В Тетевен се проведе щабна тренировка на тема: „ Действия на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия при радиационна аварийна обстановка“ Featured

14 Сеп 2018
354 times

На 12-ти септември 2018 година в салона на Община Тетевен се проведе щабна тренировка на тема „ Действия на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия при радиационна аварийна обстановка“. Тя се проведе в изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 13, чл. 14, чл. 28 и чл. 64, ал. 1, т. 5 от Закона за защита при бедствия.

Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен и Председател на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия в Община Тетевен, откри тренировката: ,, Искам да благодаря за проявената отговорност и ангажираност, изразени чрез Вашето присъствие и участие в работата по провеждане на настоящата щабна тренировка. Позволявам си да обърна Вашето внимание върху обстоятелството, че дейностите по предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и инфраструктурата са дейности по осъществяване и прилагане на основните принципи на защитата при бедствия, определени със Закона за защита при бедствия, а именно приоритет на превантивните мерки при осигуряване на защитата.“.

Тренировката се проведе от старши инспектор Радомир Радев от РСПБЗН – Ловеч. На нея присъстваха Борис Врабевски – Зам.-кмет на Община Тетевен, Свилен Русинов – Зам.-кмет на Община Тетевен, Ивайло Ангелов – Секретар на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия в Община Тетевен, Цветелина Стоянова – Секретар на Община Тетевен, гл. инспектор инж. Николай Христов – Началник на РСПБЗН – Тетевен, кметове от общината, служители от администрацията.

Целите на щабната тренировка са: да се отработят въпросите по оповестяването на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия и усъвършенстване на метода за работа на неговото ръководство. Да се повиши подготовката на Щаба на община Тетевен по привеждане в изпълнение на плана за защита при бедствия при радиационна аварийна обстановка. Да се подобри личната подготовка на всеки един от членовете на Щаба по изпълнение на задълженията му към Плана за защита при бедствия.

Last modified on Петък, 14 Септември 2018 14:11
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню