Ръководството на Община Тетевен се срещна с жителите на кв. Полатен, за да представи Годишния отчет за 2017 година Featured

14 Мар 2018
882 times

На 13 март кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева придружена от зам.-кметовете Борис Врабевски, Тони Стоев и Свилен Русинов посетиха кв. Полатен, за да представят Годишния отчет за изпълнението на програмата за управление на община Тетевен за 2017г. В срещата взе участие и Маргарит Стоянов – технически сътрудник в кв. Полатен.

Както и в останалите населени места от общината, д-р Бояджиева запозна присъстващите с най-съществените точки от отчета като: финансовото състояние на Общината, извършените ремонтни дейности, осъществените и предстоящи проекти, откритите нови работни места от частни фирми през 2017г., културните и спортни мероприятия и др.

Градоначалникът отчете, че за ремонти на уличната мрежа през 2018г. за кв. Полатен са предвидени 61 хил. лв. С тях ще бъдат ремонтирани няколко улици, а за улица „Вит” има изготвено проектно предложение, което трябва да бъде одобрени и финансирано по Програма за развитие на селските райони. Друго проектно предложение, което също очаква да получи одобрение е за: „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям Извор до кръстовището с път - /I-3/ „Ябланица – Джурово”, община Тетевен“.

Присъстващите имаха възможността да поставят своите въпроси и предложения към ръководството на Общината. Основните въпроси касаеха – състоянието на ВиК съоръженията в квартала, разписанията на автобусите от градските линии, проблемите, свързани с гробищния парк и др. Всеки един проблем бе взет под внимание и записан от страна на ръководството, като беше поет ангажимент за разглеждане на поставените въпроси и как те да бъдат разрешени.

 

Last modified on Сряда, 14 Март 2018 14:27
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню