Годишният отчет за изпълнението на програмата за управление на община Тетевен за 2017г. бе представен и в град Тетевен Featured

08 Мар 2018
971 times

В края на изминалата седмица, кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева завърши своята обиколка по населените места в общината, в град Тетевен, където бе направено последното събрание по представянето на Годишния отчет за изпълнението на програмата за управление на община Тетевен за 2017г. На срещата присъстваха: зам.-кметовете Свилен Русинов, Борис Врабевски и Тони Стоев, председателят на ОбС – Тетевен Мария Стойчева, общински съветници, жители от цялата община и др.

Пред събралото се множество, кметът представи подробен отчет за извършеното през 2017г. Д-р Бояджиева запозна присъстващите с информация около инвестиционната програма, културните събития, финансовото състояние на общината, реализираните и предстоящи проекти, социалната политика, здравеопазването, инвеститорите и откритите нови работни места през 2017г. и др. Бяха обсъдени и въпросите за водния цикъл в града, за закриването на МИГ – Тетевен, проектът за ремонт на центъра и превръщането на ул. „Иван Вазов“ от центъра към стадиона в пешеходна зона.

„2017 г. бе динамична година. Година, в която местната власт последователно и систематично изпълняваше редица дейности от местно значение, които законът е предоставил в нейната компетентност - в сферата на общинското имущество, финансите, устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея, образованието, здравеопазването и др.“, каза д-р Бояджиева.

Тя допълни още: „Тук е моментът да бъде отчетен и фактът, че наследих Община Тетевен във финансова катастрофа. Общината приключи 2015 г. с неразплатени задължения от почти 5 млн. лв., които утежняват изключително много дори бюджет 2018. Към момента задълженията на Общината са намалени на 1,5 млн. лв. Още от началото на 2016 г. всички усилия на ръководството на Община Тетевен бяха насочени към проблема с финансовото затруднение и нарастващите задължения, които остави предишното ръководство.“

Кметът подчерта, че Общината максимално се е възползвала от възможностите на правителствената програма за енергийна ефективност на жилищните сгради: "До настоящия момент удостоверение за въвеждане в експлоатаци са получили общо 9 сгради, а от изпълнението на самата програма на територията на община Тетевен успяха да се възползват около 400 апартамента, като броят на живеещите в обновените сгради е над 1000 души.“

Относно инфраструктурните подобрения, д-р Бояджиева каза, че през 2017 г. на територията на Община Тетевен, изпълненият основен и текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа, e върху площ от 10 261 кв.м. и е на стойност 318 500,00 лева.

„През годината са извършени редица основни и текущи ремонти свързани с подобряване благоустрояването на територията на общината като: Основен ремонт на улична мрежа в гр. Тетевен и населените места в общината, текущ ремонт на канализация, основен ремонт на водосток и отводнителен канал ул. Бели Вит – III-358, основен ремонт на тротоарни настилки и каменни стъпала ул. „Васил Левски“, основен ремонт на осветителна инсталация на кооперативния пазар в града, текущ ремонт на детски площадки, текущ ремонт на екопътеки, текущ ремонт на пешеходен мост в м. „Клиндьово“ - Козница и др.“, каза още градоначалникът.

През 2017 г. бяха извършени строително-монтажни дейности по проект: „Реконструкция водопровод и сградни водопроводни отклонения по улица „Иван Вазов“, гр.Тетевен от ОК 277 до ОК 434“. Беше извършена реконструкция на водопровода от пресичането на ул. „Симеон Куманов“ с ул. „Иван Вазов“ (бивша сграда на ТКЗС), завършвайки на ул. „Иван Вазов“ № 169.

През изминалата година стартира и изпълнението на проект - „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, гр. Тетевен”, който е изготвен изцяло от сегашното ръководство. Друго, одобрено за финансиране с европейски средства, е проектното предложение за реновиране на сградата и изпълнение на мерки по енергийна ефективност, включително и отоплителна система на театралния салон на НЧ „Съгласие 1869“ - гр. Тетевен по „Програма за развитие на селските райони“. Стойността на проекта по ДБФП е 387 564.92 лв., а стартиране на дейностите по проекта предстоят през 2018 г.

Останалите три проектни предложения, с които Общината е кандидатствала, са по Програма за развитие на селските райони и са в процес на оценка. Това са:

  • „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям Извор до кръстовището с път - /I-3/ „Ябланица – Джурово”, община Тетевен“;
  • Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен, ул. „Вит” – кв. Полатен, гр. Тетевен, ул. „Здравец” – гр. Тетевен, ул. „Даковото” – с. Рибарица, Община Тетевен и ул. „Васил Левски” – с. Галата, Община Тетевен“;
  • „Ремонт на СУ „Георги Бенковски“- гр. Тетевен“;

Очаква се тяхното одобрение и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ през 2018 г.

Относно подмяната на водопровода в гр. Тетевен стана ясно, че в настоящия програмен период Европейският съюз отпуска средства за изграждане на съвременна водопреносна, канализационна мрежа и пречиствателна станция само в области, които имат консолидирано ВиК дружество. В област Ловеч няма единно ВиК дружество. Поради наличието на отделно, самостоятелно ВиК дружество в община Троян, е невъзможно реализирането на проекти с европейско финансиране във всички общини в областта.

Д-р Бояджиева отчете и помощта, която правителството оказва на общината. През месец март 2017г. бяха отпуснати 1 096 545 лв. - временен безлихвен заем, от Централния бюджет, за финансово оздравяване, а последната отпусната сума е в размер на 1 млн.лв. - целева субсидия за ремонт на пътища в цялата община.

Беше напомнено и това, че Община Тетевен все още е във влошено финансово състояние и благодарение на съвместните усилия вложени от кмета и администрацията, общината попадна в списъка на общините с одобрен финансов план за финансово оздравяване /от 36 общини само 6 са с одобрени планове, като сред тях е и Община Тетевен/. Общината изплаща и два големи кредита от предходните ръководства, за които се отделят към 800 хил. лв. на година.

Кметът добави, че са открити около 200 нови работни места през 2017г. на територията на общината от частни фирми. По програмите за безработни общината е назначила 150 души, а по данни на Бюрото по труда общо назначените лица в общината за 2017г. са 1194.

Градоначалникът даде информация за проявеното желание от инвеститори да започнат дейност на територията на общината, но големият проблем е, че всички стари предприятия са приватизирани и няма общински терени, които да се предоставят. Д-р Бояджиева каза още, че Общината прави опити за контакт между инвеститорите и собствениците на тези частни имоти, но към момента няма постигнати споразумения.

Относно общинското дружество „Четпром“ ЕООД, се очаква произнасянето на Върховният административен съд, като последна инстанция по дело, заведено от Дир.бг Холдинг“ ЕАД, срещу решението на ОбС за приватизацията, определящо конкурсните условия. Тъй като съдебното производство не е приключило, процедурата по приватизацията на “Четпром” ЕООД е временно спряна/. .

 

Last modified on Петък, 16 Март 2018 08:42
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню