На 19 и 20 март се проведе обучение на педагози от детските градини, училищата и ЦПЛР при община Тетевен на тема: „Иновативни техники за утвърждаване ролята и авторитета на учителите, с цел създаване на позитивна образователна среда и мотивация за учене. Пълноценно въвличане на семействата в процеса на обучение и възпитание“.

По покана на МКБППМН при Община Тетевен беше поканен г-н Йордан Танков Танковски. Той има повече от 24 години опит в организационното развитие и провеждането на обучения в областта на „меките“ умения за бизнес организации, социални предприятия, НПО, педагогически колективи и държавни организации. Г-н Танковски е организационен консултант, специализирал в цялостна оценка на организации и стратегическо планиране. Провежда тренинги за различни специалисти и професионални групи. Член е на управителния съвет на „Българска асоциация за тренинг и развитие“. Докторант към Института по невробиология към БАН с дисертация – „Сравнителен анализ в изследване на стреса на служители от образователната система, бизнеса и здравните грижи“.

Целта на обучението бе да се надгради квалификацията на педагогическите специалисти както към развитие на професионалните им умения, така и към компетентности, ориентирани към взаимоотношенията с децата/учениците и родителите.

Постави се акцент на удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата и учениците и нарастващата взискателност на родителите. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни потребности.

Разгледани бяха възможностите за мотивиране на децата да разпознават училището като притегателен център и желано място, проявявайки съпричастност към училищния живот.

Акцентира се върху потребността от изграждане на нужното доверие между детските градини, училищата и семействата, което да спомогне за споделяне на отговорността за възпитанието на подрастващите.

Квалификацията е в съответствие с целите на предучилищното и училищното образование и целите на детската градина/училището, както и с установените потребности на педагогическите специалисти.

На 20 март в гр. Тетевен се проведоха учение и практическа тренировка, на тема: „Действия на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и съставните части на ЕСС при възникване на земетресение“.

В заседателната зала на Община Тетевен се проведе практическата тренировка, под формата на семинар, с водещ - ст. инспектор Албена Николаева – началник група „Превантивен контрол и превантивна дейност“ в РДПБЗН – Ловеч. Учебната цел на срещата бе да се оцени степента на приложимост на плана за защита при земетресения на Община Тетевен.

По време на тренировката бе представена организационната структура на щаба по време на бедствия, а срещата премина по предварително подготвен план, утвърден от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, в който бяха посочени задълженията и задачите на всички участници и плана, който трябва да спазват.

В края на събитието бе направен разбор, като се анализира хода на провеждането на щабната тренировка и действията на участниците. Бяха поставени въпроси и дадени препоръки за по-добро изпълнение на набелязаните мерки.

В хода на семинара на територията на СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен се проведе и учение, което имаше за цел да тества реагирането на отговорните институции при земетресение на територията на община Тетевен, съгласно Общинският план за защита при бедствията.

В сценария на учението бе заложено действията да се развиват след регистрирано силно земетресение и получен сигнал за пожар и пострадал човек в котелното помещение в сградата на СУ „Георги Бенковски“.

Екипи на пожарната и бърза помощ пристигнаха на място след получен сигнал на спешния телефон 112, а екип на електроразпределителното дружество отстраняваше повреди в прекъснатите електропроводи. На място дойдоха и доброволците от отряда към Общината.

Извършена бе евакуация на учениците от сградата, а екипа на пожарната изгаси възникналия пожар в котелното помещение. ППС-Тетевен изнесе на носилка пострадалия огняр, след което медиците от спешна помощ му оказаха първа медицинска помощ.

В същото време става ясно, че липсват двама ученици от 5-ти клас, които не са се евакуирали от сградата. Извършено бе претърсване на училището, като липсващите деца бяха открити в един от кабинетите и евакуирани на безопасно място.

Мероприятията се организират в изпълнение на разпоредбите от Закона за защита при бедствия и съгласно утвърден график на Областния управител на област Ловеч.

Тяхната цел бе – повишаване на взаимодействието между съставните части на единната спасителна система, да се подобри взаимодействието между членовете на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, да се повишат знанията им, да се създадат навици за оценка на ситуацията и изготвяне на целесъобразни и законосъобразни предложения за вземане на решения и за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване усложнена обстановка.

В практическата тренировка и семинара взеха участие зам.-кметовете на Община Тетевен - Борис Врабевски и Тони Стоев, началникът на РСПБЗН – Тетевен - гл. инсп. Николай Христов, ст. експерт ССИ, ОМП, МИС и БК в Община Тетевен - Петър Кавалски, Николай Апостолов - РУ Тетевен, дежурните смени на екипите от РСПБЗН, ФСМП, РУ, членове на БЧК – ПСС – Тетевен, личния състав на Щаба, кметове на кметства, представители на електроразпределителното дружество и др.

По традиция всяка година Община Тетевен организира кампания за пролетно почистване. Тази година кампанията ще се проведе на 22 и 23 март 2024 г., с начален час 09.30. Пролетта е сезон, през който природата се събужда за ново начало. Така и ние, имаме нужда да започнем на чисто. Сега е момента да почистим дворовете си, междублоковите пространства, тревните площи, тротоари, стълбища, паркинги – всички места, които са свързани с нашия живот.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

От всички нас зависи дали ще живеем и работим в една по–чиста и по – приветлива среда. Нашият апел е, всеки от нас да осъзнае своята гражданска отговорност. Защото със споделени усилия и участието на всеки от нас, можем да направим градът ни по–чист, по–уютен и приветлив. И да посрещнем пролетта с усмивки и добро настроение.
Събраните битови отпадъци да се поставят в кофите за смет, а всички останали до тях. Автомобилите на фирмата, която се грижи за чистотата на Тетевен, ще ги извозят своевременно.

В периода от 22 до 29 март 2024 г. Община Тетевен ще осигури безплатна за гражданите техника, която ще минава по предварително уговорен ден за събираните растителни отпадъци. В тази връзка е необходимо жителите да изнесат събраните растителни отпадъци от градините и дворовете и да ги поставят на тротоарите пред домовете си. Растителните отпадъци да бъдат вързани на снопове за бързо и лесно товарене. Задължително e клоните или други растителни отпадъци да бъдат без примеси с отпадъци или друг вид материал. Молим гражданите да помагат за товаренето на отпадъците в камионите.

Община Тетевен ще подсигури на всички участници в кампанията полиетиленови торби и ръкавици в дните на почистването.

Всички, които желаят да се включат в инициативата или да заявят транспорт за извозване на растителни отпадъци може да се свържат на посочените телефони: 0678/5-22-00, вътр. 233 или 234

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН


Обявата - вижте тук.

Днес, когато отбелязваме Международния ден на жената – 8-ми март, кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева бе гост на пенсионерски клуб „Три поколения“ в с. Черни Вит. На празника присъства и кметът на селото - Цветослава Христова, както и приятели от клуба на пенсионера в гр. Тетевен.

Изключително съм щастлива, че имам възможността да посрещна 8-ми март с членовете на Вашия пенсионерски клуб. Този ден е възможност да се отдаде заслужена почит на всички жени и техния неоценим принос към хората, семейството и обществото, каза д-р Бояджиева в своето обръщение към дамите.

Пожелавам Ви винаги да се чувствате обичани, ценени и уважавани, защото ние жените превръщаме света в едно по-добро място за всички. От все сърце и с най-топлите чувства Ви пожелавам здраве, щастие и успехи във всичко, завърши кметът.

По случай 8-ми март от името на д-р Бояджиева бяха изпратени поздравителни адреси до пенсионерските клубове в Гложене и Голям извор. Кметът уважи и жените от пенсионерските клубове в Тетевен и кв. Полатен на 6 март по време на приятелска среща между няколко клуба, организирана по повод на Международния ден на жената.

Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва награди кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, с грамота за доказано родолюбие, патриотизъм в обществената и професионална дейност.

Грамотата бе връчена от председателя на СОСЗР – Тетевен – м-р о.з. Благовест Пандурски, за цялостно и ползотворно взаимодействие на Община Тетевен с общинската организация на СОСЗР.

Приятелска среща по случай 8-ми март събра пенсионерските клубове от Тетевен, Гложене, Черни Вит, кв. Полатен и Ябланица. Техни специални гости бяха кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и зам.-кметът – Борис Врабевски.

След музикалния поздрав от страна на дамите от гр. Тетевен, д-р Бояджиева се обърна към женската аудитория и отбеляза, че Международния ден на жената е повод да се отбележи и припомни какво влияние има нежната половина от човечеството в живота на всеки от нас.

Тя подчерта, че жената е нежно цвете, даряващо живот, обич и топлина, а 8-ми март е ден, в който изразяваме своята благодарност и признателност към нея, прекланяйки се пред силата и красотата й.

Д-р Бояджиева каза още, че жената не е само физически силна и издръжлива, тя притежава борбен дух и вътрешна красота, които я правят специална и неповторима.

Кметът отправи своите пожелания към присъстващите за здраве, щастие и много споделени мигове с любимите хора.

На 3-ти март българският народ отбелязва своя национален празник. Тази година се навършват 146 години от подписването на Санстефанския мирен договор, с който се слага край на петвековното турско робство, а България възкръсва отново на картата на Европа.

Празничният ден в град Тетевен започна с рецитал на учениците от НЧ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен и молебен в двора на църквата „Св. Всях Светих“. След службата, пред паметника на загиналите руски войни за свободата на Тетевен, бяха поднесени цветя, в знак на признателност към героизма и саможертвата на сражавалите се, от името на: Община Тетевен, ОбС – Тетевен, детски градини и училища, образователни центрове, културни и държавни институции, организации и асоциации, граждани, политически партии и др.

Програмата продължи с шествие от църквата до пл. „Сава Младенов“, където тържествено бе издигнато знамето на Република България от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева.

3-ти март е една от най-значимите дата в нашата история. Дата, която слага края на петвековното турско робство, дата, побираща в себе си саможертвата на българския народ и надеждите на българина за свобода, вяра и едно по-добро бъдеще, каза д-р Бояджиева в своето слово към присъстващите.

Нека в този ден да сведем чела, да се поклоним пред мъчениците на свободата. Нека си спомним за вярата и борбата, за книжовниците и будителите, съхранили духовното ни богатство и запалили огъня на националното пробуждане и възраждане. И не на последно място, нека бъдем горди, че сме потомци на славен и борбен народ, изпълнен с върховна саможертва, с храбър и непреклонен дух, каза още д-р Бояджиева.

Празничният ден продължи с националната инициативата на „Сдружение Азбукари“ - „Пробуждане с хора“, организирано на местна почва от НЧ „Съгласие 1869“ – гр. Тетевен и завърши с концерт на народната певица Румяна Попова.

На програмата по случай 3-ти март присъстваха зам.-кметовете на Община Тетевен – Борис Врабевски и Тони Стоев, председателят на ОбС – Тетевен – Мария Стойчева, общински съветници, ученици и учители, граждани и гости на града.

Уважаеми жители на община Тетевен,
Днес отново е 3-ти март – една от най-значимите дата в нашата история. Дата, която слага края на петвековното турско робство, дата, побираща в себе си саможертвата на българския народ и надеждите на българина за свобода, вяра и едно по-добро бъдеще.
 
Всеки българин трябва да носи 3-ти март в сърцето си, да осъзнае постигнатия успех от нашите прадеди и да му отдаде заслужена почит и признателност. Днес ние не можем да направим реална равносметка за цената на истинското освобождение, не можем да си представим мъките и страданията на нашия народ по онова време. Можем единствено да покажем своето уважение към стореното, да пазим спомена и да го предаваме на младото поколение, за да знае историята и ярките личности, които сме имали. Защото днес повече от всякога трябва да се преклоним пред Левски, Бенковски, Ботев, както и пред всички знайни и незнайни български герои, отдали живота и делото си, за да ни има нас, за да я има България.
 
Пътищата към 3-ти март и към нашата свобода останаха белязани със скъпи жертви и с паметници на признателност и слава. Тук е моментът да отбележим, че в тази освободителна война загинаха воини и от други народи: руснаци, румънци, финландци, украинци, белоруси, поляци, литовци, сърби и черногорци. За всички тях България е последен дом, а ние трябва да ги почитаме като свои герои.
 
Трети март слага край на робството и поставя началото на една безгранична радост, която не трае дълго и е помрачена от постулатите на последвалия Берлински договор, разпокъсал целостта на България. Но въпреки всичко, 146 години по-късно ние помним и пазим нашата история, а България я има и ще продължава да я има.
Нека в този ден да сведем чела, да се поклоним пред мъчениците на свободата. Нека си спомним за вярата и борбата, за книжовниците и будителите, съхранили духовното ни богатство и запалили огъня на националното пробуждане и възраждане. И не на последно място, нека бъдем горди, че сме потомци на славен и борбен народ, изпълнен с върховна саможертва, с храбър и непреклонен дух!
 
Честит Национален празник, българи!
 
Да живее България!

 

Днес се състоя концерт на уникалните таланти от Акустичната рок формация към НЧ "Съгласие 1869" - гр. Тетевен, по случай Националния празник 3-ти март. Младите китаристи създадоха магична атмосфера и приятни емоции, които завладяха присъстващите в салона на читалището.

Талантливите китаристи и техният ръководител - Павлин Павлов, бяха поздравени от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и председателя на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева.

Днес всички ние се насладихме на невероятните музикални умения на младите ни китаристи. Видно е, че любовта към музиката се крие в сърцата на всички тях, а днешният концерт бе ярка демонстрация на наученото, на старанието и упоритостта на нашите млади съграждани, каза д-р Бояджиева.

Искам да изкажа и своите благодарности към неуморната енергия, която г-н Павлов – техният преподавате, влага, за да ги обучава и развива, насърчавайки професионалното им развитие. Бъдете все така всеотдаен и мотивиран, за да дарявате щастие и надежда в очите на талантливите деца на Тетевен, отбеляза д-р Бояджиева.

Тя отправи пожелания за здраве, творчески устрем, всеотдайност и много бъдещи успехи.

На 1-ви март в салон на НЧ „Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен бе изнесен празничен концерт по случай Деня на самодееца и любителското художествено творчество. В него взеха участие самодейните състави от НЧ „Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен, НЧ „Изгрев 1946“ – с. Градежница, НЧ „Ариф Дженин 1961“ – с. Глогово, НЧ „Христо Смирненски 1925“ – с. Черни Вит.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева връчи поздравителни адреси и цветя по случай празника.

Вие, самодейците, с пословичните за българина трудолюбие и креативност развивате културно-просветна дейност, нямаща аналог в света. Вие сте необикновено явление в съвременния забързан и дигитализиран свят. Вие – със своето изкуство, ни връщате към корена, към реалността и българщината, каза д-р Бояджиева.

Честит празник на всички Вас, които с творчеството си озарявате празниците ни и светлите дати от събитийния календар в община Тетевен! Приемете моите най – сърдечни благопожелания за здраве, благоденствие, вдъхновение, всеотдайност и творческо дълголетие, завърши кметът.

На събитието присъства и председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева, която също поздрави самодейците и им връчи подаръци.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню