• Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и реда за издаване на сертификат клас В;
  • Наредба за стопанисване и управление на общинския поземлен фонд ;
  • Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Тетевен ;
  • Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ;
  • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тетевен
  • Наредба за определянето на местните данъци на територията на Община Тетевен

                ЛИНК: http://teteven.bg/index.php/2016-08-08-07-49-03

Добър туристически сезон се отчете в Община Тетевен през летните месеци. По-голям туристически поток е регистриран през уикендите и почивните дни, а от януари 2016 до юли 2016, са записани близо 25 хил. посетители, от които около 500 души чужденци. Топ месец е юли с отчетени  4500 души, като все още се очаква статистиката за месец август, който сигурно ще надмине тази бройка.

Община Тетевен усилено работи в посока за развитие на туризма, като се стреми да доразвие популярната дестинация Рибарица, както и да утвърди нови като: Черни Вит, Голям извор, Васильово, Дивчовото, Бабинци. През настоящия сезон местната администрация зарадва своите гости с нови туристически дестинации, празници и атракции. За пръв път през тази година се организираха - Празникът на виното, Дни на европейските художествени занаяти и Празникът на тетевенската саламура. Други като: Общинския фолклорен събор „От Тимок до Вита” в с. Черни Вит и „Празника на народния обичай и автентичната носия“ в с. Рибарица, вече имат утвърдени традиции и се радват на сериозна посещаемост. Туристите могат още: да ловят пъстърва, да варят и дегустират ракия, да яздят коне, да се включат във фото-сафари и други приключения. Гостите на община Тетевен имат възможността и да разгледат близките забележителности като: Гложенския манастир, Водопад „Скока“, лобното място на Георги Бенковски в местността „Костина“, Рибарица, да разгледат манастира „Св. Илия“ и да се запознаят с неговата история, предания и разкази, да посетят Етнографския музей в село Черни Вит, килийното училище в Голям Извор и др.

Туризмът е от изключително значение за развитието на общината като предпочитана туристическа дестинация. Предстои още многопосочна работа за привличане на повече туристи, а това е и предпоставка за задържане на младите хора в региона. Туризмът е един от основните приоритети, които са заложени в различни програмни и стратегически документи, свързани с развитието на община Тетевен, като има и важно място в програмата за управление на мандат 2015 г. - 2019 г.

Кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметът Борис Врабевски и гл. инженер Николай Василев, направиха оглед на дейностите по захранването с питейна вода на 6 къщи в с. Галата. От построяването си, до този момент, тези домове не са имали вода, а ръководството на местната власт дойде на място, за да се запознае с обстановката. Местните жители са доволни от факта, че най-накрая им е обърнато внимание и дори оказват съдействие за по-бързото приключване на работата.

Междувременно, беше посетено и с. Гложене, където се полагаше асфалтова настилка за възстановяване на ул. „Дако Йонков“ (Четирилъка) и ул. „Георги Пискулев“, като предстои да бъде възстановена и още една от улиците в селото. 

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и реда за издаване на сертификат клас В

Проект на Наредба вижте тук.

Обявление вижте тук.

На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), в 14-дневен срок, считан от 02.09.2016г. - до 15.09.2016 г., включително всички заинтересовани лица могат да подават становища, предложения и възражения относно изготвения проект Наредба за насърчаване на инвестиции с общинско значение и реда за издаване на сертификат клас В в Информационния център на Община Тетевен, пл. „Сава Младенов” № 9 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Общественото обсъждане на проекта на Наредба за насърчаване на инвестиции с общинско значение и реда за издаване на сертификат клас В ще се проведе на 16.09.2016 г. от 16:30 часа в салона, разположен на първия етаж в сградата на Община Тетевен, пл. „Сава Младенов“ №9.

Публична покана вижте тук.

 

За изтегляне:

1. Декларация по чл. 47 от ЗОП

2. Договор

3. Представяне на участника

4. Спецификации на хранителните продукти

5. Техническо предложение

6. Ценово предложение

 Протокол от 26.02.2016 г. за работата на комисията вижте тук.

 

Съобщение

 

 

 

С настоящото на основание чл. 9а, ал.6 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Приготвяне и доставка на готова за консумация храна за нуждите на ДЦЛУ - гр. Тетевен за 2016г.“, с уникален код в Портала на Агенцията по обществени поръчки (АОП) № 9050276, е оттеглена на 15.02.2016 г.,  поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия в резултат на допусната неточност при разработването й.

 

След датата на оттегляне действията по възлагане на поръчката се преустановяват.

 

На основание чл. 101б, ал.5 от Закона за обществените поръчки, Възложителят  отново ще  приложи реда за събиране на оферти по реда на глава осем „а“ от ЗОП.

 

ПК „Нормативна уредба, обществен ред и сигурност и        контрол по изпълнение на решенията на ОбС“08:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Петров Павлов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                   2. Христомир Лазаров Маринов

                   3. Иван Романов Цветков

                   4. Атанас Маринов Орлинов

ПК „Екология, гори и земеделие“ – 08:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ванко Стефанов Иванов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Красимир Щерев Руменов

                   2. Драгомир Иванов Димитров

                   3. Тихомир Койчев Лазаров

                   4. Николай Петров Павлов

ПК „Туризъм, транспорт, търговия и услуги“09:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Маринов Орлинов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Ангел Веселинов Ибришимов

                   2. Руси Радилов Русинов

                   3. Тихомир Койчев Лазаров

                   4. Милен Ганев Милев

ПК „Териториално,селищно устройство и благоустрояване“10:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Страхил Димчев Симеонов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Асен Манев Асенов

                   2. Христомир Лазаров Маринов

 

ПК „Образование, култура, младежта и спорта“10:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цецка Димитрова Петкова

ЧЛЕНОВЕ:1. Страхил Димчев Симеонов

                   2. Асен Манев Асенов

                   3. Младен Сергеев Младенов

                   4. Иван Романов Цветков

 

ПК „Бюджет, финанси, проекти и регионална политика“11:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Драгомир Иванов Димитров

ЧЛЕНОВЕ: 1. Севин Боранов Льоков

                   2. Атанас Маринов Орлинов

                   3. Страхил Димчев Симеонов

                   4. Цецка Димитрова Петкова

 

19.07.2016 година /Вторник/

ПК „Общинска собственост и фирмена политика“ – 08:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:           1. Руси Радилов Русинов

                              2. Стефан Русев Добревски

                              3. Йото Маринов Йотов

                              4. Христомир Лазаров Маринов

 

ПК „Здравеопазване и социална политика“ – 08:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:           1. Драгомир Иванов Димитров

                              2. Ангел Веселинов Ибришимов

                              3. Йото Маринов Йотов

                              4. Николай Маргаритов Младенов

23.06.2016 година /Четвъртък/

ПК „Екология, гори и земеделие“ – 11:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ванко Стефанов Иванов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Красимир Щерев Руменов

                    2. Драгомир Иванов Димитров

                    3. Тихомир Койчев Лазаров

                    4. Николай Петров Павлов

ПК „Нормативна уредба, обществен ред и сигурност и        контрол по изпълнение на решенията на ОбС“13:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Петров Павлов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                    2. Христомир Лазаров Маринов

                    3. Иван Романов Цветков

                    4. Атанас Маринов Орлинов

ПК „Туризъм, транспорт, търговия и услуги“13:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Маринов Орлинов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Ангел Веселинов Ибришимов

                    2. Руси Радилов Русинов

                    3. Тихомир Койчев Лазаров

                    4. Милен Ганев Милев

ПК „Териториално,селищно устройство и благоустрояване“13:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Страхил Димчев Симеонов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Асен Манев Асенов

                    2. Христомир Лазаров Маринов

 

ПК „Образование, култура, младежта и спорта“13:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цецка Димитрова Петкова

ЧЛЕНОВЕ:1. Страхил Димчев Симеонов

                    2. Асен Манев Асенов

                    3. Младен Сергеев Младенов

                    4. Иван Романов Цветков

 

 

ПК „Бюджет, финанси, проекти и регионална политика“14:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Драгомир Иванов Димитров

ЧЛЕНОВЕ: 1. Севин Боранов Льоков

                    2. Атанас Маринов Орлинов

                    3. Страхил Димчев Симеонов

                    4. Цецка Димитрова Петкова

ПК „Общинска собственост и фирмена политика“ – 15:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:            1. Руси Радилов Русинов

                    2. Стефан Русев Добревски

                    3. Йото Маринов Йотов

                    4. Христомир Лазаров Маринов

 

ПК „Здравеопазване и социална политика“ – 15:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:            1. Драгомир Иванов Димитров

                    2. Ангел Веселинов Ибришимов

                    3. Йото Маринов Йотов

                    4. Николай Маргаритов Младенов

09.05.2016 година /Понеделник/

 

ПК „Образование, култура, младежта и спорта“12:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цецка Димитрова Петкова

ЧЛЕНОВЕ:     1. Страхил Димчев Симеонов

                        2. Асен Манев Асенов

                        3. Младен Сергеев Младенов

                        4. Иван Романов Цветков

 

ПК „Териториално,селищно устройство и благоустрояване“13:00ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Страхил Димчев Симеонов

ЧЛЕНОВЕ:     1. Асен Манев Асенов

                        2. Христомир Лазаров Маринов

ПК „Бюджет, финанси, проекти и регионална политика“14:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Драгомир Иванов Димитров

ЧЛЕНОВЕ:     1. Севин Боранов Льоков

                        2. Атанас Маринов Орлинов

                        3. Страхил Димчев Симеонов

                        4. Цецка Димитрова Петкова

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2016 година /Вторник/

ПК „Здравеопазване и социална политика“ – 09:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:     1. Драгомир Иванов Димитров

                        2. Ангел Веселинов Ибришимов

                        3. Йото Маринов Йотов

                        4. Николай Маргаритов Младенов

 

ПК „Общинска собственост и фирмена политика“ – 09:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:     1. Руси Радилов Русинов

                        2. Стефан Русев Добревски

                        3. Йото Маринов Йотов

                        4. Христомир Лазаров Маринов

 

ПК „Туризъм, транспорт, търговия и услуги“10:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Маринов Орлинов

ЧЛЕНОВЕ:     1. Ангел Веселинов Ибришимов

                        2. Руси Радилов Русинов

                        3. Тихомир Койчев Лазаров

                        4. Милен Ганев Милев

ПК „Екология, гори и земеделие“ – 11:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ванко Стефанов Иванов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Красимир Щерев Руменов

                        2. Драгомир Иванов Димитров

                        3. Тихомир Койчев Лазаров

                        4. Николай Петров Павлов

 

ПК „Нормативна уредба, обществен ред и сигурност и        контрол по изпълнение на решенията на ОбС“11:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Петров Павлов

ЧЛЕНОВЕ:    1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                        2. Христомир Лазаров Маринов

                        3. Иван Романов Цветков

                        4. Атанас Маринов Орлинов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню