ДЦЛУ

ДЦЛУ

Публична покана вижте тук.

 

За изтегляне:

1. Декларация по чл. 47 от ЗОП

2. Договор

3. Представяне на участника

4. Спецификации на хранителните продукти

5. Техническо предложение

6. Ценово предложение

 Протокол от 26.02.2016 г. за работата на комисията вижте тук.

 

Съобщение

 

 

 

С настоящото на основание чл. 9а, ал.6 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Приготвяне и доставка на готова за консумация храна за нуждите на ДЦЛУ - гр. Тетевен за 2016г.“, с уникален код в Портала на Агенцията по обществени поръчки (АОП) № 9050276, е оттеглена на 15.02.2016 г.,  поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия в резултат на допусната неточност при разработването й.

 

След датата на оттегляне действията по възлагане на поръчката се преустановяват.

 

На основание чл. 101б, ал.5 от Закона за обществените поръчки, Възложителят  отново ще  приложи реда за събиране на оферти по реда на глава осем „а“ от ЗОП.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню