Министър Красимир Вълчев и д-р Мадлена Бояджиева откриха обновения сграден фонд на НПГГСД ,,Сава Младенов“ в Тетевен Featured

07 Ное 2018
1045 times

На 6-ти ноември 2018 година в Тетевен, Красимир Вълчев – Министър на образованието и науката и д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, откриха обновения сграден фонд на Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване ,,Сава Младенов“ – Тетевен. Ремонтът започна през април тази година. Строителните дейности бяха част от реализацията на проект Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд. Той се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Предвидените инвестиции бяха вложени в четирите сгради на училището: "Учебно-административна сграда", "Общежитие", "Столова и кухня" и "Физкултурен салон“ и са на обща стойност 1 299 989.08 лв.

Д-р Мадлена Бояджиева бе изключително доволна, че проектът вече е реализиран: ,,Мисля, че това е един проект, който ще допринесе за по – качествено образование в община Тетевен и ще се привлекат повече ученици, които ще придобият необходимата квалификация и професионално образование. На добър час!“.

Министър Красимир Вълчев поздрави ръководството на Община Тетевен за реализирането на проекта, както и целия педагогически колектив на училището, като добави: ,,Това, което виждам дори само на пръв поглед е впечатляващо. Сградата носи духа на историята на това училище, малко или много и духа на града. Неслучайно училището е едно от петте национални училища…Гордост е за Тетевен да има национално училище. Пожелавам на всички учители и ученици да ползвате с радост модернизираната материално – техническа база и да утвърждавате училището като център на професионалното образование.“.

Чрез този проект се осигурява възможност за целодневна организация на учебния процес, като се подобрява инфраструктурата, мястото за обучение и спорт, качеството на образователната среда и се повишава нейната привлекателност. Извършена е подмяна на дограмата, топлинно изолиране на външни стени и цялостен ремонт на покривите на общежитието, столовата и кухнята, физкултурния салон. В общежитието е монтиран асансьор за инвалиди, като в останалите три сгради са изградени рампи. Подменена е и осветителната и силовата инсталация на столовата и кухнята, учебно – административната сграда и физкултурния салон. Отоплителната система е обновена в общежитието и учебно – административната сграда, като са монтирани и гръмоотводна и заземителна инсталации. Подменена е пожароизвестителната инсталация на сградите.

Това е един важен и необходим проект, който ще осигури по - качествено, достъпно и конкурентноспособно образование в община Тетевен.

Д-р Мадлена Бояджиева проведе среща с министър Красимир Вълчев, на която бяха дискутирани проблемите в образованието в община Тетевен. На срещата присъстваха Илиян Тодоров – Зам. областен управител на Ловеч, Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен, както и Еленко Начев Началник на РУО Ловеч.

Министър Вълчев посети и Основно училище ,,Георги Бенковски“ в село Черни Вит, общ. Тетевен, което е едно от иновативните училища в България. Известно е с разширената подготовка по музика и съхраняване на автентичния български фолклор, както и с многобройните награди, спечелени от учениците от училището на национални и международни конкурси. Той изрази възхищението си от таланта на учениците.

След откриването на обновения сграден фонд министър Вълчев проведе работна среща в сградата на националната професионална гимназия с директори и учители от общините Тетевен и Ябланица. Бяха обсъдени предизвикателствата и постиженията в работата. Дискусията имаше за цел да се повиши ефективността на дейностите в образователната система.

Last modified on Сряда, 07 Ноември 2018 06:57
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню