ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА „ДА ПОДАРИШ НАДЕЖДА“ Featured

24 Ян 2018
902 times

На 26.01.2018г., от 16:00 ч., в заседателната зала на Общинска администрация Община Тетевен организира  Информационна среща под надслов „Да подариш надежда“.

Срещата е част от предвидените дейности по годишния план за младежта за 2018г. в изпълнение на мерки по Стратегическа цел 2 от Общинската програма за младежта 2017-2020г.: Създаване на устойчив механизъм за облекчаване бита, насърчаване  раждаемостта, решаване на социални проблеми на младите хора  като предпоставка за задържането им в общината.

На нея ще бъде отчетена дейността по прилагане на приетия с Решение №440/23.03.2017г. на Общински съвет- Тетевен Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Тетевен.

Механизмът ще продължи да работи и през 2018г., с тенденция той да стане устойчив и да бъде постоянна мярка, подпомагаща семействата на новородени или осиновени деца.

Last modified on Сряда, 24 Януари 2018 11:53
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню