Проведе се тренировка на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия в община Тетевен Featured

13 Окт 2017
180 times

В началото на седмицата в заседателната зала на ОбС - Тетевен бе проведена тренировка на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия в община Тетевен. Тя се осъществи в изпълнение на изискванията на чл.6, ал.1 , т.13, чл.14, чл.28, чл.64, ал.1,т.5 и чл. 65 от Закона за защита при бедствия и по график съгласуван както с Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, така и с Областния управител на Ловеч.

В тренировката взеха участие 28 от 37-те членове на Щаба. Присъстваха представители на: РД ПБЗН-Ловеч; РС ПБЗН-Тетевен; служители на общинска администрация Тетевен; ЧЕЗ; ДГС-Тетевен и Рибарица; Планинска спасителна служба -Тетевен; кметове на кметства и др.

Темата на мероприятието беше следната: „Действия при усложнена зимна обстановка на територията на общината“ и имаше за цел: Да се отработят въпросите по оповестяването на Щаба за привеждане в изпълнение на общинския план за защита при бедствия и усъвършенстване на методите за работа на неговото ръководство; Повишаване на подготовката на Щаба за привеждане в изпълнение на общинския план за защита при бедствия на община Тетевен, при управление на дейностите по оказване помощ на населението и възстановяване на обекти на националното стопанство, при усложнена зимна обстановка; Да се подобри личната подготовка на всеки един от членовете на Щаба, по изпълнение на задълженията му относно Плана за защита при бедствия.

Секретарят на Щаба в Община Тетевен – Ивайло Ангелов представи в резюме целите и задачите за постигане по време на тренировката. След това присъстващите бяха запознати и с параметрите на създалата се „Усложнена зимна обстановка на територията на общината“.

Съгласно заложените за отработване учебни въпроси в Плана за провеждане на щабната тренировка, последователно беше дадена възможност на участниците - членове на Щаба, да дадат своята оценка за създалата се ситуация и да предложат адекватни действия и мероприятия за овладяване и преодоляване на щетите от възникналото бедствие.

В резултат на проведената щабна тренировка може да се отчете, че ръководството на   Община Тетевен и членовете на Щаба за привеждане в изпълнение на общинския план за защита при бедствия - притежават капацитет, опит и умения за действия при усложнена зимна обстановка.

Last modified on Петък, 13 Октомври 2017 14:05
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню