нови пазари и партньорства

В съвсем кратък срок Община Тетевен ще има обновен официален интернет сайт. Тъй като интернет пространството и социалните мрежи са основен източник на информация, бихме желали да предоставим възможност за реклама на местния ни бизнес, да публикуваме повече информация за съвместни инициативи и публично-частно партньорство, дарителски акции, както и информация , полезна за бизнес-средите.

Ако проявявате интерес и желаете Вашата фирма да бъде част от визията на община Тетевен, достъпна за всички потребители на официалния интернет сайт, може да подадете заявление за включването на информация за фирмата и нейната дейност в бизнес каталога на сайта.

За справка относно администрирането на местни такси и цени на услуги за  реклама на интернет сайта - отдел „Общинска собственост“.

          

С уважение

Д-Р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню