В Тетевен се проведе работна среща във връзка с осъществяване на държавния план-прием за учебната 2019/2020 година Featured

13 Дек 2018
1005 times

На 5 декември 2018 г. в Тетевен се проведе работна среща във връзка с осъществяване на държавния план-прием за учебната 2019/2020 година. Професионалното образование и реализацията на учениците е приоритет както на Министерство на образованието, така и на Община Тетевен. Работната среща бе с цел Общината да посредничи между бизнеса и професионалните училища при подготовката на кадри за нуждите на икономическото й развитие.

В дискусията взеха участие Борис Врабевски – Зам.-кмет на Община Тетевен, Георги Терзийски – Областен управител на Ловеч, Еленко Начев – Началник – РУО Ловеч, представители от средните училища, дирекция „Бюро по труда” - гр. Тетевен, бизнеса.

В хода на срещата г-н Терзийски призова за откровена дискусия за проблемите и предложенията, свързани с образованието.

Направен бе анализ на реализирания прием в средните учебни заведения за учебната 2018/2019 г. - брой планирани и реализирани паралелки по професии и профили, пълнота на паралелките, предприети действия за популяризирането на предлаганите професии и т.н.

Бяха разгледани и проекто-предложенията за държавния прием за учебната 2019/2020 година на средните училища в община Тетевен. ПГ по строителство, електротехника и услуги – гр. Тетевен заяви 2 паралелки: ½ п. „Строител“; ½ п. „Малък и среден бизнес; ½ п. „Автотранспорта техника“; ½ п. „Моделиер-технолог на облекло“/дуално обучение във фирма ,,Калинел“ ЕООД/. НПГГСД „Сава Младенов” – гр. Тетевен заяви 3 паралелки: 1 п. „Горско и ловно стопанство“; ½ п. „Механизация на горското стопанство“; 1 п. „Горско стопанство и дърводобив“; ½ п. „Мебелно производство“ или „Дърворезба“ /дуално обучение във фирма ,,Арте Италиана“ ООД гр. Тетевен. СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен заяви 3 паралелки: „Софтуерни и хардуерни науки“; „Предприемачески“; Професия „Хотелиер“, специалност „Организация на хотелиерството“ /нова/.

Представителите на местния бизнес представиха своите потребности, виждания и изисквания към бъдещите си кадри, които да бъдат предадени на директорите на средните училища. Идеята е да се открият паралелки със специалности, които да съответстват на търсенето от работодателите.

Разработването на план-приема е процес, който залага решаването на проблеми, свързани с обезпечаване потребностите на бизнеса в един бъдещ период, т.е. след приключване на обучението на учениците по съответните специалности. Поради тази причина е изключително важно да се отчитат изискванията на фирмите, които създават заетост на територията на община Тетевен и да се откриват паралелки отговарящи, на търсенето на трудовия пазар.

Last modified on Четвъртък, 13 Декември 2018 15:13
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню