ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ ПРЕЗ 2020 г.

751 times

4784 Copy

1. Организиране на 6 доброволчески инициативи за почистване на исторически,

природни и културни забележителности - от служители от отдел „Хуманитарни дейности, спорт и туризъм“ при Общинска администрация – Тетевен. Почистени са следните обекти:

 • паметника на Иван Туйков – гр. Тетевен и пространството около него;
 • паметен знак „Тетевен 1801“ – гр. Тетевен и прилежащите му пространства;
 • паметника на Сава Младенов и прилежащото пространство около паметника;
 • екопътека „Нагоре към слънцето“ – от с. Бабинци до м. Седлото – част от пътеката до вр. Червен;
 • стълбите от ул. „Ив. Вазов“ до църковен храм „Всях Светих“ – гр. Тетевен;
 • зелените площи и тротоарното пространство на входа на град Тетевен, от двете страни на пътя, в близост до паметника на Петко Милев Страшния;
 • двора и прилежащите пространства около манастир „Св. Илия“ – Тетевен;
 • частта от улица „Васил Левски“, покрай подпорната стана на църковен храм „Всях Светих“ – гр. Тетевен.

 2. Дейности по трасето към Бенковската пещера – с. Черни Вит

Доброволческа инициатива, организирана и реализирана от представители на къщи за гости “Бояна“, „Вита“ и „Бревита“, с участието на представители на Читалището в с. Черни Вит, жители на селото, Младен Милев от ТИЦ-Тетевен и др.

 • Почистени от опадали дървета и захрастяване са:

-        основният път към пещерата (от ВЕЦ до кът с пейки и маса)

-        долчината пред и около Бенковската пещера

След основното почистване се прави периодично такова от представител на място за настаняване. Като същият прави редовно почистване (косене, изхвърляне на отпадъци и т. н.) около чешмата и паркинга на подхода при пътеката за Бенковската пещера и паметника на дядо Нейо.

 • Почистени и с възстановени надписи са и две плочи – една при самата пещера и една на подхода към нея като почистването също е направено от доброволци, а самите надписи са възстановени от Георги Цанев от гр. Тетевен, включил се също доброволно в инициативата.

 • Монтирани са указателни табели за Бенковската пещера, както и една голяма такава, указваща посоките на пътеките към Чертиград и към самата пещера. Същите са изработени и монтирани от служител на ТИЦ-Тетевен.

3. Дейности по трасето Бенковската пещера- Чертиград

По това трасе е направен обход.

 Установена и обходена е друга пътека, водеща от махала Дъскот, с. Черни Вит към тракийска крепост Чертиград, която се включва в съществуващата такава от Бенковската пещера и има туристически потенциал да превърне съществуващата пътека Бенковска пещера – Чертиград в кръгов маршрут или втори вариант на маршрут до Чертиград. Тази пътека към момента редовно се обхожда и поддържа от местни жители, но не е популярна.

 4. Други дейности по почистване на посещаеми места в района на Черни Вит

 • През есента на 2020 г е направено основно почистване на отпадъци в района на Терецкия вир (след чешмата и паметника на дядо Нейо) отново от доброволци. Този район е изключително посещаем в летните месеци, както от месни жители, така и от гости на селото или от преминаващи за Бенковската пещера.
 • Обходена и почистена е пътека към местността Острата могила, отново от доброволец (проф. Николай Найденов)

 5. Културни прояви в Черни Вит, реализирани от доброволчески групи

 • През месец август 2020 г. в Черни Вит се проведе и летен концерт на смесен хор „Звъника“ - гр. Плевен, под диригентството на госпожа Ваня Делийска, който зарадва много жители и гости на Черни Вит. Същият беше организиран и реализиран с подкрепата на Ваканционни къщи „Бояна“, „Вита“ и „Бревита“ и доброволци, които се погрижиха, както за осигуряване на цялата логистика по реализирането на концерта, така и по неговото обезпечаване с противоепидемични средства и организация. Същият беше подкрепен с озвучителна техника от Община Тетевен и с микрофони от училището в Черни Вит.

 • Доброволци също инициираха, организираха и реализираха и участието на камерен хор „Петър Динев“ при храм „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. София, с диригент Боряна Найденована храмовия празник на храм „Успение Богородично“с. Черни Вит, организиран от Църковното настоятелство и Кметство - с. Черни Вит.

6. Дейности по проучване на маршрути с потенциал за пешеходен туризъм в района на Черни Вит

 • През 2020г се обходиха и проучиха и други съществуващи пътеки в района на село Черни Вит, които са с туристически потенциал. Една такава е съществуваща пътека от махала Елов дол, с. Черни Вит до връх Петрахиля. Тя има потенциала да се превърне в още един маршрут за преход в района на Черни Вит, като нейното състояние е много добро. За 2021 година отново доброволци плануват тя да бъде маркирана с лентова маркировка и указателни табели.
 • През 2020г. доброволци се включиха и подкрепиха и работата по проучването на маршрутите за планинско колоездене в района на Черни Вит, като на място показаха допълнителни интересни места по трасетата, които обходи и записа екипът.
 • Кът за отдих в м. Балинци – възстановяване на къщичката за книги – част от къта за отдих около чешмата в м. Балинци – от служителите в ТИЦ-Тетевен.

 • Изворна чешма „Горната чешма“ /зад Здравпункта/ - гр. Тетевен – почистване на водохващането и тръбата към резервоара, измазване на резервоара, почистване и ремонтиране на изградената инфраструктура около чешмата – от доброволци от кв. Козуря и Младен Милев – служител в ТИЦ-Тетевен.

  

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню