Проведе се заключителна пресконференция по проект: "Център за предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда – Община Тетевен“ Featured

20 Апр 2018
989 times

1 publichnost

 

На 20.04.2018 в салона на Община Тетевен се проведе заключителна пресконференция по проект: "Център за предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда – Община Тетевен“. Дейностите по проекта започнаха на 1 февруари 2016 г. и приключват на 1 май 2018г., като неговата стойност е 499 918,30 лв. Той се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейски социален фонд.

Дейностите, целите и резултатите по проекта бяха представени от екипа работещ върху него – Бранимира Павлова – ръководител на проекта, Иван Иванов - счетоводител, Лора Маринова – технически сътрудник и Наталия Недкова – социален работник. На пресконференцията присъстваха още: зам.-кметът Свилен Русинов, кметовете на селата Голям извор и Градежница, служители от общинска администрация, граждани и др.  

Проведе се въвеждащо обучение на персонала, нает за предоставяне на услугите „Личен асистент“ – 22 лица  и „Домашен помощник“ – 5 лица, както и надграждащо обучение на персонала, нает за предоставяне на услугата „Личен асистент“ - 45 лица. Беше предоставена възможност за психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на наетите лица, предоставящи двете услуги, като бе оказана мотивационна, психологическа и медицинска подкрепа на потребителите на услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“. Сключени са трудови договори с 81 лични асистента и 5 домашни помощника. 138 са сключените тристранни договора за ползване на услугата „Личен асистент“ и 23 сключени тристранни договора за ползване на услугата „Домашен помощник“.

Бяха постигнати следните резултати: Създаване на Център за интегрирани услуги за хора с невъзможност за самообслужване и за деца/лица с увреждания на населяващи територията на Община Тетевен; Комплексни дейности за осигуряване на дългосрочна грижа, включително социални и здравни услуги в домашна среда, чрез компенсираща заетост на безработни лица в трудоспособна възраст; Иновативни подходи на предоставяне на социални услуги за превенция и преодоляване на социалното изключване, оказана подкрепа за създаване на условия и откриване на възможности за участие на лицата, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват  в обществения живот; Оптимизиране на системата за предоставяне на социални услуги; Осигурена заетост в сектора на социалната икономика, създаваща възможност за преодоляване на изолацията на пазара на труда за безработни лица, чрез повишаване на професионалните умения и мотивацията.

Last modified on Петък, 20 Април 2018 13:37
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню