Покана


Уважаеми съграждани, 

Във връзка с планирани събития под формата на „Информационни семинари” и с оглед представяне на добри практики за прилагането на мерките по ос 4 ЛИДЕР, Министерство на земеделието и храните,  планира провеждане на семинар за „Възможности за кандидатстване по проекти от мерките по ос 4 Лидер”. Семинарът ще се проведе на 7 Февруари 2013 г. – четвъртък в конферентната зала на Хотел Олимп, гр. Тетевен от 11:00 ч. Кампанията ще се осъществи чрез провеждане на среща, която ще информира местното население относно начините и условията за кандидатстване по мерките от „Програма за развитие на селските райони”. Целта на този семинар е хората да поемат инициативи, да задават въпроси и да търсят отговорите им.

В тази връзка, Ви каним да присъствате на семинара, за да успеем да повишим осведомеността на местните стопани по ос 4 Лидер от „Програма за развитие на селските райони”. Цел на срещата също е обмяна на опит и информация, както и привличане на потенциални бенефициенти по Програмата.

Last modified on Сряда, 30 Януари 2013 12:24
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню