Проведе се заседание на Общинския консултативен съвет по образованието в Тетевен Featured

03 Дек 2018
795 times

На 30-ти ноември 2018 г. се проведе заседание на Общинския консултативен съвет по образованието към Община Тетевен. На него бе обсъдено приемането на междинния отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Стратегията за развитие на образованието в община Тетевен за периода 2016-2018 г. Разгледа се и изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Председател на Общинския консултативен съвет е д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен. Поради служебни ангажименти от нейна страна, заседанието бе открито от Тони Стоев – Зам.-кмет на Община Тетевен. Присъстваха още Дияна Лалева – Главен експерт ,,Образование“, представители от училища, детски градини и неправителствени организации от община Тетевен.

Направеният отчет е за изпълнение на индикаторите, заложени в програмата за първия период от време. За наблюдение изпълнението на програмата за съответните периоди със Заповед № 562/30.08.2018 г. на Кмета на Община Тетевен, бе създадена работна група.

Допълнение към отчета имаше от г-жа Ганчева - Зам. Директор на НУ „Хаджи Генчо“, г-жа Василева – Директор на НПГГСД „Сава Младенов“ и г-жа Колева – Зам. Директор на ОУ „Г. Бенковски“ – с. Галата.

След внесените предложения отчетът беше единодушно приет.

Коментира се реда и начина за обход на децата и учениците по Механизма, работата с междуинституционалната платформа „Посещаемо и безопасно училище“, начина за отразяване на формулярите.

Г- жа Лалева обърна внимание на Анализа на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Тетевен, който предстои да бъде изготвен и представен пред Общински съвет.

Стратегията за развитие на образователната система в община Тетевен за периода 2016 – 2020 г. предвижда постигане на поставените стратегически цели и подцели чрез мерки и дейности, разработени в програмата за три периода: І период – от 2016 г. до 2018 г.; ІІ период – от 2018г. до 2019 г.; ІІІ период – от 2019г. до 2020г.

Last modified on Понеделник, 03 Декември 2018 11:40
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню