ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ДЪРВОРЕЗБА“ ЕООД Featured

26 Мар 2018
1312 times

С Решение №748/23.02.2018Г. Общински съвет- Тетевен е приел условия и цена за продажба на 100 % от капитала на “Дърворезба ” ЕООД, гр. Тетевен, ЕИК 820165420 по реда на ЗПСПК, чрез публичен търг с явно наддаване.

“Дърворезба” ЕООД гр. Тетевен е дружество с ограничена отговорност, 100% собственост на Община – Тетевен, регистрирано с Ф.Д. №2667/1990г. Търговското предприятие е разположено в поземлен имот с идентификатор 72343.500.8112, с обща площ 3289 кв. м., застроена площ от 1185 кв. м. Сградата е построена през 1972г. и включва производствени халета, кухня – столова, няколко изложбени зали, офиси и ведомствен апартамент, складови и други битови и обслужващи помещения.

Предназначение: Проектиране и производство на мебели и сувенири от дърво и дърворезба. Машините, съоръженията и стопанският инвентар са закупен през периода от 1976год. до 2006год.

Местоположение на имота: гр. Тетевен, област Ловеч, ул.”П. Михайлова” № 8, част от републикански път III клас- 358, централна градска част, в близост до р. Бели Вит.;

Инженерна инфраструктура на имота: Улична мрежа - асфалтов път. Изградена е локалната инженерна инфраструктура. Осигурено е комунално обслужване- снегопочистване, сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на обществените зелени площи и тротоарни пространства.

Категория на населеното място: Трета;

Район на планиране: Северозападен;

Други характеристики: Община Тетевен е със статут на община в селски район.

Началната тръжна цена е в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди) лева. В приватизацията могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица. Срокът за закупуване на тръжна документация е до 17:00ч. на 10.04.2018г., в Центъра за услуги и информация на граждани, гр. Тетевен, пл.”Сава Младенов” №9, Общинска администрация, ет. Първи. Предложения за участие в процедурата се приемат до 17:00 ч. на 12.04.2018г. Търгът ще се проведе на 13.04.2018г. от 14:00 ч. в Общинска администрация, ет.2, стая 217 .

 

Пълният текст на Решение №748/23.02.2018Г е публикуван в бр.26/ 23.03.2018г. на Държавен вестник - вижте тук.

Допълнителна информация: Община Тетевен, тел. 0670/5- 22-00/ вътр. 115;121 или GSM: 0886900132.

Last modified on Понеделник, 26 Март 2018 06:53
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню