БЮДЖЕТ 2022

21 Фев 2022
2385 times

Решение № 665 от 15.04.2022 г. за приемане бюджета на община Тетевен за 2022 г. вижте тук.

Приложение № 1 - приходи бюджет 2022 г. вижте тук.

Приложение № 2 - разпределние на разходите по фунции по бюджет 2022 г. вижте тук.

Приложение № 3 - разпределние на разходите по основни параграфи по бюджет 2022 г. вижте тук.

Приложение № 4 - инвестиционна програма на община Тетевен за 2022 г. вижте тук.

Приложение № 4а- разпределение на капиталовите разходи по функции и параграфи вижте тук.

Приложение № 5 - списък на текущите ремонти за 2022 г. вижте тук.

Приложение № 6- бюджет 2022 г. по агрегирани показатели вижте тук.

Приложение № 7- бюджет кметски наместничества вижте тук.

Приложение № 8 - численост на персонала и разходи за заплати вижте тук.

Приложение № 9 - разпределение на средствата от преходния остатък от 2021 г. вижте тук.

Приложение № 10 - индикативен разчет на СЕС за 2022 г. вижте тук.

Приложение № 12 - актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности 2022-2024 г. вижте тук.

Приложение № 13 - бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. вижте тук.

 

Заповед №131/30.03.2022 г. относно утвърждаване на формули и правила за разпределение на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджет по разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности за училищно образование  през 2022 г. вижте тук.

 

Заповед  №132/30.03.2022 г. относно утвърждаване на формула за разпределение на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджет по разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование през 2022 г. вижте тук.

Last modified on Петък, 18 Ноември 2022 14:41
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню