Print this page

Приключи техническата рекултивация на старото депо за битови отпадъци в Гложене Featured

18 Ное 2020
583 times

Приключи техническата рекултивация на старото депо за битови отпадъци в село Гложене. Извършените дейности са част от проект за закриване и рекултивация на старото депо за битови отпадъци на Община Тетевен в село Гложене. Проектът е на стойност 1 149 520.39 лв. с ДДС и включва техническа и биологична рекултивация.

Техническата рекултивация на сметището обхвана изкопи на отпадъци, почистване на площи от замърсени почви, оформяне тялото на отпадъците и рекултивация на сметището. Положени са бентонитова хидроизолация, дренажен геокомпозит и горен покриващ слой от почви и хумус. Оформени са охранителни канавки за отвеждането на повърхностните води и е изградена земнонасипна дига в източната част на депото, от към съществуващо сухо дере с цел предпазване на рекултивираното сметище от навлизане на дъждовни води. Изградена е мониторингова система за наблюдение на качеството на подземните води.

След техническата рекултивация предстои биологична, която ще продължи три години и включва засяване на тревните семена и грижи за поддържане на растителността. Теренът на старото депо ще се рекултивира за начин на трайно ползване пасище – мера.

IMG_4463.JPG IMG_4465.JPG IMG_4467.JPG

IMG_4468.JPG IMG_4471.JPG IMG_4473.JPG

IMG_4474.JPG

Last modified on Сряда, 18 Ноември 2020 11:53
Rate this item
(0 votes)