СЪОБЩЕНИЕ Featured

08 Сеп 2017
1462 times

Община Тетевен уведомява всички заинтересовани, че със свое решение Общински съвет- Тетевен е предоставил под наем Общински спортен център,  гр. Тетевен на Сдружение „ФК Олимпик 2000“, с Председател Страхил Димчев за срок от 5 години по реда на Закона за физическото възпитание и спорта.

В изпълнение на Решението на Общинския съвет, Кметът на общината е сключил Договор за наем, като в същия е заложена клауза в защита на обществено-значими интереси и с оглед един от основните приоритети на общинската политика към децата и младежите- стимулиране на детско-юношеския спорт, а именно:

Във връзка с обстоятелството, че Обектът, отдаден под наем с настоящия договор, се състои от спортни съоръжения по смисъла на ЗФВС и в тази връзка е средство за ефективно провеждане на младежката и спортна политика на НАЕМОДАТЕЛЯ- Община Тетевен и във връзка с чл.50,ал.5 от ЗФВС, страните се съгласяват, че НАЕМАТЕЛЯТ ще осигурява безплатен и безпрепятствен достъп до обектите и по – конкретно до: футболното игрище; баскетболното и волейболното игрище; тенис-кортовете и фитнес-залата, на институции в системата на предучилищното и училищното образование за реализиране на дейности, свързани с физическо възпитание, спорт и туризъм; организирани младежки групи и деца на възраст до 18 години, както и на сдружения по ЗФВС, при организиране на спортни мероприятия с деца до 18 г., съгласно предоставен график от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ“.           

С оглед спазване на регламента на договора, всички институции, НПО, сдружения и спортни клубове, които развиват физкултура и спорт за деца и младежи до 18 г., както и организирани младежки групи, практикуващи масов спорт следва да заявят в Общинска администрация график и дати за ползване на спортния обект 15 дни преди ползването.

Информацията да се предоставя в отдел „ХДСТ“, Камелия Кънчева- Началник отдел.

 

 

Last modified on Петък, 08 Септември 2017 05:40
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню