Архив

Архив

С решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” са одобрени всички 7 подадени проектни предложения в рамките на компонент 1 "Болници за активно лечение с възможност да предлагат услуги за долекуване” по схема „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”.

В това число е и проектът "Преустройство и оборудване на "МБАЛ - Тетевен - д-р Ангел Пешев" ЕООД", с размер на предоставената  безвъзмездна финансова помощ 3 991 067,88 лв.

Вижте подробности тук.

Вижте  разпределението на гласовете и мандатите в Общински съвет - Тетевен тук.

Резултатите от 2-ри тур на Избори 2011 за кмет на Община Тетевен вижте тук

Проектът ще се изпълнява 14 месеца по ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г., приоритетна ос 4 “Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1 “Дребномащабни местни инвестиции”. Общата му финасова стойност е 1 148 701. 37 лева. Безвъзмездната финансова помощ от ОПРР е 974 732. 04 лева, а Община Тетевен е осигурила съфинансиране от 173 968 лева.
В три общински детски заведения - ЦДГ “Васил Левски”, ЦДГ “Детелина” и детска ясла “Щастливо детство”, ще бъдат подменени дограмата и вътрешноотоплителната инсталация, ще бъде направена изолация на външни стени и покриви и ще бъдат извършени съпътстващи строителни и монтажни дейности за внедряване на мерките за енергийна ефективност.
Проектът ще засегне 92 деца, посещаващи ЦДГ “Детелина”, и 20 души персонал; 105 деца, посещаващи ЦДГ “Васил Левски”, и 18 души персонал; 72 деца от детска ясла “Щастливо детство” и 32 души персонал; 24 деца с физически, психически и множествени увреждания на възраст от 3 до 18 години, които посещават базирания в Детска яслата Дневен център за лица с увреждания.
На 18.10.2011 г. деветчленна група от Словения посети община Тетевен. Целта на визитата е обмен на добри практики в екотуризма, развивани в планински региони със съхранени природни ресурси. Представителите на 5 общини, регионална туристическа асоциация, експерти, предприемачи на екоферми и туристически предприятия се срещнаха със служителите от отдел «Туризъм, еколнасреда», представители на туристическия бизнес и сдруженията «Клуб за пешеходен туризъм «Царичина» и ТД «Вежен». В срещата участваха още инж. Цветомир Симеонов – ръководител на общинското звено «Управлнеие и стопанисване на общинските гори» и началниците на отделите «Евроинтеграция, проекти и инвестиции», «Стопанска политика и контрол» инж. Мариян Алексиев и Найден Найденов.
На 13.10.2011 г. /четвъртък/ от 11. 00 ч. Община Тетевен проведе информационна среща за запознаване на общността с изграждането на четири подпорни стени – три в Тетевен и една в с. Гложене, и почистване около 2 550 кв. м от коритото на река Бели Вит в тетевенския квартал “Пеновото”.

На 27 юли 2011 г. /сряда/ от 16. 00 ч. Община Тетевен и сдружение “Еквилибриум” проведоха работна среща, на която представиха резултатите от деинституционализирането на дома за медико-социални грижи за деца до три години в Тетевен. Присъстваха кметът на община Тетевен Николай Павлов, общинските съветници и председатели на комисии в общинския съвет д-р Людмила Милчева, Иван Велев, Цветенлин Велев, представители на институции, които имат отношение към развитието и възпитанието на децата.

На 1.08.2011 г. от 16. 00 ч. в галерията на НЧ “Съгласие 1869 г.” в Тетевен беше открита изложба на Лукан Цоков, посветена на 115 годишнина от рождението на художника.

На 8 август 2011 г. /понеделник/ от 16. 30 ч. кметът на община Тетевен Николай Павлов официално откри новоизградения кът за развлечения и отдих за деца и родители в тетевенския квартал “Топлика”. Двегодишната Лора му поднесе ножицата, с която той преряза трикольорната лента. Преди около два месеца подписах договор с МРРБ за изграждането на две подпорни стени, с което ще укрепим терена край реката и  допълнително ще монтираме и спортни съоръжения, каза Николай Павлов в обръщението си към присъстващите. Той пожела на децата весели игри на новата площадка и им поръча да я пазят и за другите, след тях.

Проявата е част от дейностите, провеждани от администрацията под надслов “Община Тетевен – приятел на децата”.

Теренът на най-новата площадка е от 600 кв. м е оформен, подравнен и затревен. От запад и север има декоративна ограда с височина 0. 70 м и дължина 70 м, а зад нея е възстановена тротоарната настилка.

 

Изградени са беседка за възрастни и детска площадка с удъропоглъщаща настилка, върху която е разположена къщичка, с различни съоръжения за игра за деца до 14 години.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню