Архив

Архив

На 3 март в Тетевен честването на националния празник ще продължи с благодарствен молебен за здраве и благоденствие на българския народ, отслужен в близо 200-годишната църква “Всех светих”. Празничният звън на московските камбани, дарение за освобождението на Тетевен на 1.11.1877 г., първи в ранното утро на планинския град ще известят 133-тата годишнина от освобождението на България от османско робство.
В 10. 45 ч. на централния площад “Сава Младенов” тържествено ще бъде издигнато знамето на Република България. Кметът на община Тетевен Николай Павлов ще поздрави тетевенци и гости с националния празник на Република България.
В 11. 00 ч. пред паметника на руските войни свещениците от храма “Всех светих” ще отслужат панихида за загиналите за освобождението на България. Празникът ще продължи със слово за 133-тата годишнина от освобождението на България от османско робство, поднасяне на венци и цветя на паметника .
Около 40-сет туристи – 10 деца и 30-десетина възрастни, тази година ще отпътуват на тридневен поход по маршрут из  Чернатишкия дял на Родопите. Най-напред те ще разгледат Стария Пловдив, след което ще продължат към града на Кочо Честеменски и Спас Гинев. Там, в църквата “Св. Архангел”, ще положат кокичета и здравец от тетевенския балкан, след което ще се отправят към х. “Върховръх”. На 4 март ще тръгват от х.  “Върховръх” на 5-6- часов пешеходен преход през м. “Бряновщица” до х. “Родопски партизанин”. На 5 март от х. “Родопски партизанин” туристите ще  продължат през Римския мост към с. Храбрино, след което ще отпътуват обратно за Тетевен.
Третомартенският поход е традиционен. Организиран е от Клуба за пешеходен туризъм “Царичина”, Туристическо дружество “Вежен” и Община Тетевен. Водач е потомственият планинар, м. с. Младен Нинов, а ръководител – адвокат Пепа Кунинчанска.
Честването на националния празник Трети март в Тетевен започна на 2 март с три срещи-разговор – за ученици, граждани и представители на бизнеса, с члена на управителния съвет Димитър Димитров от Общобългарска фондация “Тангра”, който представи книги на издателство “Тангра” и говори за някои малко известни факти от историята на България.
На 3 март в Тетевен честването на националния празник ще продължи с благодарствен молебен за здраве и благоденствие на българския народ, отслужен в близо 200-годишната църква “Всех светих”. Празничният звън на московските камбани, дарение за освобождението на Тетевен на 1.11.1877 г., първи в ранното утро на планинския град ще известят 133-тата годишнина от освобождението на България от османско робство.В 10. 45 ч. на централния площад “Сава Младенов” тържествено ще бъде издигнато знамето на Република България. Кметът на община Тетевен Николай Павлов ще поздрави тетевенци и гости с националния празник на Република България. В 11. 00 ч. пред паметника на руските войни свещениците от храма “Всех светих” ще отслужат панихида за загиналите за освобождението на България.
Скъпи съграждани,
Уважаеми гости на община Тетевен,
Трети март е денят на извоюваната българска свобода.
Трети март е денят на възстановената българска държавност.
Трети март е денят, който върна България на европейската политическа карта.
Признателни - да почетем паметта на героите, дали живота си за свободата и независимостта на Отечеството ни.
Мъдри - да останем верни на заветите на възрожденците и строителите на съвременна България, и със самочувствие и отговорност да посрещаме предизвикателствата.
Честит национален празник!
Николай Павлов,
Кмет на община ТетевенПоздравление за Трети март - национален празник на Република България
Скъпи съграждани,
Уважаеми гости на община Тетевен,
Трети март е денят на извоюваната българска свобода. 
Трети март е денят на възстановената българска държавност.
Трети март е денят, който върна България на европейската политическа карта. 
Признателни - да почетем паметта на героите, дали живота си за свободата и независимостта на Отечеството ни.
Мъдри - да останем верни на заветите на възрожденците и строителите на съвременна България, и със самочувствие и отговорност да посрещаме предизвикателствата.
Честит национален празник!
Николай Павлов,
Кмет на община Тетевен
    Скъпи съграждани,
     Уважаеми гости на община Тетевен,

     Трети март е денят на извоюваната българска свобода. 
     Трети март е денят на възстановената българска държавност.
     Трети март е денят, който върна България на европейската политическа карта. 
     Признателни - да почетем паметта на героите, дали живота си за свободата и независимостта на Отечеството ни.
     Мъдри - да останем верни на заветите на възрожденците и строителите на съвременна България, и със самочувствие и отговорност да посрещаме предизвикателствата.

     Честит национален празник!

     Николай Павлов,
     Кмет на община Тетевен
На 1 март в Тетевен по традиция Баба Марта, заедно с момичета и момчета в национална носия от Общинския детски комплекс, закичиха с мартеници кмета на община Тетевен Николай Павлов, служителите от общинска администрация, деца и възрастни. Тази година към класическите гривнички, те прибавиха червени и бели перлички за късмет и синьо мънисто против уроки.
Асистентите на Баба Марта изработиха над 300 мартениците в градската библиотека под ръководството на Петра Врабевска. С благопожелания и наричания днес те закичиха и над 100 първокласници от НУ “Хаджи Генчо” и децата от Дневния център на традиционния празник “Баба Марта бързала мартенички вързала…”. Класната ръководителка Цецка Начева подари на засмените си първолаци фотосесия с Баба Марта.

На 1 март в Тетевен по традиция Баба Марта, заедно с момичета и момчета в национална носия от Общинския детски комплекс, закичиха с мартеници кмета на община Тетевен Николай Павлов, служителите от общинска администрация, деца и възрастни.

От 1 март в Центъра  за обществена подкрепа /ЦОП/ в Тетевен стартира социалната услуга “Спешен прием” с потребители 19-годишна майка и дете на 6 месеца. Това е най-важната услуга за момента, съобразно нуждите на общината. Основната и цел е осигуряване на защитено място за децата в риск, за да бъдат спешно изведени от средата, която е заплаха за здравето и живота им. Това е краткосрочна услуга с продължителност неповече от 3 месеца и капацитет 6 деца на възраст до 18 години.
ЦОП предлага, освен услугата “Спешен прием”, и  услугите:
. превенция на изоставянето, която има за цел да повиши родителския капацитет за преодоляване на кризите в семейната среда чрез социални, психологически и правни консултации;
. център по приемна грижа, която включва обучение, подготовка, консултиране на кандидати за приемно семейство, както и подкрепа на децата, на които предстои настаняване в приемно семейство;
. център за работа с деца, с отклоняващо поведение и в риск от отпадане от училище, която ще се развива под формата на групова и индивидуална работа с деца, покриване на обучителни дефицити, консултиране и съветване за плавно излизане за личностни и социални проблеми; ще се предлага и консултиране и на родители за подобряване общуването с децата;
. дневна грижа за деца в риск, насочена към деца в риск от неглижиране и социална занемареност; ще се предлага почасово, полудневно и целодневно в ЦОП
Времето за предоставяне на услугите е съобразено с индивидуалните потребности на детето и неговото семейство.
ЦОП работи по заявка, дадена от отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”. Заявка за работа по отделен случай може да бъде подадена и от местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, от училища, полиция и др., с който ЦОП е партньор. Социалните услуги могат да се предоставят и на граждани, потърсили подкрепа лично в ЦОП, при свободни места в съответната услуга.
ЦОП в Тетевен е с капацитет от 26 служители - директор, психолог, 4 социални работници, рехабилитатор, 2 педагози, 5 медицински сестри, 6 детегледачки, технически сътрудник, администратор информационни системи и шофьор.
Приоритетни ползватели на услугите са жителите от община Тетевен. Граждани на други общини от ловешка област могат да ползват услугите само, ако съответната услуга не се предлага в тяхната община и когато в ЦОП има капацитет за работа.
Ползването на услугите е доброволно и безплатно за тези, които отговарят на условията.
Центърът за обществена подкрепа в Тетевен стартира от началото на тази година като държавно-делегирана дейност в сградата на преструктурирания дом за медико-социални грижи за деца. Тетевенският ЦОП е първата в България специализирана институция, преструктурирана в социална услуга, по пилотен проект, изпълняван в партньорство от министерството на здравеопазването, МТСП, Община Тетевен и сдружение “Еквилибриум”. Той е модел за преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца, съгласно националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република България”.
От 1 март в Центъра  за обществена подкрепа /ЦОП/ в Тетевен стартира социалната услуга “Спешен прием” с потребители 19-годишна майка и дете на 6 месеца. Това е най-важната услуга за момента, съобразно нуждите на общината. Основната и цел е осигуряване на защитено място за децата в риск, за да бъдат спешно изведени от средата, която е заплаха за здравето и живота им. Това е краткосрочна услуга с продължителност неповече от 3 месеца и капацитет 6 деца на възраст до 18 години.
Община Тетевен е партньор на Агенцията за социално подпомагане/АСП/ по проект “Подкрепа за достоен живот” за предоставяне на социална услуга “Личен асистент” в общността. Той е на стойност около 168 000 лева и се реализира по схема за безвъзмездна финансова помощ “Алтернативи”, финансирана от ОП “Развитие на човешки ресурси”. Проектът стартира на 8.11.2010 г. и ще продължи до 7.03.2012 г.
За управлението на проекта на местно ниво е сформиран екип за прием на документите на кандидатите и организиране предоставянето на услугата. Назначени са две комисии: за подбор на кандидатите и за разглеждане на жалби от кандидатствали лица.
Първият етап за подаване на документи от кандидати за потребители и за наети лица по предоставянето на услугата “Личен асистент” се проведе от 8 до 22.11.2010 г., а вторият етап - от 10 до 24.01.2011 г. За потребители са кандидатствали общо 138 нуждаещи се, а кандидатите за лични асистенти са 139.
Специалисти от дирекция “Социално подпомагане”, назначени от АСП, извършиха оценка на индивидуалните потребностите на кандидатите за потребители на услугата. На базата на картата за оценка на потребностите за предоставяне на услугата, комисия от 2 лекари, началника на отдел “Духовни дейности” и директора на звено “Дневен център за лица с увреждания” при Община Тетевен, извърши подбора на кандидатите. Критериите, по които стана класирането, са степен на трайно намалена работоспособност, медико-социалното състояние на кандидата, социална среда, професионална оценка на социалния работник за заявените от кандидата часове, необходими за социални услуги за дейности от ежедневния му живот, и данни за икономическото и финансово състояние на кандидата.
На първия етап комисията одобри 17 потребители. Неодобрените бяха включени в списъка за второто разглеждане на документи, което се проведе от  2 до 14.02.2011 г. Предстои класирането на кандидатите. Неодобрените ще бъдат включени в третото класиране.
Комисията за оценка и подбор на кандидатите изнесе списъци за оценените кандидат-потребители на услугите на 14.02.2011 г. в информационните центровете на Община Тетевен и звено “Домашен социален патронаж”. До 24.02.2011 г. е срокът за обжалването им.
През м. декември 2010 г. специалистите от дирекция “Социално подпомагане”, наети от АСП, проведоха обучение с първите одобрени кандидати за лични асистенти, а на 18-19.02.2011 г. - с кандидатите от втория етап. Звено “Домашен социален патронаж” създаде информационна банка за обучени лични асистенти.
Община Тетевен е партньор на Агенцията за социално подпомагане/АСП/ по проект “Подкрепа за достоен живот” за предоставяне на социална услуга “Личен асистент” в общността. Той е на стойност около 168 000 лева и се реализира по схема за безвъзмездна финансова помощ “Алтернативи”, финансирана от ОП “Развитие на човешки ресурси”. Проектът стартира на 8.11.2010 г. и ще продължи до 7.03.2012 г.
За управлението на проекта на местно ниво е сформиран екип за прием на документите на кандидатите и организиране предоставянето на услугата.
Днес в Тетевен и с. Голям извор почетоха паметта и делото на Васил Левски.
Пред паметника на Дякона в Тетевен на възпоменателното честване дойдоха кметът на община Тетевен Николай Павлов, представители на местните институции, духовници, наследници на членовете на местния революционен комитет «Кардан» и диарбекирски заточеници Станьо и Станчо Хаджииванови, учители и ученици от НУ «Хаджи Генчо», СОУ «Г. Бенковски», ПГГСД «Сава Младенов» и ПГ “Баньо Маринов”, граждани.
За 15-та поредна година Община Тетевен участва в Международната туристическа борса “Ваканция и Спа Експо 2011” в София. Най-значимата международна проява в областта на туризма в България се провежда от 17 до 19 февруари в Националния дворец на културата.
Втори ден Община Тетевен се представя на щанда на министерството на икономиката и туризма. РТА “Стара планина” и ТурКлуб “РеМарк” предлагат рекламни и информационни материали за региона на Тетевен. Каталозите, брошурите и дипляните са с подробна информация за хотели, къщи и стаи за гости, високопланински хижи, туристически маршрути и екопътеки, културно-исторически забележителности и традиционни събития, както и най-новите туристически атракции.
За 2010 г. постъпленията от туристическа такса в Община Тетевен са 54 000 лв. С тези средства се реализира общинската програма за развитие на туризма. Предстои обсъждане на плана и програмата за тази година на заседание на Консултативния съвет по туризъм в Общината и приемането им на заседание на общинския съвет.
През изминалите години "Ваканция и Спа Експо" се утвърди като едно от
атрактивните изложения на българската туристическа индустрия. Събитието е място за срещи и обмен на полезни контакти на професионалисти от сферата на туризма.
Тридневното туристическо изложение се провежда  под патронажа на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в сътрудничество, съвместно със специализираните браншови организации в туризма.
Организатор на „Ваканция и Спа Експо 2011» е “Прим Експо”.
Общият брой на изложителите тази година е 280, от тях 230 са български участници, а чуждестранните са 50 от 18 страни.
За 15-та поредна година Община Тетевен участва в Международната туристическа борса “Ваканция и Спа Експо 2011” в София. Най-значимата международна проява в областта на туризма в България се провежда от 17 до 19 февруари в Националния дворец на културата. Втори ден Община Тетевен се представя на щанда на министерството на икономиката и туризма.
Заместник – кметът на община Тетевен Борис Врабевски
участва в кръглата маса по туризма
На 17.02.2011 г. в зала 4 на НДК заместник – кметът на община Тетевен Борис Врабевски участва в кръглата маса по въпроси на туризма. Дискусионният форум е  организиран от НСОРБ и българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/, в контекста на традиционната международна туристическа борса «Ваканция».
Според Борис Врабевски при определяне ставките за туристическия данък е важно да се вземе мнението на хотелиерския бизнес в района. "Тетевен е малка община, но притежава изключителни възможности за туризъм. Направихме две срещи с туристическия бизнес, на които обсъдихме прилагането на разпоредбите на закона за туристическия данък. Дебатите бяха сериозни и разгорещени. Хотелиерите ни казаха, че е безумие да се слагат високи ставки, което ще откаже част от бизнеса да работи. Така и двете страни ще се окажат в неприемлива ситуация. Затова ние предложихме едни от най-ниските ставки». Въпросът беше обсъден и на заседание на консултативния съвет по туризъм. Тетевен се нарежда сред общини като Банско и Несебър, които също са възприели този подход.
Освен върху определяне ставките на туристическия данък, Б. Врабевски се спря върху контрола на събирането на туристическия данък и изразходването на средствата. Тук е мястото на консултативните съвети да дават мнения, предложения и решения, защото те са най-близо до бизнеса, допълни той. "В Тетевен общинският съвет възприе изцяло предложените от общинското ръководство ставки. Друг проблем е този с недобросъвестните бизнесмени, които преди не плащаха туристическата такса, а сега се опитват да избягат и от плащане на данъка. С общи усилия този проблем трябва да бъде решен, защото все пак административният ресурс е в ръцете на общините" завърши Врабевски.
Организаторите на кръглата маса имат за цел е да установят един по-различен модел на партньорство.
Основните теми на кръглата маса освен размерът на туристическия данък, неговата събираемост и изразходване, бяха също така и други местни данъци и такси като за сградите и битовите отпадъци, базата на които се изчислява на данъчната оценка на имотите.
На кръглата маса присъстваха Благой Рагин – председател на Българската хотелска и ресторантьорска асоциация, Гинка Чавдарова – изп. директор на НСОРБ, Благой Станчев парламентарен секретар на НСОРБ, представители на общините, туристически експерти и представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес.
Според Гинка Чавдарова приоритетът на туризма трябва да се доказва с ежедневни действия. Общините се наеха да подготвят над 160 проекта, от които са одобрени 60, за туристически дестинации и развитие на туризма. Чрез тези проекти привлеченият дотук външен ресурс е 80 милиона лева. Трябва да си върнем традиционните туристически потоци и да привлечем нови, да се развива семейният туризъм и разнообразието от туристически услуги, каза още Г. Чавдарова.
На 17.02.2011 г. в зала 4 на НДК заместник – кметът на община Тетевен Борис Врабевски участва в кръглата маса по въпроси на туризма. Дискусионният форум е организиран от НСОРБ и българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/, в контекста на традиционната международна туристическа борса "Ваканция".  Според Борис Врабевски при определяне ставките за туристическия данък е важно да се вземе мнението на хотелиерския бизнес в района. "Тетевен е малка община, но притежава изключителни възможности за туризъм.  Направихме две срещи с туристическия бизнес, на които обсъдихме прилагането на разпоредбите на закона за туристическия данък. Дебатите бяха сериозни и разгорещени. Хотелиерите ни казаха, че е безумие да се слагат високи ставки, което ще откаже част от бизнеса да работи. Така и двете страни ще се окажат в неприемлива ситуация. Затова ние предложихме едни от най-ниските ставки». Въпросът беше обсъден и на заседание на консултативния съвет по туризъм. Тетевен се нарежда сред общини като Банско и Несебър, които също са възприели този подход. Освен върху определяне ставките на туристическия данък, Б. Врабевски се спря върху контрола на събирането на туристическия данък и изразходването на средствата. Тук е мястото на консултативните съвети да дават мнения, предложения и решения, защото те са най-близо до бизнеса, допълни той. "В Тетевен общинският съвет възприе изцяло предложените от общинското ръководство ставки. Друг проблем е този с недобросъвестните бизнесмени, които преди не плащаха туристическата такса, а сега се опитват да избягат и от плащане на данъка. С общи усилия този проблем трябва да бъде решен, защото все пак административният ресурс е в ръцете на общините" завърши Врабевски. Организаторите на кръглата маса имат за цел е да установят един по-различен модел на партньорство. Основните теми на кръглата маса освен размерът на туристическия данък, неговата събираемост и изразходване, бяха също така и други местни данъци и такси като за сградите и битовите отпадъци, базата на които се изчислява на данъчната оценка на имотите. На кръглата маса присъстваха Благой Рагин – председател на Българската хотелска и ресторантьорска асоциация, Гинка Чавдарова – изп. директор на НСОРБ, Благой Станчев парламентарен секретар на НСОРБ, представители на общините, туристически експерти и представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес. Според Гинка Чавдарова приоритетът на туризма трябва да се доказва с ежедневни действия. Общините се наеха да подготвят над 160 проекта, от които са одобрени 60, за туристически дестинации и развитие на туризма. Чрез тези проекти привлеченият дотук външен ресурс е 80 милиона лева. Трябва да си върнем традиционните туристически потоци и да привлечем нови, да се развива семейният туризъм и разнообразието от туристически услуги, каза още Г. Чавдарова.

Важно!

17 Фев 2011 Written by
Започна гласуването за определянето  на градовете, в които през 2011 водещ производител на хранителни продукти ще построи нови детски площадки! Може да гласувате за Тетевен тук!
Четири библиотеки от община Тетевен са одобрени след проведената първа проверка за изпълнение на задължителното условия по Програма “Глобални библиотеки”. Упълномощеният експерт от ПРООН Стоян Бояджиев извърши проверка на изпълнените задължителни условия за доставка на информационно-комуникативна техника в четири читалища в община Тетевен. Той посети и провери читалищата в селата Глогово, Бабинци и Васильово и най-старото читалище в общината – в Тетевен. Проверяваните бяха сградният фонд, условията за работа, интернет връзка и др. В протокола от проверката е записано, че читалищата имат необходимата база за разполагане на техниката, която библиотеките ще получат по Програмата през м. май, тази година. В тетевенското читалище “Съгласие-18” настоятелството очаква Министерството на културата да отпусне и делегирана бройка.
Община Тетевен е с най-много одобрени читалища в Ловешка област във втора фаза на Програма “Глобални библиотеки - България”. Първа фаза бяха одобрени  читалищата в с. Черни Вит и в с. Български извор. В трета фаза ще участва читалището на с. Градежница.
Четири библиотеки от община Тетевен са одобрени след проведената първа проверка за изпълнение на задължителното условия по Програма “Глобални библиотеки”. Упълномощеният експерт от ПРООН Стоян Бояджиев извърши проверка на изпълнените задължителни условия за доставка на информационно-комуникативна техника в четири читалища в община Тетевен. Той посети и провери читалищата в селата Глогово, Бабинци и Васильово и най-старото читалище в общината – в Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню