Община Тетевен организира среща - разговор със завършващите висши учебни заведения Featured

20 Май 2017
2085 times

Община Тетевен, в  партньорство с Дирекция „Бюро по труда“, бе инициатор на осъществилата се днес, за първи път, среща-разговор със завършващите висше образование, млади хора, от цялата община. Проявата е по идея на кмета на Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, а на нея присъстваха още: зам.-кметовете Борис Врабевски и Тони Стоев, директор на дирекция „Спец. администрация“ – Валентина Николаева, директор на дирекция „Бюро по труда“, гр. Тетевен – Христо Христов, представители на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта, представители на местния бизнес, близо двадесет студенти и др.

Д-р Бояджиева откри срещата и каза, че: „Целта на дискусии като днешната е да засилим взаимодействието и съвместната работа между бизнеса, местната власт, местните институции и организации, а чрез това съдействие да създадем нови възможности и перспективи за младите и амбициозни жители на общината“.

Студентите бяха запознати с програмите и проектите на общината – както с реализираните, така и с тези, които предстоят. Своевременно им се даде информация за усилената работа, която полага администрацията за привличане на нови инвеститори, чрез които да бъдат разкрити работни места. Към младежите бяха поставени въпросите за тяхното мнение и препоръки, относно какво би ги задържало да останат тук, какви са интересите и бъдещите им планове.

Един от приоритетите заложени в програмата на общинското ръководство е – разкриването на нови работни места, което да доведе и до задържането на младите специалисти като необходим трудов ресурс в различни сфери на икономиката на общината. По този повод - през м. февруари 2017 г. Общински съвет – Тетевен прие Общинска програма за младежта за периода 2017 - 2020 г. Стратегическите цели на програмата са свързани със създаване и прилагане на механизми за задържане, подкрепа и инвестиции в младите хора, а една от разписаните мерки е с акцент върху реализацията  на  младежите, завършващи висши учебни заведения.

Директорът на дирекция „Бюро по труда“ – г-н Христо Христов беше категоричен, че за пръв път има синхрон в отношенията на общината и дирекция „Бюрото по труда“. Той самият от дълго време е настоявал за подобни срещи, през изминалите години, и подчерта факта, че има заинтересованост и загриженост за младите хора от страна на настоящото общинско ръководство.

Част от студентите споделиха своите намеренията за професионална и личностна реализация, като получиха информация за възможностите, които трудовия пазар на територията на общината може да им предостави към този момент. Малкото представителите на местния бизнес, които присъстваха, приветстваха инициативата и споделиха, че се надяват подобни срещи да се организират по-често. 

Last modified on Събота, 20 Май 2017 17:42
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню