Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на територията на Община Тетевен проведе щабна тренировка Featured

25 Апр 2019
169 times

На 24 април 2019 г. в салона на Община Тетевен бе проведена щабна тренировка на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на територията на общината. Тренировката се проведе съгласно предварително утвърден от Областния управител на област Ловеч – Ваня Събчева график за провеждане на тренировки в общините от областта и в изпълнение на разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 13, чл. 14, чл. 28 и чл. 64, ал. 1, т. 5 от Закона за защита при бедствия за провеждане на обучение и практическа подготовка на териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране при бедствия и доброволните формирования.

На тренировката присъстваха Зам.-председателят на Щаба и Зам.-кмет на Община Тетевен – Борис Врабевски, секретарят на Щаба – Ивайло Ангелов – ст. Експерт „ССИ, ОМП и БК в Община Тетевен, както и членовете на щаба в лицето на ръководителите на РСПБЗН Тетевен, РУ Тетевен, ЧЕЗ АД – гр. Тетевен, ТП „Държавно горско стопанство Тетевен“, Доброволно формирование – гр. Тетевен, ВиК АД – Ловеч (район Тетевен), Спешен център за медицинска помощ – гр. Тетевен, кметове на кметства на територията на общината и експертен състав от общинската администрация.

Темата на тренировката бе „Действия на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия при възникване на пожар на територията на общината“, като същата бе съобразена с основните принципи на защитата при бедствия, определени от ЗЗБ и предварително съгласувана с оглед на особеностите на района и основната опасност, чието наличие обуславят големите горски територии. Направен бе разбор на действията на всички участници и изготвен протокол.

Last modified on Четвъртък, 25 Април 2019 08:57
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню