Съобщение относно Общинското депо за битови отпадъци в село Гложене Featured

14 Юли 2017
884 times

Уважаеми съграждани,

Във връзка със зачестилите случаи на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на старото Общинско депо за битови отпадъци в с.Гложене и прилежащите терени около него, Ви уведомяваме, че експлоатацията на депото е преустановена със Заповед № РД-0201/06.04.2016 г. на 05.05.2016 г. на Директора на РИОСВ – Плевен. Считано от тази дата е забранено депонирането на всякакъв вид отпадъци на сметището.

Достъпът до депото е ограничен чрез поставянето на бариера, предупредителни и забранителни табели, като е предвидено и монтирането на камери за видеонаблюдение  на обекта. Освен че е забранено изхвърлянето на всякакви отпадъци, влизането в депото е опасно и вредно за здравето.

Въпреки предприетите мерки продължава нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на сметището и терените около него. Възникналите замърсявания се почистват своевременно, но това натоварва общинския бюджет с допълнителни средства. Община Тетевен има разработен и окомплектован проект за „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в с. Гложене”, който е внесен за финансиране в ПУДООС. До реализацията на проекта Община Тетевен не може да влага допълнителни ресурси за опазване на старото депо, като тук трябва да се подчертае, че тези финансови ресурси се осигуряват от такса битови отпадъци, която се заплаща от всички граждани на общината.

Община Тетевен призовава за отговорно поведение и преустановяване на практиката за нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на старото депо в с. Гложене и прилежащите терени. Напомняме, че отпадъците могат да бъдат изхвърлени на Претоварната станция за битови отпадъци, която се намира в съседство на старото сметище, без да се дължат допълнителни такси.

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 27, ал. 2, т. 3 от Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Тетевен е забранено изхвърлянето на смет и отпадъци извън определените места. На установените нарушители, извършващи нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на старото депо за битови отпадъци в с. Гложене и близките терени, ще бъдат съставяни актове за установени административни нарушения и налагани глоби в размер от 50 до 500 лв.

Last modified on Петък, 14 Юли 2017 12:20
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню